18-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 18-a renkonto estas:
Daŭripoveco de la Naturmedio kaj la Paco” 

Protokolo

Kiel vi povis legi en nia antaŭa renkonto, dum la tuta januaro nia prezidanto invitas diskuti kun vi  la temon “ Daŭripoveco de la Naturmedio kaj la Paco” antecipe al la Rotary konferenco en Vancouver en februaro pri tiu urĝa temo.

La Estraro rekomendas al vi ĉiuj publikigi la plej lastajn novaĵojn pri la temo en via lando, ĉar Wally havos okazon prezenti la kontribuon de nia Klubo dum la konferenco.

La temo estas tutmonde inter la plej gravaj nuntempe, ĉar ĝi tuŝas ne nur la teron, la akvon, la plantojn kaj bestojn, sed ankaŭ la homon meze de tiu,  kaj ne ekster la naturmedio. La sciencistoj donas al tiu koncepto la nomon “Ekologio profunda”, konsiderante la  homon parton de la naturo pro la senduba reciproka  influo inter ĉiuj vivantaj estaĵoj.

Mi tre scivolemas pri viaj kontribuoj!

Giuseppe
(protokolo)

Sekretariejo

Karaj rotarianoj,

En januaro naskiĝis niaj membroj Jose Roberto (24.01.) kaj Giuseppe (15.01.) Krome Vanda festis sian naskiĝdaton la 31.12. Kiu emas gratuli al ili tri,  faru tion –  ili tri  sendube ĝojos!

Bonvole konfirmi la ricevon de la kristnaska donaco (panettone de la amikeco) de nia amiko João Otávio, kiu tre afable ĝin  donacis  al ĉiuj membroj de nia Klubo kaj sendis al ĉies hejmadreso.

Mi deziras belegajn, neforgeseblajn somerajn aŭ vintrajn feriotagojn al vi ĉiuj en januaro, tamen aperu en nia retejo por doni vian kontribuon pri la  grava temo de daŭripoveco kaj naturmedio!

Nia projekto traduki artikolojn el la angla kaj franca lingvoj al  Esperanto por la UNESKO KURIERO jam funkcias kaj ni bezonas urĝe helpantojn.

Bonvole anonci  vin ĉe mi.

En nia dosierujo vi povas legi jam la lastajn tri eldonojn de la kuriero, en kiuj volontulis Ileana (Danlando)  kaj Malgosia (Polando). Mi mem jam estas tradukanta la trian artikolon por la venonta eldono  -1-2018.

Mi certe ne devas ripeti mian sugeston, pagi vian membrokotizon por la semestro kiel  indikata lastsemajne, ĉar  tre baldaŭ mi devos pagi niajn kontribuojn al la  internacia organizaĵo, al la distrikto 4560 kaj al la eldonejo de la revuoj.

Mi dankas vin antecipe por via kompreno kaj respondeco.

Plej amike vin salutas

Ursula sekretariino

Kelkaj komencaj konsideroj pri  nia 18-a temo, al kiu niaj membroj bonvole kontribuu, laŭ la peto de nia prezidanto Wally

La homa vivo ĉiam estis ligita al la natura medio. Sed dum la jarmiloj kreskis la homaro kaj la ĉiam pli forta deziro krei grandajn riĉecojn kaj koncentriĝojn (urboj) kaj forpreni de la natura medio pli ol ĝi estus  povinta reekvilibrigi per si mem.

Tio provokadis la vaste konatajn klimato-problemojn, mankon de trinkakvo kaj poluciigo de la aero kaj de oceanoj, inter aliaj gravaj problemoj.

La malekvilibro kreskis tiagrade ke sciencistoj kaj esploristoj tutmonde rekomendas laŭte,  ke necesas urĝaj agadoj de konsciigo kaj informado pri la fakto ke la vivkvalito de la homaro estas en grava danĝero.

La homa socio dependas de la naturo kaj ne inverse!

