Oftaj demandoj

1. Kiu rajtas membriĝi en Rotary Klubo? 

Ĉar temas pri klubo de geamikoj kaj por eviti kunlabori kun homoj, kiuj havas eventuale ekstremajn politikajn aŭ religiajn konvinkojn, kiuj ne respegulas en sia vivo la etikajn konceptojn, ek de ĝia fondiĝo, R.I. solvas tiel la situacion, ke la membroj aktivaj de la klubo rajtas inviti personojn, kiujn oni invitas kiel  gastoj por konatiĝi kun ili, kaj sekve la membroj decidas la eventualan akcepton de la gasto. 

2. Kiajn sindevigojn transprenas ĉiu aktiva membro de la klubo?

Montri sian kompromison kaj kunlaboron pere de observado de la du bazaj konceptoj,kiel sekve:

I. La kunvenoj per retejo okazas unufoje semajne per la publikigo de temo flanke de la prezidanto. Ekzemple ĉiun lundon tagmeze. La scivolemaj membroj legas la temon, pripensas komenton kaj skribas ĝin je ia ajn horo ene de la unuaj du/tri tagoj. Sekve oni legas ankaŭ la komentojn de la kolegoj kaj eventuale diskutas kaj opinias pri ĝi. Tiamaniere okazas la interagado inter la membroj.

II .La dua plej grava devo estas la financa kontribuo de ĉiu unuopulo en la proponata periodo. La minimuma kalkulo por la tuta jaro estos kun la aktuala kurzo 500 realoj (=+- 150 USD). Tiu signifas monate en realoj 42 R$(= USD 12,50).Ĉiu membro do partoprenos por kontribui al la funkciado de la monda centra oficejo kaj de la brazila distrikto 4560, en kiu nia klubo estas registrita.

3. Kiajn rajtojn havas la membroj?

La eble plej interesa estas la libereco viziti tradiciajn klubojn  ekzemple en via loĝurbo kaj ankaŭ dum viaj vojaĝoj tutmonde. Vi ricevos informilojn de la distrikto, monatan mesaĝon de la guberniestro 4560, senpagan partoprenon en distriktaj konferencoj, legado de ĉiuj naciaj revuoj en pli ol 20 lingvoj naciaj.

Nia klubo funkcias rete dum la tuta jaro, sed ĝi ne estas nur virtuala, ĝi ja konsistas el konkretaj personoj, kiuj havas plurajn eblecojn renkontiĝi ekzemple dum universalaj kongresoj de UEA, dum naciaj kongresoj de esperanto en siaj respektivaj landoj, dum mondaj konferencoj de R.I.,kaj per vizitoj amikaj inter la membroj.

Ĉiu membro rajtas proponi utilan projekton por realigi. Ties kostoj povas esti eĉ sen financa ŝarĝo sed nur per laborhoroj (kiel tradukoj), povas esti malmultekosta sed tre utila al sia loka komunumo, povas esti granda projekto kie la Rotary Foundation kunlaboras, kaj certe ankaŭ nia distrikto. Sed komence ĉiuj devas lerni konkrete kiel funkcias nia klubo.

Servi la homaron

%d bloggers like this: