Ĉiuj afiŝoj de Roberto

4-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2018/2019

 La temo de nia 4-a renkonto estas:
“la sama!! …. ĉar la plej grava projekto de nia organizaĵo

LA TEMO DE LA MONATO OKTOBRO DAŬRE okupiĝas pri  LA PLEJ GRANDA PROJEKTO DE NIA TUTMONDA ORGANIZAĴO:  “Finfine elimini komplete sur la tero tiun paralizigan infan- malsanon”. El pli ol cent landoj nur plu restas tri por liberiĝi … ni kunhelpu!

Niaj membroj jam kontribuadas al niaj klubkontoj en Brazilo kaj ĉe UEA por ke ankaŭ ni eniru tiun grandan ondon de solidareco pagi vakcinojn kontraŭ poliomjelito.

LA GRANDA TAGO ESTOS LA 24-A DE OKTOBRO, KIAM ĈIUJ KLUBOJ TRANSDONOS SIAN FINANCAN SUBTENON, KAJ ANKAŬ NIA KLUBO PARTOPRENOS.

Se vi ankoraŭ ne faris vian parton en tiu monkolekto, eĉ minimuman,  faru ĉi semajne plej laste sed ĈIUJ MONTRU SIAN KOMPRENON, solidarecon kaj kunlaboron.

Nome de nia klubestraro mi dankas vin antcipe!

Legu kion diras al ni la monda prezidanto de ROTARY INTERNATIONAL Barry Rassin, laŭ la bela traduku de nia kompano Cleder Colares, kiu ofertas al ni eĉ tri lingvojn!!

Barry Rassin – Presidential message/ Mesaĝo de la Prezidanto / Mensagem do presidente

3-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2018/2019

 La temo de nia 3-a renkonto estas:
“VIZITU EN VIA URBO TRADICIAN ROTARY KLUBON !

Vi membras en elektronika Klubo, kiu  ne havas fizikan lokon  por renkontiĝi. Sed vi loĝas en fizikaj  urboj, kie ekzistas tradiciaj Rotary kluboj, kiujn vi rajtas viziti   partoprenante normalan klubkunvenon.

En MyRotary  DIRECTORY vi trovas la liston de ĉiuj 35.500 kluboj kun la adreso, tago kaj horo de kunsido kaj telefonon de klubkontakto.

Bonvole, eniru tiun DIRECTORY, trovu  vian urbon kun la  indiko  de la koncerna distrikto, kaj en la trovita distrikto vi trovas laŭ alfabete klubon aŭ  klubojn en via  urbo!

Ne forgesu meti sur vian jakon la insigon de Rotary kiun vi ricevis kaj la membrokarton por  prezenti vin en la klubo.

Ni volonte legos kion vi trovis!

Se vi  havus malfacilaĵojn, ni volonte helpos al vi trovi klubon en via urbo.

Diverstipaj Rotary projektoj tra la mondo?

Oni konas pli malpli la motivon kial personoj aliĝas al Rotary International: –grupo de geamikoj kune agadas per programoj kaj projektoj por doni sian volontulan helpon por  servi la propran komunumon kaj partopreni en grandaj internaciaj projektoj.

PUBLIKA NECESEJO EN cHICAGO
La konstruo de publika necesejo en Chicago estis la unua entreprenita projekto de la naskiĝanta organizaĵo

Miloj kaj miloj da projektoj estis realigitaj de miloj kaj miloj da bonvolaj rotarianoj, kiuj decidis solvi problemojn en la komunumoj kie ili vivas aŭ en aliaj landoj, kie urĝas interveno, kiel ekzemple la grandioza projekto POLIOPLUS.

Iuj demandis: kiu estis la  tutunua projekto de la fondintoj de R.I.?

Kiu ankoraŭ ne scias pri tio, jen vi legas sekve pri vera kuriozaĵo!

En la jaro 1907, du jarojn post la modesta fondiĝo de Rotary, la kvar profesiuloj perceptis la urĝan mankon de publika necesejo en la centro de la kreskanta urbo Chicago kaj kredu aŭ ne, ili pagis la unuan konstruon surstrate de publika necesejo – por “men” (viroj).

Kaj nun vi havas esceptan ŝancon konatiĝi kun kopio de tiu unua socia projekto de rotarianoj.

Antaŭ unu monato  kvar membroj de nia e-klubo iun tagon piedíris al la kongresejo de la Itala Esperanto kongreso en la antikva respubliko San Marino, eta ŝtato ene de norda Italio. Survoje hazarde ili vidis en preskaŭ kaŝita loko la Rotarian Radon kun la surskribo 1960 – 2010 San Marino Rotary club.

publika-necesejo-en-san-marino.jpg
Necesejo en San Marino

Davide, Alessandro, Giuseppe kaj Ursula miris,  komentis kaj fotis la belan monumenton. Tamen subite ili  perceptis flanke de la monumento pordon el kiu eliris kaj eniris homoj haste.

Esplorante la pordon, ili rekonis PUBLIKAN NECESEJON!  Kia surprizo!

La rotarianoj de San Marino volis je sia 50jara datreveno krei kopion de la unua socia  projekto en 1907 en Chicago.

Kaj jen la foto de la monumento kiu tamen jam havas du ĉambretojn ne nur por viroj sed ankaŭ por virinoj.

Tiam ne eblis pro someraj ferioj, kontakti la  lokan klubon, sed ni faros tion en la venontaj tagoj por komplimenti la iniciaton, kiu ŝajne estadas tre utila en tiu turisma paradizo San Marino!

Iniciato kontraŭ la klimata ŝanĝo

Kiel  jam menciita, mi decidis en mia profesia kariero sekvi la situacion kaj evoluon de la klimata ŝanĝo tutmonde kun ĉiuj siaj negativaj implicoj.

Kiel ĵurnalisto mi informadas senhalte en pluraj tagĵurnaloj, fakaj gazetoj kaj retejoj la civitanojn de mia regiono pri eblaj iniciatoj, kiuj povus kunlabori por eviti plian alarmigan aktivecon por malboniĝo de la klimato pro poluciado kaj montri konkretajn ekzemplojn de plibonigoj.

Ne tre impona, tamen vere interesa estas la nun okazanta aŭtomobil-vetkurado el mia urbo Weilheim en Suda Germanio, per elektraj aŭtomobiloj, kiuj defios la Alpmontaron ĝis 2830 m.s.m. Kaj ne la unuan fojon, sed jam la 6-an fojon renkontiĝas kuraĝuloj, kiuj per siaj elektroaŭtomobiloj konkuros por montri ke ne nur per benzino oni povas atingi iun ajn lokon sed ecx per elektra energio.

SionSurvoje ili povos admiri elektroaŭtomobilon konstruitan jam en la jaro 1913, la fama „Detroit Electric“. Krome ili povos konatiĝi kun la modelo „Sion“, kiu ŝargas sian aŭtomobilbaterion per sunpanelo sur  la propra karoserio. Oni ankaŭ montras novajn sistemojn por ŝargi la bateriojn survoje en la urboj, unu el la veraj problemoj ankoraŭ solvendaj.

Ankoraŭ malmultas elektro veturiloj, tamen en nia regiono oni povas kalkuli je pli ol unu elektro-aŭtomobilo po mil loĝantoj, kaj  la tendenco estas plimalgrandigi tiun ciferon.

Ĉiukaze la tendenco kunlabori aktive por haltigi la klimatajn negativajn ŝanĝojn kreskas nur malrapide, tamen konstante, inter la popoloj.

Se vi havas interesajn okazaĵojn pri la temo, mi dankas al vi por informi min!

Alfred Schubert

Ĉu Poliomjelito malaperis?

Ne. Bedaŭrinde, la terura malsano ne malaperis. Ankoraŭ ne!

Tri nacioj ankoraŭ kalkulas siajn viktimojn de la Poliomjelito: Niĝerio, Pakistano kaj Afganujo.

Ĉu vi estas pli trankvile pro tiu informo?  Nu, ne estu tiom trankvila! Ĉar la viruso de la poliomjelito, nun, en tiu ĉi momento, vojaĝas tra la mondo, kun homoj kiuj elvenas el Afriko, el Pakistano, el Afganujo!

En Aŭgusto de 2016, la revuo Rotary Brasil, informis ke, el multaj eksperimentejoj subtenataj de la  Rotaria Fondaĵo (por zorgi la landojn jam deklaritajn salvitajn de Poliomjelito), unu laboratorio trovis la viruson en kloako de la internacia flughaveno de Campinas,  Ŝtato de San Paŭlo, Brazilo! Vidu, ke ni bezonas vigli kaj apogi nian Internacian Fondaĵon por kontraŭbatali la poliomjeliton!

Ekde tridek du jaroj (1985/2018) ni estas kune kontraŭ la polio.

Ĉu vi, estimataj geamikoj, povos unuiĝi kun nia Rotaria Fondaĵo por mortigi Poliomjeliton??????  Via partopreno estas urĝa kaj nepra!

Nia Rotary E-klubo de Esperanto-Brasil organizas kampanjon por kolekti monon inter niaj klubanoj kaj niaj familianoj kaj geamikoj, por donaci favore al la Rotaria Fondaĵo nian kontribuon por la rotaria movado kontraŭ la poliomjelito.

Ni bezonas  vian apogon! Helpu niajn infanojn en la tuta mondo!

João Otávio Veiga Rodrigues

Prezidanto 2018/2019

2-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2018/2019

 La temo de nia 2-a renkonto estas:
KIEL STATAS LA LUKTO DE ROTARY KONTRAÚ  POLIO ?

Prezidanta mesaĝo

rassin
Barry Rassin – Prezidanto 2018-19 de Rotary international

Antaŭ unu jaro, la  Estraro de ROTARY INTERNATIONAL adoptis novan vidpunkton, reflektante niajn aspirojn por la organizaĵo kaj ĝia estonteco. Ĝi deklaras: “Kune ni vidas mondon, kie homoj kuniĝas kaj agas por krei daŭripovan ŝanĝon – tra la mondo, en niaj komunumoj kaj en ni mem.”