La socio devas kompreni ke ĝl ne plu rajtas esti ekoparazito, kiu detruas sian gastiganton detruante la ekosistemon.

Ni alvenis al la nuna situacio pro la vasta opinio ke la homo estas la posedanto kaj mastro de ĉio sur la Tero, do fakte antropocentra pensmaniero, dum verdire la homo apartenas samnivele al ĉiuj vivantaj estaĵoj sur la Planedo, al la ekosistemo, kiel  bone montras la suba desegno.

El tio rezultas la neceso rigardi la mondon ne plu kiel aro de izolitaj objektoj sed kiel reto de interdependaj ligiloj kiuj kune  kreas la naturon, inkluzive la homan socion. Do ne plu “egologio”  sed “ekologio”, la scienco pri la reciproka influo inter ĉiuj vivantaj estaĵoj.

(Ursula Grattapaglia)

ego-eco

27 pensoj pri “18-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018”

 1. En nia urbo Trier, Germanio, ĉiujare okazas publika foiro sur unu el la plej grandaj kaj ĉarmaj placoj de la urbo, kie multaj grupoj, kiuj kunlaboras en la iniciativo “LA 21 Trier” prezentas sin. Tiu foiro estas nomita “Mondcivitana Matenmanĝo”. LA 21 estas asocio, kiu ekzistas en multaj germanaj urboj kaj volas helpi atingon de la celoj de la “Agendo 21” (https://eo.wikipedia.org/wiki/Agendo_21) per regionala agado. Nia LA 21 sukcesis i.a. enkonduki en multajn vendejojn de la urbo juste komercitajn varojn kaj ofertas multajn instrukursojn por infanoj pri daŭripova evoluo kaj similaj temoj. LA 21 Trier (http://la21-trier.de/ueber-uns) havas fortan reton de apogantoj en la urbo kaj estas aktive apogita de la urbestro kaj aliaj lokaj politikistoj. Ĉar laŭ nia opinio Esperanto estas bona ilo por peri kontaktojn inter la aktivuloj, ni ekde multaj jaroj partoprenas la “Mondcivitanan Matenmanĝon” kun bela informbudo pri Esperanto, kiu kutime kaptas multe da atento de la vizitantoj.

  Ŝato

 2. La desegnaĵo kaj la nomoj « eGologio » kaj « eKologio » estas tre trafaj. Alia maniero reprezenti la vivon en la mondo estas simple arbo sur kiu la homoj reprezentas nur unu tre malgranda branĉo kiu, kiel aliaj tigoj, povas malaperi iun ajn momenton sen malebligi la kreskadon de la arbo ! Neniuj vivantaj estaĵoj maltrankviliĝos 🙂

  Liked by 1 persono

 3. Saluton al vi ĉiuj,
  En Belgio nur 5% de la popolo estas vegetaranoj kaj la movado tre malrapide kreskas. En la televido kelkaj riportaĵoj pri la malbonaj trakaĵoj kontraŭ animaloj bonŝance ŝokis la homojn Tamen multaj belgoj ŝatas manĝi bifsteko kun frititaj terpomoj ĉar tio estus nacia manĝaĵo … ni ja havas nacian rason de bovoj, la faman (en Eŭropo) « bluan blankan belgan rason ». Do mi pensas ke unue ni devas certe malpliigi nian konsumadon de viando, ĉar tute nuligi ĝin rapide ne eblas. Oni devas reklami pri la vegetara dieto. Ĉu vi scias ke la teknologio pri informadiko kaj komunikado (aparataro por trakti, stoki, komuniki de malproksime elektronike) reprezentas 2 ĝis 10% de la eligo de gasoj, kiuj favoras la varmigado de la planedo. La aviado reprezentas 2%. Sed la progreso de la infomadiko kreskas pli rapide ol la aviado. Plej amike.

