Ĉiuj afiŝoj de Roberto

22-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 22-a renkonto estas:
La serĉado de feliĉo kiel fundamenta celo de la homo” 

Icon_Antena1  Protokolo:

Nome de nia prezidanto Wally mi  malfermas la 22-an temon de nia Klubo kaj invitas vin komenti pri la propono de la Unuiĝintaj Nacioj rilate la feston de la 20-a marto.

Ĉiuj vi ricevas regule  la revuojn de nia institucio kaj povas legi kio okazas loke, nacie kaj internacie. Tamen mi deziras hodiaŭ speciale atentigi vin pri la homaj fortoj en Rotary International.

La plej lastaj statistikaj valoroj de la granda volontula kapitalo en R.I. disponas pri 1.230.715 volontuloj en giganta reto formita de  545 distriktoj kun 35.792 kluboj.

La partopreno de virinoj momente konsistas je 268.5929(22%).

En Brazilo, kie nia Klubo havas sian administran centron em la distrikto 4560, ekzistass 54,241 rotarianoj em reto de 38 distriktoj kaj 2.395 kluboj. 13.987 rotrarianoj em Brazilo estas virinoj (26%).

Icon_Dialog2  Sekretariejo

Nia membro Julio, fluganta ambasadoro de Rotary kaj Esperanto sed ankaŭ de nova sporto, nomata Tĉukpilko, aktivas jen en Islamabad,  jen en Lisbono, jen en Tanzanio, ĉar lia profesio kiel flugrespondeculo en araba flugkompanio Emirates Arabes, permesas profiti siajn oftajn vojaĝojn por  disvastigi la Pacon tra solidara sporto. Se vi reiros al la 8-a temo vi povas legi pri tiu interesa agado!

Pluraj  niaj membroj prezentis ter interesajn komentojn pri la temo AKVO kaj  mi certas ke tiuj inter ni kiuj partoprenos la fourmon, povos porti la infromojn publikigitaj, ĉefe Maria kaj Amanda k.a.

Antaŭ kelkaj tagoj tutmonde oni festis la tagon de la virino. Tio bedaŭrinde necesas, ĉar en multaj nacioj ankoraŭ nuntempe la virinoj estas grave diskriminaciataj. Eĉ en lando kiel  Brazilo, ĉiutage 12 virinoj estas mortigitaj kaj perfortitaj pli ol duoble.

Ankaŭ em R.I. virinoj estis konsiderataj samrajte al viroj  nur ek de 1989, do antaŭ apenaŭ 30 jaroj kaj konsistigas malpli ol 25% de la membroj.

Nia Klubo  havas inter siaj 25 membroj nur 8 virinojn.

Mi persone eniris en R.I. 1998, kiam  la nova leĝo de virina membriĝo estis freŝa kaj mi bone  memoras, ke ekzistis Klubo en Brasilia, kie viraj membroj diris al mi: “Se virino enirus mian klubon, mi forirus tuj!” Kaj mi respondis ridetante: “do, foriru tuj!”

Feliĉe tiu anakronismo tamen baldaŭ ŝanĝiĝis kaj hodiaŭ la edzino de tiu kompano, tiam eĉ guberniestro, estas klubprezidantino nuntempe.

Nia mondo ankorau bezonos jarojn, eble jardekojn por egaleco de  rajtoj kaj eblecoj en la profesioj kaj entute en la socio.

Icon_Clip1  La temo de nia 22-a renkonto estas: La serĉado de feliĉo kiel fundamenta celo de la homo

La Ĝenerala Asembleo de la U.N. en rezolucio 66/281  (dokumento de la 12-a de julio 2012), dekretis la 20-an de marto, la Internacian Tagon de Feliĉo, por rekoni la gravecon de feliĉo kaj bonstato kiel universalaj aspiroj de la homo kaj la neceso de ĝia inkludo en registarajn politikojn.

Organizita dum la 66-a sesio de la Ĝenerala Asembleo, la kunveno okazis laŭ la iniciato de Butano, malgranda lando, ĉe la piedoj de la Himalaja Montoj. Tiu popolo rekonas la superecon de nacia feliĉo sur nacia ekonomia enspezo ekde la fruaj  sepdekaj jaroj kaj adoptis la “Feliĉon” kiel pli kompletan indekson reprezentanta la realan vivnivelon ol la malnetan nacian produkton.

La ĝenerala sekretario de U.N. konsideris, ke la socio bezonas novajn ekonomiajn paradigmojn, kiu rekonas la egalecon inter la tri kolonoj de daŭrigebla evoluo. “Socia, ekonomia kaj media bonstato estas nedisigeblaj. Kune ili difinas mondan feliĉon”, li diris.