Tiu simpla frazo montras tion kio estas esenca en Rotary. Ni kuniĝas, ĉar ni scias, ke ni estas multe pli fortaj kune ol se ni estus solaj. Ni agas, ĉar ni ne estas sonĝantoj, sed farantoj. Ni laboras por krei daŭripovan ŝanĝon, kiu daŭros longe post kiam nia partopreno finiĝis – tra la mondo kaj en niaj komunumoj. Kaj eble plej grava ol ĉio, ni laboras por krei ŝanĝon en ni mem – ne nur konstrui pli bonan mondon ĉirkaŭ ni, sed fariĝante pli bonaj homoj.

Fama frazo atribuita al la franca verkisto Antoine de Saint-Exupéry diras: “Se vi volas konstrui ŝipon, ne komencu kolektante lignon, tranĉi tabulojn, aŭ asigni taskojn. Komencu vekiĝante en la animoj de viaj laboristoj sopiron pri la vasta kaj senfina maro.” Ĉiu el ni venis al Rotary ĉar ni havis sopiron – kaŭzi ŝanĝon, fari la diferencon, esti parto de io pli granda ol ni mem. Tiu deziro, tiu vizio por pli bona mondo kaj nia rolo en ties konstruado, estas kio kondukas nin al Rotary. Tiu deziro farigis nin membroj, tio estas, kio motivigas nin servi, kaj tio kaŭzis al mi elekti nian temon por ĉi tiu Rotaria jaro:”Estu la Inspiro”.

Mi volas vidi Rotary “esti la inspiro” por niaj komunumoj per servado kun transforma efiko. Estas tempo komenci movi antaŭen, forigante la barojn kiuj retenas nin. Ni faciligu la plibonigojn en niaj  kluboj aŭ eĉ krei novajn klubojn, kiuj pli bone respondas al niaj aktualaj kaj realaj bezonoj. Ni laboru por plifortigi Rotarakton kaj faciligi la transiron de membroj de Rotarakt-kluboj al Rotariaj kluboj. Ni donu al ĉiuj rotarianoj la flekseblecon por servi laŭ la kondiĉoj, kiuj funkcias plej bone por ili, tiel ke ĉiu rotariano renkontu konstante altan valoron en la fakto esti membro de Rotary.

Vere daŭrigebla servo, la speco de servo, al kiu ni strebas en Rotary, signifas rigardi ĉion, kion ni faras kiel parto de pli granda tutmonda ekologio. Ĉi-jare mi petas, ke vi ĉiuj “estu la Inspiro” por daŭrigebla servo, celante la efikon de ekologiaj konceptoj en nia laboro.

La naturmedio ludas ŝlosilan rolon en ĉiuj ses niaj fokusaj temoj, kaj tiu rolo daŭre fariĝas pli grava pro la kreskanta efiko de klimata ŝanĝo. Estas tempo ne plu vidi la naturmedion kiel io separata de tiuj ses areoj. Pura aero, akvo kaj grundo estas esencaj por sanaj komunumoj – kaj esencaj por pli bona, pli sana estonteco, kiun ni alstrebas.

Estu la Inspiro – kaj kune ni povas kaj ni volas inspiri la mondon.

 

KIEL STATAS LA LUKTO DE ROTARY KONTRAÚ  POLIO ?

6848649
10 vakcinoj kontraŭ POLIO kostas meze 5 realojn

La respondo troviĝas en la mesaĝo de Ron Burton,  Kuratoro de la Rotaria Fondaĵo (vidu Rotary Brasil de septembro 2018 pag.36).

En 1988 ekzistis ĉirkaŭ 350.000 kazoj de POLIO en 125 landoj. Kaj en tiu jaro Rotary kolektis donacojn de 247 milionoj da dolaroj por la lukto kontraú  POLIO.

Dum la sekvaj 30 jaroj,  kun niaj partneroj: UNICEF, la Monda Organizo por Sano, la Centro por Prevento de Malsanoj en Usono kaj la Fondajo Bill & Melinda  Gates, ni kolektis centojn da milionoj da dolaroj por aĉeti la vakcinojn kaj organizis naciajn tagojn por Imunizado, defendante la kaŭzon kune kun la  mondaj registaroj.

Tial, post mirinda laboro, en 2017 oni registris apenaú 22 kazojn de la malsano en Niĝerio, Afganio kaj Pakistano.  Kiam neniu kazo estos registrita, oni devos atendi ankoraú 3 jarojn ĝis kiam la Monda Organizo por Sano deklaru la mondon libera de tiu terura malsano. Dum tiuj 3 jaroj oni devos daúrigi la vakcinadon de la infanoj, kiel garantio mesaĝo de João Otávio prezidantoke la viruso ne revenu.  Antaŭ kelkaj monatoj en norda Brazilo (Amazonio) aperis la suspekto de novaj kazoj de POLIO, tamen ĝis nun nenio publikiĝis konkrete pri la danĝero.

La 24an de oktobro oni celebros en  Usono la 30an datrevenon de la Globa Iniciato por la elradikigo de la POLIO malsano, en kiu nia organizo estis inter la plej aktivaj kunlaborantoj. Tutmonde rotarianoj ofertis kaj ofertadas monon por aĉeti vakcinojn, ĉefe la diplomo de PAŬL HARRIS FELLOWSHIP motivigis homojn donaci kaj la rezulto ja estas evidenta, se oni rigardas la konkretojn ciferojn de antaŭ 30 jaroj kaj hodiaŭ.

Nia Klubo ankaŭ devas komenci partopreni kaj

laŭ  niaj eblecoj oferti iom da mono por aĉeto de vakcinoj.

Pro tio nia estraro decidis inviti la  membrojn donaci

la 24an de oktobro ian ajn kvanton da mono por la lukto kontraŭ POLIO.

Imagu ke vakcino por unu infano kostas meze duono da realo (0,50 realo), se vi donacus dek realojn, vi savos 20 infanojn en tiuj tri landoj supre nomitaj. Kun cent realoj vi helpos al 200 infanoj. Ne forgesu ke ĉiu ajn via kontribuo estos utila!

Vi povos sendi al nia bankkonto en Banco do Brasil vian unufojan donacon indikante vian nomon. Sekve nia kasistino Sonia konfirmos al ĉiu unuopulo la alvenon!

Banco  do Brasil, Agencia 1003-0,  conta corrente 59.331-1, Brasilia,  Asa Norte 504 je la nomo de” Rotary Club Esperanto Brasil”, motivo POLIOPLUS. Niaj eksterlandaj membroj povos sendi sian kontribuon kontraŭ POLIO al la UEA konto receb-c.  Ni kalkulas je via solidareco, karaj klubanoj….

 

Mesaĝo de João Otávio prezidanto

Geamikoj: Pacon!

Dum tiuj ĉi lastaj semajnoj mi pripensadis pri la aktivecoj de nia klubo. Kie estas la opinioj de niaj geamikoj pri nia Rotaria Klubo? Nia Sekretariino Ursula demandis per retmesaĝo, sed malmultaj respondis.

Mi petas  vian pli aktivan partoprenadon, eĉ mallongan, en nia retejo

https://rotaryclubdeesperantobrasil.org

Tiel, skribu, geamikoj kaj sugestu, opiniu, prezentu projektojn por niaj volontulaj  agadoj! Rotaria Klubo estas amikeco, kreante la bonon al nia komunumo per volontula servado!

Niaj iloj estas nia kreemo, nia fido, nia espero, niaj homrilatoj, kaj niaj aktivecoj.

Mi atendas ke vi ĉiuj legu dum ĉiu monato niajn du  publikaĵojn kaj komentu la unuopajn temojn.

Amike, rotarie,

João Otávio prezidanto 2018/2019, Distrikto 4560

1-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2018/2019

 La temo de nia 1-a renkonto estas:
Sukcesan 2-an jaron al la Rotary Klubo Esperanto Brasil!”

Rebonvenon al niaj 25 geamikoj en komunaj volontulaj agadoj!

La instigaj vortoj de nia monda prezidanto 2018-2019 Barry Rassin gvidu  nian Klubon en la nova jaro:

“Ni deziras ke la bono, kiun ni faras – daŭru.
Ni volas fari la mondon pli bonan lokon.
Ne nur ĉi tie, ne nur por ni, sed ĉie,
por ĉiuj, por generacioj. ”

Nia pasintjara prezidanto Wally du Temple en Kanado, diris al niaj membroj:

…ke ni akcentu kaj evoluigu amikajn rilatojn inter niaj membroj por kapabligi ilin servi volontule al la ĝenerala intereso de la homa socio; valorigi la principojn de alta etiko en ĉies aktiveco.

Mi pensis pri niaj kernaj valoroj de volontulado, amikeco, individua integreco kaj kapablo organize estri por servi kun larĝvido al la forigo de maljusteco, malsato, malsanoj kaj analfabeteco en la mondo.

Mi transdonas la honoron de la prezidanteco al nia membro João Otávio Veiga Rodrigues. Sciu, kara amiko, ke mi kaj aliaj geklubanoj staras apud vi en plena preteco kunhelpi por ke vi povu kompletigi viajn devontigojn por nia klubo dum la venonta periodo de 2018-2019.

separador5

Malsame al la  unua jaro, kiam ni komencis krei la klubon, kiam niaj aktivecoj estis limigitaj ĉefe je  organizaj laboroj, interkonatiĝo kaj altigo de la membronombro, nun ni havas pli feliĉajn kondiĉojn ekagi kaj plivastigi niajn rotariajn agadojn de solidareca volontulado kaj amikecaj interrilatoj.

Daŭrigo – integrado – videbleco – servado . Ne facila defio, kiam nia elektronika Klubo vivas dise tra la  mondo, malsame al tradiciaj Rotary kluboj kiuj vivas “inter kvar muroj izolitaj”. Sed ni profitos samtempe nian bonan kondiĉon de esperantisteco ligita al la rotariaj celoj.

En la lastaj du monatoj fakte nia Klubo “okazis”  en pluraj diversaj lokoj tra la mondo. Kaj pri tio ni nun koncize raportas.

separador5

Nia nova Estraro

20180801_195637

La tradicia ĉiujara transdono de la estraro en la 35.500 Rotary kluboj en la mondo okazadas en la monato julio, sed la nia realiĝis la 1-an de aŭgusto ne en nia  brazila distrikto 4560, sed dum la Universala Kongreso de UEA en Lisbono, Portugalio.

Kvankam dum la  UK, la sidejo de la ceremonio estis tradicia loka Rotary Klubo, kiu entuziasme kaj amike invitis nin al sia hejmo laŭ antaŭa propono de nia Klubo, kelkajn semajnojn antaŭe.