  Ŝato

 4. Karaj rotarianoj,
  La celo de pli ekvilibra ka eltenebla pezo de la homaro sur nia planedo estos atingebla per la komuna kaj daŭra engaĝiĝo de multaj unuopuĵoj.
  Cetere ankaŭ mi opinias, ke ĉiam pli vastiĝanta vegetaranismo helpas kaj kontribuas al pli bona ekologia ekvilibro.

  Ja la agado de la nacia registaroj tre gravas, sed ankaŭ la individuaj klopodoj de ni simplaj homoj kaj civitanoj. Ankau nia konduto gravas, per nia persona atento, ne misuzante grundon, akvon, nutraĵojn, nsturajn resursojn, kaj ĉiam respektante kiel eble plej multe nian medion.

  Liked by 1 persono

 5. En la januaro monata informilon de nia guberniestro Joâo Bosco Bèze ni trovis la sekvan tekston, kiun ni tradukis por ke vi eksciu pri lia bona impreso dum la oficiala vizito al nia reta Klubo.
  Jam en la komenca pago de tiu detala longa informilo li mencias sian partoprenon en nia vidkonferenco la 12-a de decembro, dum kiu multaj niaj membroj alparolis lin.

  Tradukita teksto:
  La 11an de decembro ni konkludis la oficialajn vizitojn en nia amata Rotary Klubo de Oliveira, nia hejmo, kiu ne ŝparis klopodojn por feliĉigi nian tagon.
  La 12an de decembro, kia nokto malsama!
  Per la senkondiĉa apogo de amiko Guberniestro 2016-2017 ,João Otavia Veiga, mi vizitis la e-Klubon de Esperanto Brazilo – D-4560 per la interreto.
  Mi povis ekscii pli bone kiel ĉi tiu klubo funkcias konversaciante kun pluraj amikoj de diversaj partoj de la mondo parolante la lingvon esperanto, ĉio tradukita de la efika sekretariino de la Klubo, poliglota Ursula, loĝanta en Brasília, de granda simpatio.
  Sekve en la retejo mi ricevis mesaĝon de ĉiuj membroj, danke salutante min kaj eĉ montrante la deziron konatiĝi kun mi persone kaj premi mian manon.
  Ili ŝatis min kaj ŝatis nian asembleon, kiu ne estis malsama ol tiu kiun mi faris dum la fizikaj vizitoj.
  Sciu, kompanoj de la tuta distrikto, kiel mi ĉiam diras al vi kaj nun ripetas, “oni amas nur kion oni konas”. Klopodu koni iom pli nian novan klubon e-Klubo de Esperanto Brazilo !
  Guberniestro 2017/2018 distrikto 4560 João Bosco Ribeiro Bèze

  Liked by 1 persono

 6. Ankaux en mia profesia mondo oni komencas diskuti pri la temo “lingva ekologio”, tio signifas ke la problemo cxiam pli profunde atingas nian vivon. Respekto por la Vivo en cxiuj gxiaj formoj estas (aux, devus esti) je la bazo de nia cxeesto sur la Planedo Tero. Kiel optimisma homo, mi certas ke, se ni ne, la Naturo trovos solvon al la : nenie estas skribite ke nia specio necese dauxrigxos eterne. Kontrauxnaturajxojn Naturo elradikigas: do, ni, homaro, atentu respekti kaj kunsonigxi al la granda Forto Kiu regas la mondon (kiel dirite ankaux de nia Majstro Zamenhof), alimaniere la Fonto de Vivo konstanta, por daurigi Sin men, malestigos senprobleme la problemon …
  Elkorajn salutojn al Cxiuj, kaj ankorauxfoje dankon al João Otávio por la bongustajxo!