La Unuiĝintaj Nacioj invitas ĉiujn Membro-Ŝtatojn, organizojn de la UN-sistemo kaj aliajn internaciajn kaj regionajn organizojn, kiel ankaŭ la civilan socion, inkluzive de neregistaraj organizaĵoj (kiel Rotary) kaj individuoj, por observi taŭge la Internacian Tagon de Feliĉo, per rimedoj kiel edukaj kaj konsciigaj agadoj.

Bonvole komentu tiun tre gravan temon kun viaj opinioj, klarigante ĉu en via registara socipolitiko la “feliĉo” jam  estas konsiderata!

Ursula Grattapaglia

21-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 21-a renkonto estas:
Monda Forumo pri AKVO” 

“Pli valoras lumigi kandelon ol malbeni la mallumon.”
Konfucio

Icon_Antena1  Protokolo:

Hodiaŭ estas la datreveno de la  modesta fondoceremonio en 1905 de la unua  Rotary kunsido en Chicago. La kvar fondintoj certe ne imagis ke hodiaŭ  113 jarojn poste, tra la  mondo en 35.792 kluboj la membroj festas tiun tagon per belaj ceremonioj.

Nia Klubo funkcias elektronike kaj ni povas maksimume sendi gratulmesaĝojn al niaj geamikoj!

Legante la liston de la partoprenontoj de la venonta UK en Lisbono,  Portugalio, ni konstatis kun plezuro la nomojn de pluraj niaj membroj (Joacir, Ileana, Alfred, Vanda,  Ulisses, Giuseppe, Alessandro, Ursula ktp.) – jen bonega okazo  por festi kune nian amikecon kaj konatiĝi kun tiuj, kiujn ni ankoraŭ ne konas persone.

Jam nun ni planas komunan vespermanĝon dum la kongresa semajno ankaŭ kun rotarianoj-esperantistoj el aliaj kluboj, kiuj  jam aliĝis al RADE.

Icon_Dialog2  Sekretariejo

Mi ne volas citi la nomojn de la membroj, kiuj ankoraŭ ne sendis sian kotizon, sed memorigi al ili, ke mi  anticipis vian parton, ĉar urĝis transpagi la internacian kotizon jam en januaro.

Do, bonvole ne lasi min atendi tro  longan tempon…

En la belega urbo Caxambu, Minas Gerais, okazos nia ĉijara Distrikta konferenco (18- 20 majo). La guberniestro Joan Bosco Bèze invitas ĉiujn rotarianojn al tiu grava festo!

Planu viajn venontajn mallongajn vojaĝetojn kaj ne preterlasu Caxambu!!

Icon_Clip1  La temo de nia 21-a renkonto estas: Monda Forumo pri AKVO

Post la Packonferenco en Vancouver, antaŭ du semajnoj, en kiu Wally partoprenis aktive, nun okazos post unu monato en Brasília,(18.- 23. marto) kie  loĝas pluraj membroj  de nia Klubo, la Tutmonda Forumo pri AKVO.

Mi invitas vin ĉiujn, precipe nian kolegon Davide Astori, nepre sendi viajn komentojn pri tiu vivesenca elemento AKVO. Tiu temo estas en la  listo de la prioritataj projektoj de Rotary kaj estonte ni povos pripensi ke nia Klubo laboru en tiu kampo, kiu apartenas al la mediprotektado, kiun ni pridiskutis pasintmonate.

20-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 20-a renkonto estas:
La ‘Official Directory’ de Rotary International” 

Mi ne venkis ĉiufoje kiam mi  arde klopodis,
sed mi perdis ĉiufoje kiam mi ne klopodis.
Cecília Meireles

Via Protokolo komunikas:

Ŝajne niaj membroj estas plene dediĉitaj al la karnavalaj festegoj, kaj forgesis publikigi siajn komentojn en nia retejo!

Fakte inter la ses komentoj mi trovis du de rotarianoj  de tradiciaj kluboj  – la belga prezidanto de RADE, Joseph van der Vleŭgel, kaj Cristoph Klawe, germana rotariano. Ambaŭ estas kuracistoj kaj ĉiam tre bonvenaj!

Tamen mankas la partopreno de niaj membroj.

Nia prezidanto Wally partoprenis ĵus la gravan konferencon en Vancouver kaj ni atendas lian certe interesegan raporton pri la temo de la konferenco.

Niaj vidkonferencoj fidele okazas, sed ne superas la nombron de sep partoprenantoj. Se vi havas problemojn pri la horaro, ni povos ŝanĝi eventuale, se vi faras proponon.

Sekretariejo

Rotary celas kunvenigi en siaj lokaj kluboj elstarajn profesiulojn en la koncerna komunumo por kune  decidi pri projektoj en ses prioritataj kampoj de la homaj necesoj. Realigi tiujn projektojn favore al la komunaj lokaj bezonoj okazas  ĉiam partnerece kun loka organizaĵo kiu garantias la funkciadon post kiam la helpo de Rotary ĉesos.