Tiu akcepto okazis la 1-a de aũgusto  kun la oficiala partopreno de la tutmonda RADE prezidanto Joseph van der Vleŭgel kaj bela nombro  de niaj membroj (Alfred, Ladislaŭ, Sônia, Ursula, Georgo, Vanda, Ulisses, João Otávio, Alessandro kaj Giuseppe).

Post la oficiala transdono de la Prezidanteco al João Otavio kaj la teamo de liaj estraranoj fare de la aganta Prezidantino Vanda, nome de Wally du Temple, la ĉeestantoj vespermanĝis kun la  membroj de la loka Klubo en etoso sincere amika kaj ….internacia.

20180801_202857

Nia Klubo ofertis la prestiĝan diplomon PAŬL HARRIS FELLOW al la  RADE prezidanto Joseph pro lia granda laboro krei novan RADE paĝaron kaj al Vanda pro la laŭleĝaj proceduroj por nia Klubo. 

La nova estraro konsistas el João Otavio kiel prezidanto, Cleder kiel vicprezidanto kaj indikata venonta prezidanto, Sônia kiel trezoristo, Ursula kiel sekretariino, Wally kiel ceremonia protokolo, Ladislaŭ kiel respondeculo  por la Rotary Fondaĵo.

separador5

20180805_222038Dimanĉo la 5-a de aŭgusto en hotelo de  Lisbono okazis simpatia renkonto kun pluraj membroj de nia Klubo, kiuj festis la alvenon kaj la konatiĝon kun nia membro  Julio Calegari, kiu laboras kiel ĉefstevardo en la flugkompanio Emirates Arabes kaj bedaŭrinde ne povis liberiĝi por partopreni la Universalan kongreson sed nur por nia trihora vespermanĝo. Ankaŭ  li ricevis la diplomon PAŬL HARRIS FELLOW pro liaj eksterordinaraj volontuladoj ĉefe en Afriko per la organizado de pacaj ludoj inter gejunuloj. Partoprenis la eventon la brazila diplomato Fernando Valim, esperantisto de longa tempo, kiu tre verŝajne iĝos membro de nia Klubo, kune kun du  aliaj diplomatoj en Pollando kaj Slovakio. 

Ni nepre devas mencii la grandan sukcesan koncerton de nia membro 

20180803_130257

Georgo el Pollando dum la Universala Kongreso kun sia filino Dominika, profesia aktorino, antaŭ centoj kaj centoj da spektantoj. Nia membro Alfred estis dum la UK reelektita kiel prezidanto de la  tutmonda esperantista ĵurnalista Asocio. 

separador5

Post Lisbono,  membroj de nia klubo renkontiĝis en San Marino ( la plej antikva Respubliko de la mondo) okaze de la  ĉijara Itala Kongreso de Esperanto. Tie oficiale Davide Astori gvidis altvaloran seminarion pri Ĝenerala Lingvistiko  dum kvar sinsekvaj tagoj kaj geedzoj Grattapaglia prelegis pri granda volontula projekto en Brazilo. Partoprenis la kongresorganizadon ankaũ nia membro Alessandro Perna, kies edzino kaj filoj estis inter la organizantoj de la kongreso.

Karaj, vi vidas, ke ne estis tempo por skribi pli frue, ĉar ni devis  vivi la internaciajn kontaktojn de nia Klubo.

Nun sekvas la prezento de nia nova prezidanto!

“Estu la Inspiro!”

20180801_200221.jpg

Jen  la invito de nia  monda Rotary Prezidanto al ĉiuj ni, Rotarianoj!

“Estu la inspiro” signifas fari iom pli ol niaj devoj.

Signifas vidi la bezonojn de niaj najbaroj, gefamilianoj, kaj oferi apogon.

Signifas zorgi la komunumajn problemojn kaj trovi solvojn por pli justa socio.

Ĉiutage kaj ĉiunokte aperas sur la TV ekrano mondaj tragedioj! Teruraj! Ni spektas ĉion el nia brakseĝo, oscedante, kaj tuj ni iras dormi, por la taskoj de la sekvanta tago! Tiel, la tagoj teksas nian nekredeblan senson da peza nekapableco!!! Do, ni nin limigas, kaj ne ekzercas, pigras, kaj iom post iom, ni interne mortas!

La espero estas sento de tiuj kiuj luktas kontraŭ tio ĉi! La sumo de la esperoj kreas la justan socion, kiam la Esperantoj scias kiuj povos ŝanĝi, ekde etaj agoj ĝis grandaj agadoj, kune!

Mi deziras inviti niajn asocianojn por esti la inspiro en viaj urboj, en viaj kvartaloj, kreonte projektojn por plibonigi la vivojn de siaj komunumoj!

Nia nova rotaria jaro jam komencis ekde pasinta 1º de julio. Nun ni devus komenci labori kune!

La unua projekto estas la “Flava Septembro” kaj mi proponas ke vi sendu mesaĝetojn al viaj retaj kontaktoj, petante ke ili sendu al aliuloj. Simplaj mesaĝetoj povas ŝanĝi la vojon de depresio, abisma falo al memmortigo!

Kore

João Otávio Veiga Rodrigues

Prezidanto de Rotaria E-Klubo de Esperanto-Brasil

28-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 28-a renkonto estas:
“Unua sukcesa jaro de nia klubo estas finiĝanta

Icon_Antena1  Protokolo:

Jam la rotaria jaro estas  finiĝanta, same kiel nia 1-a jaro kiel Rotary e-klubo Esperanto Brasil.

Nia prezidanto Wally, disde Vancouver, Kanado, faris ĉiujn siajn eblojn por orientigi la membrojn kaj zorgi kaj financi la videokonferencojn.

En Brasilia la teamo de administrantoj kun Sônia  klopodis krei Bankkonton, por viaj aliĝkotizoj kaj niaj transsendoj al la  distrikto kaj al la Internacia Organizo.

Roberto fidele kaj senhalte prezentis la temojn en la retejo kaj helpis al kiu bezonis ion rilate informadikon.

Vanda kaj  Ulisses zorge registrigis niajn statutojn, regulojn, fondoaktojn ktp.

Rotarianoj el tradiciaj kluboj vizitis nin plurfoje en nia retejo en wordpress. La RADE prezidanto multe aprezadis niajn klopodojn starigi aktivan klubon kaj kreis novan RADE retejon, kie nia Klubo estas registrita.

Ni sukcesis  publikigi en la UEA revuo en februaro  artikolon pri nia Klubo, en la Rotary brazila monata revuo same aperis artikolo  kun granda foto pri la fakto ke ni estas esperanton parolanta Klubo. En la distrikta bulteno aperis plurfoje mencioj  pri nia Klubo kaj laste signifa artikolo de João Otávio, nia estonta prezidanto 2018/2019.

Mi esperas ke vi legos atente la subajn artikolojn, ĉefe la unuan, kiu klarigas ĉiujn klopodojn de la klubmembroj krei projektojn por  volontuli, kun kontentiga rezulto, se vi konsideras ke ni estas en la komenca fazo, kaj kelkaj inter ni estas apenaŭ pasivaj membroj. Sed tio certe baldaŭ ŝanĝiĝos kaj ili ankaŭ serĉos projektojn, eĉ malgrandajn komence.

Ni renkontiĝu en Lisbono!

Icon_Dialog2  Sekretariejo

Ĉi monate nia Klubo havas tri naskiĝdatrevenojn kaj mi invitas vin ĉiujn sendi amikan mesaĝon al  Ruth, Cleder kaj Antonio!

António (5-a junio) Cleder (22 junio) Ruth (24 junio).

Rilate la duonjarajn kotizojn mi havas la plezuron informi vin ke mankas nur du membroj por sendi sian kontribuon al nia klubkonto ĉe

Banco do Brasil, Brasília, Asa Norte,504,

Agencia 1003-0, Conto corrente n.59.331-1

Je la nomo de Rotary e-club Esperanto Brasil.

Bonvole komprenu, ke tiu urĝas por povi venontsemajne fermi la jaran  financraporton.

Mi dankas al ĉiuj aliaj kiu ĵustatempe kaj akurate pagis  sian kotizon.

Avertu nin pri via partopreno en la UK de UEA en Lisbono venontmonate!!!

Icon_Clip1 Artikolo en la junia informilo 2018 de Distrikto 4560

LA ROTARY CLUB DE ESPERANTO BRASIL

Naskiĝis en  nia distrikto 4560  la 17-an de majo 2017 kaj konsistas el 25 membroj, inter kiuj 14 loĝante en Brazilo (08 en Brasilia, 03 en Poços de Caldas, 01 en Franca, 01 en Manaus kaj 01 en Fortaleza) kaj 11 eksterlande (01 en Kanado, 01 en Germanio, 01 en Danio, 01 en la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, 02 en Italio, 02 en Pollando, 01 en Kongo, 01 en Svedio kaj 01 en Usono). Tiu klubo ek de sia fondiĝo subtenas nian Rotary Foundation per la kontribuo de pli ol US $ 2,000.00, kaj ĝia  Civitana Entrepreno, kun pli ol US $ 1,000.00.

Ni prezentis projektpronon por ricevi  distriktan subvencion, kiu celis edukadon, komunuman evoluo kaj Pacon/Konfliktsolvadon, sed ni ne estis elektitaj konsiderante la ne sufiĉan kontribuon de niaj membroj al la Distrikto Rotary Fondaĵo.

La Rotary E-Klubo de Esperanto-Brazilo prezentis sian Projekton por ricevi internacian financadon de R.I. al la Distrikto kaj nun troviĝas tie sub revizio. La nova Projekto ankaŭ celas la sektorojn Edukado, Paco kaj Konfliktsolvo, same kiel Komunuma Disvolviĝo. Krom ĉi tiuj du projektoj, la Rotary E-Klubo de Esperanto – Brazilo estas engaĝita kun grupo de volontulaj tradukistoj disvastigi – tra la lingvo Esperanto – la Unesko Kuriero, kiu cirkulas dum multaj jaroj en pluraj lingvoj, kaj, nun ankaŭ en Esperanto.