  Davide

  Liked by 1 persono

  1. Kara Julio!
   Mi ĝojas ke vi ŝatas tiun simplan desegnon kun tamen granda signifo.
   Nun gravas ke ĉiuj, ankaŭ ni rotarianoj, disvastigu tiujn nociojn en niaj vivmedioj.
   Ek de tri tagoj okazadas en nia ekologia paradizo BONA ESPERO kurso por 30 personoj pri “psiko-ekologio” je alta universitata nivelo por ekologoj. Fakte, la bazo de la instruoj estas ekzakte tiu simpla desegno.
   amike, Ursula

   Liked by 1 persono

 7. Karaj,
  ankau mi konsentas kun vi. Mi do ne ripetos viajn argumentojn por shpari tempon de legantoj.
  Mi delonga tempo evitatas manghadon de chiuj specoj de viando kaj bonfartas. Tial kun granda plezuro mi rememoras restadon en Bona Espero kaj bongustan senviandan manghajhon.
  Lau mi, baldau homoj devos shanghi siajn manghkutimojn kaj manghi multe malpli da viando por ke ghenerale chesi ghin manghi. Temas ja ne nur pri nia sana vivo, sed ankau pri tuta nia planedo.
  Kore.
  Małgosia

  Ŝato

 8. Karaj rotarianoj!
  56 miliardoj da bestoj estas buĉataj ĉiun jaron por nutri la karnan toksikomanion de la homaro.
  Tio estas vere terura, sed kion ĉiuj povas fari hodiaŭ, por akceli la malaperon de tia murdado: manĝi malpli da viando aŭ eĉ nenian viandon.
  La tutmonda bestobredado (bovoj, porkoj, kokinoj) produktas pli da gasaj polucioj ol ĉiuj aŭtoj, aviadiloj, trajnoj kaj ŝipoj kune.
  Enketo montras, ke la homoj plejparte ankoraŭ kredas ke la transporto kontribuas plej grandparte al la tutmonda varmigo.
  Sciencistoj avertas : “Dieta ŝanĝo estas esenca, se tutmonda varmigo ne superu 2° C.”

  Eble pluraj el vi konas la retejon Avaaz .
  Temas pri tutmonda reto de 44 milionoj da homoj kiu funkcias por informi pri vidpunktoj kaj valoroj de la homaro kaj voĉdoni por sukcesi pozitivajn ŝanĝojn en la socio.
  Rilate la viando produktadon kaj ties efikon sur la daŭrigebleco de nia planedo, ili sugestas voĉdoni por la sekva propono:

  “Kiel civitano konscia pri klimataj ŝanĝoj, bonstato de bestoj kaj biodiverseco, mi promesas manĝi malpli da viandon (aŭ nenian viandon!) kaj instigi laborejojn, lernejojn, grandmagazenojn kaj restoraciojn por kunhelpi disvastigi ĉi tiun gravan kulturan ŝanĝon
  Ĉi tio helpos al bestoj, al nia planedo, kaj mia propra sano, kaj kontribuos al konservado de pli sekura planedo por la estontaj generacioj.”

  Mi jam voĉdonis. Ĉu vi?
  Ursula

  Liked by 2 people

 9. Volonte mi kontribuas al ĉi esenca temo por nia hodiaŭa mondo!

  Ĝenerale ni povas diri, ke daŭrigebleco estas la kapablo subteni sin mem, esti memsufiĉa, ne domaĝi iun aŭ ion ĉirkaŭ si. Kiam ni uzas naturajn riĉecojn en daŭrigebla maniero, ekzemple, ili povas subteni sin dum pluraj jaroj, ne estas rapide elĉerpitaj. Ni konscias, ke daŭrigebla evoluo estas tiu, kiu ne kaŭzas la malabundon aŭ elĉerpiĝon de naturrimedoj kaj permesas ilin plenumi la bezonojn de estontaj generacioj same kiel nuntempe la nian.

  Gravas diskuti la daŭrigeblan evoluon, ĉar pli kaj pli da ekologiaj problemoj influas nian vivkvaliton. Estas komune, ekzemple, legi kaj aŭdi pri manko de akvo kaj ne sufiĉa energio en diversaj lokoj en Brazilo. Ĉi tio ne nur estas sekvo de malbona administrado, sed ankaŭ pro la neracia kaj troa uso sen neceso .