En Poços de Caldas, ni starigis laborgrupon kaj komencis kurson de mekanika trejnado pri motorcikloj por malfavorataj gejunuloj, por ilin profesiigi. Krom la mekanikaj lecionoj,  ni instruas la gejunulojn pri leĝoj, cvitaneco, ĝenerala financa administrado kaj komunikado.

Ni ne sukcesis realigi nian Distriktan Projekton, tamen iom post iom, ni helpas la celatan institucion por akiri la materialojn por provizi infanojn kaj gejunulojn por praktikado de Ĉukpilkado, sporto kiu ne stimulas konkuradon kaj perforton inter la ludantoj, sed ĝi disvastigas kunlaboradan kulturon kaj la spiriton de solidareco kaj paco.

En la kampo de eldonado, nia itala membro Davide Astori estas preparanta materialon, kunlabore kun niaj  membroj , pri AKVO kaj lanĉos la libron por krei konsciencon pri la valoro de ĉi tiu riĉeco, tiel abunda en nia lando kaj tiel malofta en aliaj regionoj de la Planedo.

Ĉi-jare la Rotary E-Klubo de Esperanto-Brazilo kreskis de du novaj membroj, unu el Italio kaj unu el Svedio. Nia Rotacia Klubo partoprenis en Kanado per sia Prezidanto Wallace George Du Temple de la Monda Forumo pri Akvo, promociita de Rotary International. Nia membro Jean Bosco Lutete Malanda, en Kongo, preparas projekton pri sano. Ĉi tio estis jaro de multaj atingoj kaj multaj klopodoj por strukturigi nian Rotarian E-Klubon de Esperanto-Brazilo.

Ni ĝojas pri la bona laboro  farita por la bono de la homaro, ĉu en lokaj agoj, ĉu en video-konferencoj aŭ en la retejo kie estis publikigitaj diversaj temoj trifoje monate. En la tagoj de julio 26 ĝis aŭgusto 4-a, pluraj membroj partoprenos la Universalan Kongreson de Esperanto en Lisbono, Portugalio, kie ni prezentos kun stando nian klubon de Esperanto-Brazilo, serĉante antaŭenigi Rotary, akiri novajn membrojn kaj montri ke en R.I.  ekzistas E-Klubo kiu parolas Esperanton, etendante la signifon de la Distrikto 4560.

Dum tiu kongreso ni realigos la ceremonion de la transdono de la aktuala estraro, gvidata de nia prezidanto Wallace du Temple, al la nova estraro, gvidata de nia membro João  Otávio Veiga Rodrigues.

Icon_Clip1 Konsiloj al la membroj en nia ROTARY Klubo Esperanto Brasil

Kiam vi estis akceptita kiel membro en Rotary, via sponsoro certe informis vin ke la plej bazaj devontigoj estas via aktiva partopreno en la renkontoj kaj la ĵustatempa pago de la jara kotizoj.

Sed ekzistas pliaj faktoroj, ankaŭ tre gravaj. Unue kaj plej grave, vi devas konsciiĝi, ke vi estas eniranta grupon de volontuloj motivitaj ekskluzive de la plezuro volontuli por pli justa mondo kaj la deziro dividi komunan idealon. Tiu idealo motivigas kion ni pensas, sentas kaj deziras realigi kune.

Kuniĝinte al ĉi tiu grupo, vi prezentas vin kiel unu plia volontulo por helpi atingi la celojn de via grupo.

Jen kelkaj konsiloj por senti la plezuron kaj signifon de via persona ĉeesto en nia Klubo.

1 – Konatiĝu kun la Institucio Rotary, ĝia misio, ĝiaj celoj. Studu la celojn kaj la revojn de via klubo kaj la emfazojn kaj celojn de Rotary Internacia.

2 – Alportu viajn familianojn, aliĝu al la Rotary Familio. Konatiĝu kun la membroj kaj ties kvalitoj kiujn ili povus kontribui. Ne serĉu “reinventi la radon”, uzu la donacojn, talentojn kaj spertojn de ĉiu por plifortigo de la kolektivo.

3 – Konektiĝu kun via Interna Majstro por identigi vian rolon. Reflektu pri tio, kion vi faras. Komprenu, kio estas Rotary kaj kion vi reprezentas ene de la institucio.

4 – Fokusiĝu pli pri la kvalito de la informinterŝanĝoj ol pri la eksteraj ŝajnoj.

5 – Malfermiĝu por la kunlaboro, ne por la konkurenco, ĉar tiu kreus dividon, dum la kunlaboro kondukas al unueco.

6 – Kontrolu la adekvatecon de ĉiuj gvidlinioj. Ricevu ilin kun ĝojo en la koro.

7 – Ne kreu limojn en via pensado. Kvalita pensado kondukas al kvalito vivo.

8 –  Lasu vian imagopovon flui. Memoru, ke la fantazio estas la unua paŝo por realigi revon.

9 – Montru vian vizion. Provu esti klara kaj objektiva. Uzu la eblecojn komuniki kaj  publikigi en la klubo bulteno por dividi vian vizion kun la aliaj membroj. Memoru la potencon de la vorto. Evoluigu viajn talentojn kiel oratoro kaj verkisto. Ĉiam uzu en via positiva lingvaĵo  la paradigmojn de unueco por pliigi la integriĝon.

10 – Faru kion vi diras – estu vivanta ekzemplo.

11 – Donu laŭ via ebleco ĉiujn informojn, vian tempon, energion kaj rimedojn. Estu ĉiam disponebla por  kunlaboro.

12 – Estu fluida kaj fleksebla. Ne timu ŝanĝojn.

13 – Prefere interpretu ĉion en via vivo pozitive. Estu optimisma, alfrontu malfacilaĵojn kaj problemojn kiel defiojn. Eraroj estas lernado por novaj ŝancoj.

14 – Harmoniigu kaj potencigu la sinergion de la grupo. Ideoj kaj agoj naskiĝos spontanee.

15 – Kultivu la amikecojn, kreu simpatiajn rilatojn por ke ĉiuj volas esti kune por la simpla plezuro esti kune.

16 – Promociu Rotary, inter viaj profesiaj kolegoj, en via familio, en viaj rondoj de amikeco. Prezentu novajn kunulojn.

17 – Aperu  en la lokoj kie via Klubo kunlaboras, partoprenu en la eventoj, montru vian ĉeeston.

18 – Prenu iniciatojn, proponu novajn projektojn, serĉu partnerojn.  Estu dinamika, ne atendu.

19 – Estu pli ol simpatianto, estu aktivulo, kapabla riski, ĵetu vin en necertecon sen timi fiaskon en la serĉado de sukceso.

20 –  Estu serena kaj lasu la semon de amo naskiĝi en via koro!

Alberto Bittencourt

Icon_Clip1 JUNIO  – MONATO DE  ROTARY AMIKAROJ

3. ROTARY AMIKAROJ

(Mi estas volontulo)

PROMOCII TUTMONDAN AMIKECON

Organizi homojn kun samaj interesoj, ĉu profesiaj ĉu  kulturaj aŭ sportaj.

Trovi novajn oportunecojn por servi volontule!

Rotary Amikaroj komenciĝis neformale en 1928 kiam Rotarianoj interesiĝis pri Esperanto, lingvo bazita sur radikoj de la latina, anglosaksa kaj slava lingvoj, kaj decidis renkontiĝi por interŝanĝi informojn pri la temo.

En 1947 Rotarianoj organizis  grupon de velboatoj, kaj tiamaniere

pluraj grupoj estis kreitaj laŭlonge de la historio de la plej granda privata  NRO por oferti volontule humanecajn servojn, nia Rotary.

Nuntempe ekzistas kvindek kvin Amikaroj. Por ke ni komprenu la diversecon, mi mencias la jenajn: Vinoŝatantoj, Sociaj Retoj,

Biciklado, Fiŝkaptado, Esperanto, Tutmonda Historio de Rotary, Teniso,

Motorciklistoj, Maratono-kuristoj, Itala Kulturo, Kuracistoj, Golfo, Velboati  ktp.

Vidu la kompletan kaj ĝisdatan liston de Amikaroj (Fellowships) en la retejo:
www.rotaryfellowships.org.

La Amikaroj estas aŭtonomaj kaj internaciaj kaj konsistas el rotarianoj, ties edzinoj aŭ edzoj kaj rotaraktianoj.

Por la fondo de nova grupo necesas partopreno de rotarianoj  en almenaŭ tri landoj, kiuj havas komunajn distrajn aŭ profesiajn interesojn. Ili antaŭenigas internaciajn renkontiĝojn por aktivecoj de ĉiu grupo kaj forumoj en interreto.

Ekzemple, la grupo de teniso realigas ĉiujare  sportkonkurson

kun la ĉeesto de rotarianoj de la tuta mondo. La enspezoj de la evento kutime estas donacitaj al la Rotary Fondaĵo (The Rotary Foundation) por programoj kiel PolioPlus. Ĉi tiuj amikaj rilatoj inter ĝiaj membroj, kiuj  tiamaniere komprenas malsamajn kulturojn, tiel promociante la esperatan mondan pacon.

Grupoj kiel Administrado de Altaj Kvalitoj kaj Mediprotektado  kunlaboras por profesia plibonigo de siaj membroj, kiuj interŝanĝas informojn Interrete en diskutoj pri la rilataj temoj.

Kelkaj amikaroj petas kotizojn, aliaj ne, kiel  jam dirite, la amikaroj estas aŭtonomaj kaj sendepende de R.I.,tamen ili devas respekti la normojn kaj principojn de la Institucio R.I.

Por evoluigi kaj rekoni la gravecon de la amikeca spirito kaj bonvolo inter  partoprenantaj rotarianoj en ĉi tiuj grupoj, la monato de Junio estis elektita de RI kiel la monato de grupoj de Amikaroj.

Krom la Amikaroj ni havas en Rotary  Agadgrupojn, kiuj promocias amikecajn grupojn provizante  servojn en diversaj areoj, kiel ekzemple sango-donaco.

27-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 27-a renkonto estas:
“Libera tribuno por ke ĉiuj membroj povu prezenti temojn de sia intereso por la lastaj semajnoj de nia Rotary jaro, kiu finiĝos la 30an junio!

Icon_Antena1  Protokolo:

Dum majo  kaj junio okazas en la rotaria mondo en 535 distriktoj la jaraj konferencoj kiu kunigas centojn da miloj da rotarianoj por festi siajn volontulajn agadojn, renkonti geamikojn, konatiĝi kun novaj membroj, lerni pri novaj projektoj kaj programoj, ricevi premiojn por escepte sukcesaj laboroj kaj prezenti programojn por  la venonta jaro.

Estos  solene prezentataj la novaj estraranoj de la 35.500 kluboj kaj en la monda konferenco en Toronto, Kanado, parolos la nova internacia prezidanto, Barry Rassin el Nassaŭ, insuloj Bahamas.

Lia slogano estas belega “Estu la inspiro”. Tiu frazo akompanos ankaŭ nian klubon en la  nova rotaria jaro, kiu komencos la 1-an de julio.

Icon_Dialog2  Sekretariejo

La naskiĝdatrevenoj de Joacir (26.5.) kaj Davide (28.5.)  en majo okazos en Italio kaj en Brazilo! Mi invitas niajn membrojn akompani miajn elkorajn bondezirojn por niaj du amikoj. Nepre sendu al  ili mesaĝon, kiel kutimas en la Rotary Kluboj tutmonde.

Dum la ĉijara distrikta konferenco 4560, nia elektita prezidanto João Otávio aperis kun granda flago de nia Klubo dum la prezenta ceremonio. Lia edzino Carmen estos  la estonta prezidantino de nia bapto-klubo Rotary Club Poços de Caldas.

Ĉiukaze  sciu ke dum la UK en Lisbono nia Klubo organizos festan vesperon kun komuna manĝo por la transdoni de la prezidanteco de Wally al João Otávio kaj ne nur membroj de nia Klubo, sed ankaŭ  la RADE prezidanto Dr.Joseph Van der Vleŭgel(Belgio) partoprenos.

Prepariĝu, vi certe ŝatos la eventon en Rotaria Klubo loka de Lisbono!

26-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 26-a renkonto estas:
“Nuligu la danĝeron de nuklea ekstermado

Icon_Antena1  Protokolo:

Nia prezidanto Wally prezentas al  ni la temon pri nuklea energio kaj ties teruraj konsekvencoj.

Li invitas vin publikigi viajn opiniojn pri tiu temo kaj kiel statas en via lando la registara kaj la publika opinio.

Ankoraú pluraj  membroj ne parolis pri “akvo” kaj  ne prezentis aforismojn aŭ poemojn pri akvo. Ankoraŭ  estas la ebleco ke vi faru tion, malgraŭ la nova temo, ĉar eblas facile eniri niajn antaŭajn aktivecojn.

Ni ĉiam ĝojas kiam rotariano-esperantisto – ne-membro  de nia Klubo – publikigas en nia hejmopaĝo! Ni povas legi la eminentan kontribuon de Christoph Klawe  kaj vi estas invitata legi la du poemojn tradukitaj el la germana lingvo. Jen ekzemplo:

“Senviva akvo kiu ĉion vivantan vivtenas”

Bonvenon al la bela monato majo!

Icon_Dialog2  Sekretariejo

Mankas du monatoj al la fino de la rotaria jaro 2017/2018 kaj jam en la rotaria mondo la kluboj preparas la festojn de  interŝanĝo de prezidantoj kaj estraranoj. Imagu en 35.500 kluboj okazos belaj festoj kaj ceremonioj kaj prezento de la laboroj de la jaro.

Kiel elektronika Klubo ni havus, kiel  ankaŭ ĉiuj aliaj 300 elektronikaj kluboj en Rotary, malfacilaĵojn por kunigi la membrojn, kiuj ja loĝas je gigantaj distancoj.

Sed ni havas unu grandegan avantaĵon: ni ĉiuj parolas esperanton kaj la  duono de nia Klubo jam aliĝis al la Universala Kongreso de UEA en Lisbono (28.7.-4.8.2018).

Nia eniranta prezidanto João Otávio estas klopodanta organizi en Lisbono la transdonan ceremonion kun bela festo en loka Rotary Klubo dum la UK mem, laŭeble la 1-an de aŭgusto  vespere tradicie tago de ekskursoj.

Icon_Clip1 La temo de nia 26-a renkonto estas: Nuligu la danĝeron de nuklea ekstermado

La Internacia Kampanjo por Nuligi Nukleajn Armilojn, la gajninto de la Paca Premio Nobel de 2017 – Parolo de Setsuko Thurlow dum akcepto de la premio
De Setsuko Thurlow

Saluton al reĝecaj moŝtoj, al eminentaj membroj de Norvegia Komisiono Nobel, al Kunkampanjantoj tie ĉi kaj ĉirkaŭ la mondo, kaj al virinoj kaj viroj.  Mi estas tre feliĉa povi akcepti ĉi tiun premion, kune kun Beatrice, nome de ĉiuj el la mirindaj homoj kiuj konsistigas la movadon Internacia Kampanjo por Nuligi Nukleajn Armilojn.  Ĉiu el vi donas al mi grandegan esperon ke ni povos finigi, ke ni finigos, la epokon de nulkeaj armiloj. Mi parolas kiel ano de la familio de hibakusha, tio estas, ni kiuj per ia mirakla hazardo, pluvivis la nuklean bombadon de Hiroŝima kaj Nagasaki.  Dum pli ol sep jardekoj, ni klopodis tute nuligi nukleajn armilojn.  Ni staris solidare kun tiuj kiujn malbone efikis la fabrikado kaj prov-uzado de tiuj malbonegaj armiloj ĉirkaŭ la mondo.   Temas pri homoj de lokoj kies nomoj forgesiĝis antaŭlonge, kiel Moruroa, Ekker,  Semipalatinsk, Maralinga, Bikini.  Ili estas homoj kies landoj kaj maroj estis surradiitaj, kies korpoj estis prieksperimentitaj, kies kulturoj disrompiĝis eterne. Ni ne kontentis esti viktimoj.  Ni rifuzis atendi ĝis subita fajra finiĝo aŭ malrapida veneniĝo de nia mondo.  Ni refuzis fari nenion, timegaj, dum la tiel nomitaj grandaj potencoj kondukis nin preter nuklea vespero kaj danĝere proksime al nuklea noktomezo.  Ni ekstaris.  Ni dividis niajn rakontojn pri pluvivado.  Ni diris: la homaro kaj nukleaj armiloj ne povas kunekzisti.

Hodiaŭ, mi deziras ke vi sentos en ĉi tiu ĉambrego la ĉeeston de ĉiuj kiuj mortis en Hiroŝima kaj Nagasaki.  Mi deziras, ke vi sentos, super kaj ĉirkaŭ ni, grandan nubon de kvaron-miliono da animoj.  Ĉiu  homo havis nomon. Ĉiu estis amita de iu.  Ni certigu ke ili ne mortis vane.

Mi aĝis nur 13 jarojn kiam Usono faligis la unuan atoman bombon sur mian urbon Hiroŝima. Mi ankoraŭ klare memoras tiun matenon.  Je kvarono post la oka, mi vidis blindigan, blu-blankan ekbrilon tra la fenestro. Mi memoras ke mi sentas ke mi flosas en la aero. Kiam mi rekonsciiĝis en la sensona mallumo, mi eksciis ke mi estis tenata senmove pro la falinta konstruaĵo. Mi komencis aŭdi mallaŭtajn vokojn de miaj samklasanoj:” Panjo, helpu min. Dio, helpu min.” Tiam, subite, mi sentis manojn tuŝi mian maldekstran ŝultron kaj mi aŭdis viron diri.  “Ne rezignu! Daŭru puŝi! Mi provas liberigi vin.  Ĉu vi vidas la lumon kiu brilas tra tiu aperturo?  Rampu en la direkto al ĝi kiel eble plej rapide.”

Dum mi elrampis, la detruita konstruaĵo bruladas. Plej multaj el miaj samklasanoj en tiu konstruaĵo brulis ĝis morto. Ĉie ĉirkaŭ mi, mi vidis tutan, neimageblan detruon. Vicoj de fantomaj, homoj piediris sintrene preter mi.  Temas pri vunditoj kun ŝoka aspekto; ili sangis kaj estis bruligitaj, nigrigitaj kaj ŝvelintaj. Mankis korpopartoj.  Karno kaj haŭto pendis de iliaj ostoj.  Iuj havis okulglobojn kiuj pendis en la manojn. Iuj havis ventrojn ŝiritajn kaj la intestoj elpendas.  La malbonega odoro de bruligita homa karno plenigis la aeron. Tiel, per unu bombo, detruiĝis mia amata urbo.  Plejmultaj et ties loĝantoj estis nesoldatoj, kiuj estis forbruligitaj, vaporigitaj, karbonigitaj.  Inter ili estis anoj de mia familio kaj 351 el miaj samklasanoj.  Dum la sekvantaj semajnoj, monatoj kaj jaroj, multaj miloj de aliaj homoj ankaŭ mortis, ofte laŭ hazardaj, misteriaj manieroj, pro la plipostaj efikoj de radiado. Ĝis hodiaŭ, radiado ankoraŭ mortigas pluvivintojn.

Kiam ajn mi memoras urbon Hiroŝima, la unua bildo kiu aperas en mia menso estas de mia kvar -jaraĝa nevo Eiji, kies korpeto estis ŝanĝita al nerekonebla fandita peco de karno.  Li daŭre petis akvon per mallaŭta voĉo ĝis morto liberigis lin de agonio.  Al mi, li fariĝis reprezentanto pri ĉiuj senkulpaj infanoj en la mondo. kiuj nun estas endanĝerigitaj de nukleaj armiloj-ĉiun sekundon de ĉiu tago, nukleaj armiloj endanĝerigas ĉiujn kiun ni amas kaj ĉion kio estas valora al ni.  Ni devas ne plu toleri ĉi tiun frenezecon.

Per nia suferego kaj la lukto pluvivi kaj rekonstrui niajn vivojn el la cindroj, ni hibakusha konvinkiĝis ke ni devas averti la mondon pri ĉi tiuj apokalipsajn armilojn. Denove kaj denove ni dividis niajn atestojn, sed iuj ankoraŭ malakceptas pensi ke Hiraŝima kaj Nagasaki estis kruelegaĵoj, milit-krimoj. Ili akceptas la propagandon ke ĉi tiuj estis “bonaj bomboj” kiuj finigis “justan militon” Estis ĉi tiu mito kiu kondukis al la katastrofa konkurado pri nukleaj armiloj – konkurado kiu daŭras hodiaŭ.  Naŭ landoj ankoraŭ minacas forbruligi tutajn urbojn, detrui vivon sur la tero, fari nian belan mondon neloĝebla por venontaj generacioj. La disvolvado de nukleaj armiloj ne signifas ke lando grandiĝas, sed ke ĝi kiel eble plej malboniĝas. Ĉi tiuj armiloj ne estas necesaj malbonaĵoj; ili estas tute malbonaj.