  Daŭrigebla evoluo postulas planadon kaj partoprenon de ĉiuj sferoj de la loĝantaro. Oni devas zorgeme analizi kiom ni jam elspezis de naturaj rimedoj kaj kiom ni ankoraŭ lasos. Ni devas ankaŭ kompreni, ke naturaj rimedoj povas fini kaj ilia konscia uzo estas ŝlosilo por ne kompromiti la vivojn de estontaj generacioj.

  En 1984, Arne Næss kaj George Sessions publikigis la tekston “Bazaj Principoj de Profunda Ekologio”, kiu listigas la ok principojn de la “Deep Ecology-platformo”, kiel prezentiĝas sube. Ĉi tiuj principoj estas konforme al la pensado de Henry Thoreau (1817-1862).
  1. La bonfarto kaj sukcesa evoluo de homa kaj ne-homa vivo sur la tero havas valoron en si mem. Ĉi tiuj valoroj estas sendependaj de la utileco de la ne-homa mondo por homaj celoj.
  2. La riĉeco kaj diverseco de vivo kontribuas al la realigo de ĉi tiuj valoroj kaj estas valoroj en si mem.
  3. Homoj ne rajtas redukti tiun riĉecon kaj diversecon krom por garantii esencajn homajn bezonojn.
  4. La sukcesa homa vivo dependas de la kontrolo de la loĝantaro. La florado de nehoma vivo postulas ĉi tiun malpliigon.
  5. Nuna homa elĉerpigo de la ne-homa mondo estas tro, kaj la situacio rapide plimalboniĝas.
  6. Politikoj devas esti ŝanĝitaj. Ĉi tiuj politikoj influas negative bazajn ekonomiajn, teknologiajn kaj ideologiajn strukturojn. La rezultoj estos profunde malsamaj ol la nunaj.
  7. La ideologia ŝanĝo esence taksas la kvaliton de la homa vivo, kaj la komprenon pri la konsekvencoj havi ĉiam pli kreskantajn pretendojn pri konsumismo. Okazos profunda konsciiĝo pri la diferenco inter kvalito kaj kvanto.
  8. Kiu komprenas kaj apogas la antaŭajn konceptojn, havas la moralan devigon efektivigi, rekte aŭ nerekte, la necesajn ŝanĝojn.

  Volonte mi legos viajn ideojn pri la temo, karj geamikoj,
  Giuseppe

  Liked by 2 people

  1. Mi samopinias pri la graveco de dauripova evoluo, kaj mi opinias ke ne sufiĉas fariĝi vegetarano por ne konsumi viandon. La tikla problemo estas ke ni ne povas daurigi la multobligo de la homaro en tiu nia malgranda planedo. Sed neniu volas komenci diskuti tiun problemon, char tio dependas de la enradikitaj viv-kaj pensmanieroj de la diversaj popoloj. Mi memoras ke la kritiko pri la malpermeso havigi pli da unu infano en Ĉinio antaŭ jaroj estis ege kritikata, sed eble ni tamen devos estontece komenci prepari nin por tiu diskuto .
   Pri la koncentriĝo de la loĝantoj en pli grandaj urboj, nia dana registraro klopodas enversi tiun problemon, kaj devigas elektitajn ŝtatajn entreprenojn kaj nun ankau altlernejojn translokiĝi al pli malgrandaj urboj.

   Liked by 1 persono

   1. Mi konsentas pri la problemoj rilate al multobligo de la homaro. Tamen landoj kie la nombro de naskoj ĉiujare estas tre malalta ankaŭ suferas, pro manko de laborantoj kaj personoj, kiuj kapablas zorgi pri la maljunuloj en tiuj landoj. Oni devas superrigardi la tutan problemon, kaj tio estas preskaŭ neeble pro politikaj kialoj.

    Ŝato

Lasi respondon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.