La 7-an de Julio ĉi-jare, mi ĝojegis kiam granda plimulto el la landoj de la mondo voĉdonis por akcepti la Traktaton pri la Malpermeso de Nucleaj Armiloj. Vidinte la homaron kiam ĝi estis la plejmalbona, tiutage vidis mi la homaron kiam ĝi estis la plejbona. Ni hibakusha jam atendis la malpermeson sepdek jarojn. Ĉi tio estas la komenco de la fino de nukleaj armiloj.

Ĉiuj diligentaj estroj subskribos ĉi tiun traktaton, kaj historio juĝos severe tiujn kiuj malakceptas ĝin.  Iliaj abstraktaj teorioj ne plu kaŝos la eksterman realecon de iliaj agoj.  Ne plu oni pensos ke “malinstigado” estas io alia ol io kio malinstigas senarmiliĝadon. Ne plu vivos ni sub fung-forma nubo de timo.  Al la oficistoj de landoj kiuj havas nukleajn armilojn, kaj al aliaj kunlablorantoj sub la tiel nomata “nuklea ombrelo” mi diras ĉi tion: Aŭskultu nian ateston.  Atentu nian averton.  Kaj sciu ke viaj agoj havas sekvojn. Ĉiu  vi estas grava parto de sistemo de perforto kiu endanĝerigas la homaron.  Ni ĉiuj atentu, ke malbono povas ŝajni neinteresa, nerimarkebla.  Al ĉiuj prezidantoj kaj ĉefministroj de ĉiuj landoj de la mondo, mi petegas vin: Aliĝu al ĉi tiu traktato, eterne nuligu la danĝeron de nuklea ekstermado.

Kiam mi estis 13-jaraĝa knabino, kaptita en la bruletanta rubo, mi daŭris puŝi. Mi daŭris iri en la direkto al la lumo, kaj mi pluvivis . Nun nia lumo estas la malpermesa traktato. Al ĉiuj en ĉi tiu ĉambrego, kaj al ĉiuj kiuj aŭskultas ĉirkaŭ la mondo, mi diras denove tiujn vortojn kiujn mi aŭdis en la ruinoj en Hiroŝima, “Ne rezignu! Daŭru puŝi ! Ĉu vi vidas la lumon? Rampu en la direkto al ĝi.”  Ĉi-tiun nokton, dum ni piediras tra la stratoj de Oslo kun brulantaj torĉoj, ni sekvu unu la alian el la malluma nokto de nuklea timego.  Malgraŭ iuj ajn baroj kiujn ni frontas, ni daŭros iri plu, daŭros puŝi, kaj daŭros dividi ĉi tiun lumon kun aliaj. Ĉi tio estas nia pasio kaj nia sindevigo ke pluvivos nia ununura valora mondo.

De Beatrice Fihn , Estro de la Kanada Kampanjo por nuligi nukleajn bombojn

Saluton al reĝecaj moŝtoj, al membroj de la Norvegia Komisiono Nobel, kaj al estimataj gastoj. Hodiaŭ estas granda honoro al mi akcepti la Pac-premion de Nobel por 2017 nome de miloj da inspiraj homoj kiuj konsistigas la Internacian Kampanjon por Nuligi Nukleajn Armilojn. Kune, ni alportis demokratiigon al senarmiliĝado kaj ni ŝanĝas internacian juron. Ni plej humile dankas al la Norvegia Komisiono Nobel pro tio ke ili agnoskis nian laboron kaj ili puŝis antaŭen nian plejgravan klopodadon. Ni volas agnoski tiujn kiuj tiel malavare donacis siajn tempon kaj energion al ĉi tiu kampanjo. Ni dankas la kuraĝajn ministrojn pri fremdaj aferoj, diplomatojn , dungitojn de Ruĝa Kruco kaj Ruĝa Lunarko, oficistojn de UNo universitatulojn kaj fakulojn kun kiuj ni kunlaboris por antaŭenigi nian komunan celon, kaj ni dankas ĉiujn, kiuj sindevigas forigi ĉi tiun malbonegan danĝeron de la mondo.

Ĉe dekoj da lokoj ĉirkaŭ la mondo – en raket-siloj en nia tero, en submarŝipoj kiuj navigas tra niaj oceanoj, kaj en aviadiloj kiuj flugas alte sur nia ĉielo – kuŝas I5000 objektoj kiuj povus detrui la homaron. Eble pro la grandegeco de ĉi tiu fakto, aŭ eble pro la neimagebla grandeco de la rezultoj, multaj homoj simple ne akceptas ĉi tiun senĝojan realecon kaj ili vivas siajn ĉiutagajn vivojn, ne pensante pri la iloj de frenezeco ĉie ĉirkaŭ ni.  Estas frenezeco permesi, ke ĉi tiuj armiloj regas nin.  Multaj homoj kiuj kontraŭas al ĉi tiu movado diras, ke estas ni, kiuj estas malraciaj, kiuj estas idealistoj kiuj ne komprenas realecon. Ili diras ke ŝtato, kiuj havas nukleajn armilojn certe ne akceptos ne havi la armilojn. Sed ni reprezentas la ununaran racian elekton.  Ni reprezentas tiujn kiuj ne akceptas ke niaj sortoj dependas je kelkaj lineoj de kodo por ekflugigi raketon. Nia realeco estas la sola realeco kiu eblas. La alia eblo estas nepripensebla. La afero de nukleaj armiloj havos finon, kaj ni determinos, kia estos tiu fino. Ĉu estos la fino de la nukleaj armiloj? Ĉu estas la fino de ni?  Unu el tiuj finoj okazos. La ununura vojo por agi estas ĉesi vivi en kondiĉo kie ni detruos unu la alian post nur unu senpensa ekkoleriĝo . Hodiaŭ mi volas paroli pri tri aferoj; timo, libereco, kaj la venonteco.

Tiuj kiuj posedas nukleajn armilojn konfesas ke la vera utilo de la armiloj estas ke ili povas instigi timon. Kiam ili parolas pri la “malinstiga” efiko, la apogantoj de nukleaj armiloj diras, ke estas bone uzi timon kiel milita armilo. Ili kondutas konfide, deklarante ke ili pretas ekstermi, en subita ekbrilo, nenombreblajn milojn de homaj vivoj.  Gajninto de Nobel, William Faulkner, diris, akceptante sian premion en 1950: “Estas nur la demando, ‘Kiam mi eksplodos?” Post tiam, tiun universalan timon anstataŭis io eĉ pli danĝera, tio estis neado. Oni ne plu timas ke Har-Megado okazos subite.  Ne plu estas la ekvilibro inter du landaroj, kiun oni uzis por diri ke malinstigado estis ĝusta. Ne plu estas sekurejoj por ŝrmi kontraŭ radiado. Restas nur la miloj kaj miloj da nukleaj ŝargokapoj kiuj antaŭe plenigis nin per tiu timo.  La risko de nukleaj armiloj estas eĉ pligranda hodiaŭ ol kiam la malvarma milito finiĝis.  Sed malsame ol la malvarma milito, hodiaŭ ni frontas multe pli da ŝtatoj armitaj nuklee, teroristoj, kaj ciber-militado.  Ĉio ĉi malplisekurigas nin. Lerni vivi kun ĉi tiuj armiloj, akcepti ilin senrigarde, estis nia sekva grandega eraro.

Timo estas racia.  La danĝero estas reala. Ni ĝis nun evitis nuklean militon ne per prudenta estrado sed per bonŝanco.  Iam, eble baldaŭ , eble pliposte, nia bonŝanco elĉerpiĝos. Momento de paniko aŭ malatento, miskomprenita komento aŭ ofendita sento, povus facile konduki nehaltigeble al detruado de tutaj urboj.  Intenca pliigo de milito povus konduki al sencela amas-murdado de nesoldatoj. Se uziĝus nur oneto el la nuntempaj nukleaj armiloj, fulgo kaj fumo de la fajroŝtormoj leviĝus alte en la atmosferon kaj tio malvarmigus, mallumigus kaj sekigus la teran sufacon dum pli ol jardeko. Ĝi detruus rikoltojn de manĝaĵoj, do miliardoj povus malsat-morti.  Sed ni daŭras vivi, neante ĉi tiun danĝeron al nia ekzisto.  Sed Faulkner en sia parolado de Nobel, ankaŭ starigis defion al siaj posteuloj. Li diris ke nur se ni fariĝas la voĉo de la homaro, ni povos venki timon, ni povos helpi al la homaro pluvivi. La devontigo de la Internacia Kampanjo por Nuligi Nukleajn Armilojn estas fariĝu tiu voĉo, la voĉo de la homaro, de homama juro, kaj paroli, reprezentante nesoldatojn. La voĉigon de tiu homama vidpunkto, tio estas kiel ni kreos la finon de timo, la finon de neado, kaj finfine, la finon de nukleaj armiloj.

Tio gvidas min al mia dua punkto: libereco.  La unua organizo kontraŭ nukleaj armiloj kiu gajnis ĉi tiun premion estis la Internaciaj Kuracistoj pro Preventi Nuklean Militon.  Ili diris sur ĉi tiu estrado en 1985: “Ni kuracistoj protestas la ofendegaĵon, ke la tuta mondo estas tenata kiel garantiulo. Ni protestas la senmoralecon de tio ke ĉiu el ni senĉese estas celo por ekstermiĝo” Tiuj vortoj ankoraŭ estas veraj en 2017.  Ni devas preni denove la liberecon ne vivi kiel kaptitaj garantiuloj de baldaŭa ekstermiĝo.  Viroj – ne virinoj! – kreis nukleajn armilojn por regi aliajn, sed anstataŭe, nin regas ili.  Ili faris malverajn promesojn: oni diris ke la rezulto de uzado de ĉi tiuj armiloj estus tiel malbona, ke neniu konsiderus uzi ilin, iu ajn milito estus tiel nedezirinda, ke tute ne estus milito. Sed ĉi tiuj armiloj tute ne preventas militojn, male, ili plurfoje kondukis nin preskaŭ ĝis milito dum la malvarma milito. Kaj en ĉi tiu jarcento, ĉi tiuj armiloj daŭras plirapidigi nin en la direkto al milito kaj batalado en Irako, Kaŝmiro, Norda Koreio.  Ilia ekzisto instigis aliajn komenci konkuri nuklee. Ili ne sekurigas nin; ili instigas malpacon. Kiel diris alia gajninto de Pac-premio Nobel, Martin Luther King Jr. parolante sur ĉi tiu estrado en 1964, ĉi tiuj armiloj estas “samtempe popol-mortigaj kaj sinmortigaj” Ili estas pafilo de frenezulo, tenate ĉiam kontraŭ nia tempio.  Oni diras ke ĉi tiuj armiloj restigas nin liberaj, sed ili malliberigas nin.  Estas maldemokratie, ke ĉi tiuj armiloj regas nin.  Sed ili estas nur armiloj.  Ili estas nur iloj. Ili kreiĝis ĉar oni rigardis de vidpunkto de konkurantaj landoj. Homama vidpunkto povas egale detrui ilin.

Tio estas la celo por kiu sin devigis la Internacia Kampanjo por Nuligi Nukleajn Armilojn. Kaj la tria punkto pri kiu mi volas paroli, estas la venonteco.  Mi havas la honoron dividi ĉi tiun estradon hodiaŭ kun Setsuko Thurlow, kiu elektis kiel la celon de sia vivo, atesti pri la malbonegeco de nuklea milito. Ŝi kaj la hibakusha ĉeestis la komencon de la afero, kaj ni kune klopodas certigi ke ili vidos ankaŭ la finon de ĝi.  Ili respertas la doloran pasintecon, denove kaj denove, por ke ni povos krei plibonan venontecon.  Estas centoj da organizoj, laborante kune kiel nia Internacia kampanjo, kiuj kune bone antaŭeniras en la direkto al tiu venonteco. Estas miloj da nelaciĝantaj kampanjantoj ĉirkaŭ la mondo kiuj laboras ĉiutage por atingi tiun defion.  Estas milionoj da homoj ĉirkaŭ la terglobo kiuj staras ŝultro-al-ŝultre kun tiuj kampanjantoj por montri al pliaj centoj da milionoj ke alia venonteco estas vere ebla. Tiuj kiuj diras ke tiu venonteco ne eblas, formoviĝu por ne bari tiujn kiuj realigas ĝin.  Kiel kulmino de ĉi tiu klopodo de la popolo, per la agado de ordinaraj homoj, ĉi-jare la dezirata celo pliproksimiĝis al realeco kiam 122 landoj intertraktis kaj konsentis pri traktato de UNo por malpermesi tiujn ĉi amilojn de amas-detruado.  La Traktato pri la Malpermeso de Nukleaj Armiloj disponigas vojon por iri antaŭen kiam samtempe estas granda tergloba krizo.  Ĝi estas lumo en malluma tempo. Krome, ĝi disponigas eblon elekti, elekti unu el du finoj: la finon de nukleaj armiloj aŭ la finon de ni.  Ne estas naive kredi je la unua elekto. Ne estas malracie, pensi la nukleaj ŝtatoj povas senarmiliĝi.  Ne estas idealisme , kredi je vivo anstataŭ timo kaj detruado; estas necese.

Ĉiu el ni frontas tiun eblon, kaj mi petas al ĉiuj landoj aliĝi al la Traktato pri la Malpermeso de Nukleaj Armiloj, Usono, elektu liberecon anstataŭ timon.  Rusio, elektu senarmiliĝon anstataŭ destruiĝadon.  Britio, elektu regadon per juro anstataŭ subpremadon, Francio, elektu homajn rajtojn anstataŭ teroron. Ĉinio, elektu racion anstataŭ malraciecon.  Barato, elektu sencon anstataŭ, sensencon. Pakistano, elektu logikon anstataŭ, Har-megadon. Israelo, elektu prudenton anstataŭ ruiniĝon.  Norda Koreio, elektu saĝon anstataŭ ruiniĝo.  Aliaj landoj kiuj kredas ke ili estas ŝirmataj sub la ombrelo de nukleaj armiloj: Ĉu vi estos kunkulpaj pri la detruado de vi mem kaj de aliaj farite laŭdire kun via apogo? Al ĉiuj landoj: elektu la finon de nukleaj armiloj anstataŭ la finon de ni! Ĉi tio estas la elekto kiun reprezentas la Traktato por la Malpermeso de Nukleaj Armiloj. Aliĝu al ĉi tiu traktato.  Ni landanoj vivas sub ombrelo de malveraĵoj.  Ĉi tiuj Armiloj ne sekurigas nin.  Ili malpurigas niajn teron kaj akvon, venenas niajn korpojn kaj tenas kapte nian rajton vivi.  Al ĉiuj teranoj: staru kun ni kaj postulu ke via registaro apogu la homaron kaj subskribu ĉi tiun traktaton. Ni ne ripozos ĝis ĉiuj ŝtatoj jam aliĝis, iris al la flanko de prudento.

Neniu lando hodiaŭ fanfaronas ke ili havas kemiajn armilojn.  Neniu lando argumentas ke estas akcepteble je plejmalfavoraj kondiĉoi uzi nerv-gason sarin. Neniu lando deklaras ke ĝi rajtas malsanigi sian malamikon per pesto aŭ poliomjelito. Estas ĉi tiel ĉar internaciaj normoj fiksiĝis. Pensmanieroj ŝanĝiĝis, kaj nun finefine ni havas nedisputeblan normon kontraŭ nukleaj armiloj.  Paŝegoj antaŭen neniam komenciĝas per unuanima konsento. Sed post la subskribo de ĉiu plia lando, post la paso de ĉiu jaro, ĉiu tiu nova realeco plifirmiĝos.  Ĉi tio estas la vojo antaŭen. Estas ununura maniero por preventi la uzon de nukleaj armiloj: malpermesu kaj nuligu ilin.  Nukleaj armiloj, same kiel kemiaj armiloj, biologiaj armiloj, bombetaroj kaj enterigitaj bombominoj antaŭ ili, estas nun kontraŭleĝaj.  Ilia ekzisto estas malmorala. Ilia nuligo estas io, kion ni povas fari. La fino estas neevitebla. Sed ĉu tiu fino estos la fino de nukleaj armiloj, aŭ la fino de ni?  Ni devas elekti unu. Ni estas movado por racio por demokratiigo, por libereco de timo. Ni estas kampanjantoj, el 468 organizoj kiuj laboras per sekurigi la venontecon, kaj ni reprezentas la moralan plimulton: la miliardaj da homoj kiuj elektas vivon anstataŭ morton, kaj kiuj kune vidos la finon de nukleaj armiloj. Dankon.

25-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 25-a renkonto estas:
“Libro pri akvo

Icon_Antena1  Protokolo:

Karaj membroj de nia Klubo!

Hodiaŭ ni publikigas veran trezoron.

Ni ricevis de nia membro Davide Astori, professoro de lingvistiko en la ítala universitato de Parma, la komencajn paĝojn de Rotary projekto, kiun ni heredas de la ítala e-klubo Esperanto en Distrikto 2050,  por daŭrigi kaj fakte konkretigi la ideon, krei kaj publikigi tiun libron pri akvo tutmonde ek de la komenco de la homa historio. Davide mem eldonos ĝin en sia universitato.

Mi do elkore invitas vin legi tre koncentrite la unuajn 20 paĝojn por ke vi sentu vin inspirataj kontribui por ke tiu libro, nuntempe  aktuala pro la manko de sufiĉa akvo al milionoj da homoj, estu riĉenhava speciale pro la fakto ke niaj membroj vivas en tre diversaj landoj kaj kulturoj. Do la ideo estas tre  avangarda ankaŭ ĉar la libro aperos en esperanto. Trovu poemojn en via nacia literaturo, traduku al esperanto kaj certe tiu aperos en la libro!

Poemoj antikvaj kaj modernaj.

La projekto antaŭvidas publikigi la libron por vendi ĝin en la medioj de esperantistoj kaj de rotarianoj. La gajno estos transdonota al la Rotary Fondaĵo por la aĉeti de vakcinoj kontraŭ la poliomjelito (projekto POLIOPLUS).

La uzataj lingvoj en la teksto estas la itala kaj esperanto, sed facile eblos aldoni la portugalan kaj la anglan, se  inter vi ni havos la neceson kunlaboron, pri kiu mi ne dubas!

Amike, Giuseppe

Icon_Dialog2  Sekretariejo

Rilate  projektojn de nia Klubo, mi volas nur listigi ilin, ĉar ankoraŭ ni troviĝas en nia una vivojaro komencante eklabori!

Kiel numero 1 mi citas la libron pri akvo, ĉar jam en konkretan fazon.

Numero 2 estas la daŭriganta volontula traduklaboro por la UNESKOKURIERO, ankaŭ jam konkreta.

Numero 3  la Projekto por “Paco inter gejunuloj tutmonde” per Tĉukpilko, la projekto kiun gvidas Julio Calegari. Nia Klubo atendas la decidon pri financiado de la distrikta komisiono  en la venontaj tagoj.

Numero  4, tute tute nova, okazas konkrete en Poços de Caldas – profesiiga kurso por junuloj, gvidata de nia elektita prezidanto João Otávio.  Temas pri kurso por lerni ripari motorciklojn kun komence jam 20 gejunuloj. Ni ne forgesu ke ni vivas en lando kie  mankas teknika instruado kaj krome ni havas 13 milionojn da homoj sen laboro, ofte ĉar ne lernis ian ajn simplan profesion.

Numero 5 estas en fazo de ellaboro: konstruado de lernejo en la urbo Poços de Caldas kiel Rotary fondaĵo projekto je alta kosto, por talentaj gelernantoj el publikaj lernejoj.

Mi invitas vin proponi kaj realigi pliajn projektojn de nia Klubo!

Amike,

Ursula

Icon_Clip1  Libro pri Akvo

24-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 24-a renkonto estas:
AKVO ESTAS VIVO KAJ VIVO ESTAS AKVO”

Icon_Antena1  Protokolo:

HODIAŬ ESTAS LA 1-A DE APRLO  –  en multaj landoj oni nomas tiun tagon la “tagon de la mensogo” kaj infanoj adoras rajti mensogi. Sed malmultaj scias kial.

Volonte mi klarigas la kialon, kiu  jam aĝas pli ol 400 jarojn. Imagu!

La historio naskiĝis  en Francio dum la reĝado de Karolo la 9-a (1560-1574). En tiu tempo, la Nova Jaro  komencis en la Norda Hemisfero inter la 25-a de marto kaj la 1-a de aprilo. La homoj  interŝanĝis donacojn kaj festis dance, ĝis la 1-an de aprilo.

Sed la homoj bezonis  kelkajn jarojn por alkutimiĝi ke la jaro ne plu komencas la 1-an de aprilo sed la  1-an de januaro laŭ la dekreto de la Papo Gregorio la 13-a.

Do, kiu erare pensis kaj ne volis lerni la ŝanĝon,  estis konsiderata stultulo kaj mensogulo. Imagu, tiu daŭras ĝis nun 2018… sed ĝenerale  oni ne scias kial. Vi nun scias kiam komencis la gregoria kalendaro!

Icon_Dialog2  Sekretariejo

coloured balloonsEn aprilo ni povas kunfesti tri naskiĝdatrevenojn !!!

Ileana naskiĝis la 1-an aprilo
Nia prezidanto Wally naskiĝis la 3-an aprilo
Maria Jose –  la 27-an aprilo

Mi invitas vin sendi al ili viajn gratulojn!

Nenia problemo, ĉar preskaŭ ĉiuj, sed ne ĉiuj,  jam pagis sian aliĝkotizon.

Kio restas problemo, estas ke iuj membroj ne perceptas la neceson doni vivsignon kaj aperi en nia  retejo kun siaj komentoj, ĉar mi nun devas komuniki la % de la partopreno ĉiun unuan tagon de la monato al la Distrikto 4560…. Se ne eblas en la vidkonferenco, bonvole aperu en la  retejo aŭ en nia kanalo Whatsapp.

Estus bonege se ĉiuj niaj  membroj, kiuj partoprenos la U.K.-on en Lisbono konfirmu tion al mi, ĉi ni intencas fari festan renkontiĝon tie ankaŭ  kun aliaj rotarianoj el aliaj kluboj!

Havu belajn tagojn !

Ursula

Icon_Clip1  La temo de nia 24-a renkonto estas: AKVO ESTAS VIVO KAJ VIVO ESTAS AKVO

Sônia Lúcio

Kreita en 1996 fare de la Monda Akva Konsilio, la Internacia Forumo pri Akvo celas difini politikajn devontigojn pri  la administrado de akvo, ĉefe pri la protektado de la naturaj akvofontoj per diversaj teknologiaj procezoj kaj plantado de arbaroj.

La FORUMO pri AKVO okazas ĉiun tri jarojn kaj jam okzis en Daegu, Sud-Koreio (2015); Marselha, Francio (2012); Istanbul, Turkio (2009); Meksikurbo, Meksiko (2006); Kioto, Japanio (2003); Hago, Nederlando (2000); kaj Marrakesh, Maroko (1997). Ĉijare 2018 ĝi okazis en Brasilia, ĉefurbo de Brazilo inter la 17. Kaj 23. Marto.

La celo de la laboroj de tiu giganta evento estis montri solvojn bazitaj sur naturaj rimedoj  kiel maniero por plibonigi kaj garantii la administradon de la akvoprovizado por la tuta homaro.

Pli ol 100.000 vizitantoj  lernis en tiu Forumo en Brasília pri la absoluta neceso zorgi la konsumon de akvo, lernis  ke urĝas planti multajn milionojn da arboj, ankaŭ en urboj. Miloj da lernejanoj vizitis la diversajn instalaĵojn kie ili povis eĉ sperti kiel vivi en glacia medio.

La vizitantoj lernis ke 70% de la  tuta akvokonsumo estas uzata en la agrikulturo, 20% en industriaj entreprenoj kaj nur 10% uzata por la homa konsumo. Oni lernis pri la reciklado de rubaĵoj, vizitante tiajn entreprenojn en la  urbo Brasilia.

insigno-sc3b4nia.jpg

La Forumo okazis en du malsamaj tamen apudaj lokoj: en la Kongrescentro  por la oficialaj reprezentantoj de registaroj kaj en CIVITANA VILAĜO por la normala publiko  en la ekstera areo de la sportstadiono.

Tutmondaj aŭtoritatoj kaj sciencistoj rilate la konservadon de trinkakvo partoprenis per prelegoj tre interesaj. Eĉ ĉeestis la ĝenerala direktoro  de UNESKO s-ino Audrey Azoulay, avertante ke post nur kelkdekjaroj duono de la homaro ne havos garantion de sufiĉa trinkakvo, se ne tuj ĉiuj landoj komencos aktive prizorgi  siajn akvofontojn. Krome la maro kun sia sala akvo vivas grandegan problemon pro troa konsumo de plastaj ujoj, kiuj kovras grandajn areojn de la maroj kaj la marbestoj mortas pro tiu plasto.

Ĉar mi faris postuniversitatajn studojn pri administrado de naturaj mediofontoj, inter kiuj la akvo ja estas la plej grava, ĉar vivesenca por  homoj, bestoj kaj plantoj, estis por mi evidente granda plezuro kaj honoro kunlabori aktive en la organizado de tiu internacia Forumo pri Akvo en Brasília. Ankaŭ nia klubmembro Roberto Gandara partoprenis la Forumon kaj certe raportos ankaŭ.

23-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 23-a renkonto estas:
Stipendioj por Studoj pri Paco kaj Konfliktsolvoj” 

Icon_Antena1  Protokolo:

La guberniestro de nia distrikto 4560 eldonas  Monatan Leteron( CARTA MENSAL) kun multaj informoj pri ĉiuj okazintaĵoj en la 60 kluboj de nia Distrikto,  projektoj kaj aktivecoj. Same aperas la monata frekvenco de la membroj laŭklube.

La ĉimonata temo estas  “Akvo-provizado kaj higienaj instalaĵoj”, kio signifas ne nur fosi putojn en Afriko aŭ Hindio sed paralele instrui pri higienaj necesaj kondiĉoj kaj personaj protektoj kontraŭ malsanoj pro manko de pura akvo. Ankoraŭ plene funkcias la forumo pri AKVO en Brasília, kie  kelkaj el niaj membroj aktive partoprenas.

En nia distrikto 4560 viglas seminarioj por la novaj estraranoj, kiuj  komencos sian deĵoradon la 1-an de julio. Jam la distrikto preparas la tradician jaran konferencon en Caxambu en majo 18-20. En nia dosierujo vi trovas la martan eldonon de la Monata Letero kun  detalaj indikoj pri la konferenco (hoteloj, programoj ktp). Ĉiuj rotarianoj estas invitataj.

Ankaŭ vi, kara leganto!

Icon_Dialog2  Sekretariejo

Nia kasistino  Sônia jam pagis preskaŭ ĉiujn necesajn kostojn(revuoj, distrikta kontribuo, bankkostoj, kotizoj al  R.I., registrigoj, wordpresskostoj ktp.).

Ni esperas, ke kiu  ankoraŭ ne pagis sian duonjaran kotizon (1.1.18-30.7.18) de 75 USD.=250 R$ faros tion antaŭ la  fino de la monato.

Dume daŭras nia projekto de volontula tradukado de artikoloj de la UNESKO-KURIERO. Oni tie bezonas kelkajn pliajn tradukantojn, kaj se vi pretas donaci kelkajn horojn por  traduki el la angla al esperanto, vi estas ege bonvena!

En la dosierujo vi trovas  artikolon kiu aperis en la februara UEA revuo ESPERANTO pri Rotary International kaj nia Klubo. Jam kelkaj  interesitoj alskribis la retejon.

Icon_Clip1  La temo de nia 23-a renkonto estas: Stipendioj por Studoj pri Paco kaj Konfliktsolvoj

Nia nuntempa socio havas en multaj landoj krizajn situaciojn pro la plej  diversaj kaŭzoj (militoj, naturkatastrofoj, manko de akvo, gerilaj atakoj, perfortoj, armitaj konfliktoj, homaj rajtoj,  klimataj ŝanĝoj, epidemioj ktp.).

Pro tio la homa socio bezonas urĝe specialistojn por agi kompetente kaj gvidante en tiuj diversaj situacioj. Rotary kaj ĝia grava fondaĵo de pluraj  jaroj decidis finance subteni plurajn universitatojn kaj ties studentojn kun kursoj pri Pacstudoj kaj Konfliktsolvoj.

Ĉiujare distriktoj kaj kluboj de R.I. rajtas prezenti kandidatojn por specialaj kursoj en  tiuj universitatoj por akiri diplomon pri pacstudoj kaj konfkliktsolvoj. Ek de nun ĉiuj kluboj estas invitataj prezenti kandidatojn kiuj estos elektitaj je internacia nivelo, devas bone regi la anglan  lingvon, krome havi gvidajn kapablojn.

Temas pri specialigaj kursoj por profesiuloj jam kun  spertoj en internaciaj rilatoj aŭ en solvo de konfliktoj. La kandidatoj  devas esti serioze komprometitaj pri la temo kaj laŭeble jam laborantaj en tiuj diversaj kampo kiel amaskomunikiloj, arbitraciaj grupoj de konfliktoj kaj  katastrofoj. Per tiu diplomo la Rotary Pacagantoj povos sekvi sian karieron en registaroj, neregistaraj institucioj, en publika sekureco, en diplomataj medioj, ĉe Unuiĝintaj Nacioj kaj en mondaj konfliktoj kun rifuĝintoj kaj aliaj viktimoj.

La misio de la Rotariaj Centroj estas promocii mondan Pacon trejnante homojn en akademioj, kie ili lernas teorion kaj praktikon. Ĉiujare, ĝis 100 kandidatoj estas financitaj de Rotary en magistriga programo en disciplinoj rilatigitaj kun paco kaj sekureco.

Se vi, karaj membroj de nia kluboj,  konas personojn kun tiuj prerekvizitoj kaj kiuj deziras fari tiun kurson, bonvole anonci al nia prezidanto Wally!

136.svg  Novaj Dosieroj