Nia komunumo ne estas fizike ligata al iu urbo aŭ vilaĝo, sed nia elektronika Klubo kun membroj en diversaj nacioj, havas kiel sian komunumon  praktike la tutan mondon! Tiel teorie en ĉiuj nacioj ni povas agi sed dependas  de viaj konkretaj proponoj kaj preteco konkrete volontuli.Mi rememorigas al tiuj, kiuj ankoraŭ ne pagis sian kotizon por la dua duonjaro, fari tion kiel eble plej rapide, ĉar jam ni devis anticipi vian kontribuon!

Necesas ke niaj membroj komprenu pli profunde kelkajn rotariajn regulojn kaj konceptojn, por ke ni povu komenci agi en projektoj. Rotarianoj  sendube   konas la signifon de  “respondecoj kaj devoj”.

Niaj membroj komprenu ke ili havas du klarajn devojn, kiujn oni atendas de ili kiel respondecaj profesiuloj. Rotary Klubo ne estas Klubo kien oni iras por babili kaj kune trinki kafon. Niaj membroj havas kompromison partopreni almenaŭ la tri monatajn temojn kun sia persona  komento kaj pagi sian jaran kotizon.

Nur kiu faras tion regule povos alpreni respondecojn pri projektoj.

Krome en la retejo estas la libera ebleco konversacii ĉiun mardon dum vidkonferenco, kie la membroj konatiĝas reciproke kaj priparolas komunajn agadojn.

Ĉiuj ni estas okupataj profesiuloj, sed tio ne signifas, ke vi ne povas dediĉi al via membreco en Rotary Klubo kelkajn momentojn por legi la klubinformojn kaj doni vian opinion pri komunaj temoj.

La Estraro de la Klubo invitas vin elkore nepre komenci  esti tiel respondecaj kiel oni atendas de respondeca amika kunlaboranto.

20-a Temo :  La ” Official Directory” de Rotary International

Unu el la plej utilaj dokumentoj publikigitaj de Rotary International estas la ” Official Directory “,  la ampleksa Jarlibro de la Organizaĵo kun pli ol 1.000  paĝoj.

Ĉiuj rotarianoj rajtas konsulti tiun dokumenton  en la retejo dum siaj vojaĝoj ĉu pro profesiaj ĉu pro turismaj kialoj.

Per tiu jarlibro vi povas plani vizitojn al kluboj ie ajn en Brazilo kaj eksterlande. Vi estos sendube amike akceptota kaj oni helpos vin en kazo de ia neceso.

Ĉiam kunportu vian membrokarton tiucele kaj vian insignon.

Same kiel la tutmonda esperantistaro ankaŭ la frataro de rotarianoj aktive laboras por la Paco kaj la Interkompreno inter la nacioj.

La publikaĵo estas dividita en kvin sekcioj:

1) la indekso de la  Estraro, administrantoj,  komisionoj,  eks-administrantoj kaj ĝeneralaj informoj.

2) Indekso  en alfabeta ordo de la urboj en kiuj ekzistas la 35.792  rotariaj kluboj.

3) Sekcio, la plej ampleksa, kun la listo de la 545 Distrikoj kaj por ĉiu distrikto la informo de la unuopaj kluboj laŭ jena ordo:  Nomo de la klubo –  nomo de la ŝtato-provinco- municipo – jaro de aliĝo –  nombro de membroj – Rotariaj kluboj kiuj patronas  klubojn Rotaract kaj Interact – tago de la semajna kunveno – horo de la semajna kunveno – loko de la kunveno – nomo de la klub-prezidanto – adreso por korespondado –poŝtkodo– Telefono por kontakto de la Rotaria Klubo – e-mail – nomo de la urbo kiam ĝi estas malsama ol la nomo de la klubo- nomo de la sekretario de la Klubo – adreso de la sekretario -poŝtkodo.

4) Sekcio pri  rekomendindaj hoteloj por vojaĝantaj rotarianoj.

5) Sekcio  kun la nomo kaj adreso de la komercistoj rajtigitaj por vendi artikolojn kun la emblemo de Rotary, kiel insignoj, flagoj, flagetoj, membrokartoj, donacoj kun la rotaria emblemo ktp.

La Official Direktory estas konsultebla en la interreto  laũ la adreso :

OFFICIAL DIRECTORY – 2018 

19-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 19-a renkonto estas:
LA UNESKO –  KURIERO” 

PROTOKOLO

La monato februaro estas la monato de ROTARY INTERNATIONAL, ĉar la unua renkonto de la  kvar fondintoj okazis la 23-an de februaro en 1905, en Chicago, Usono.

En februaro dekmiloj da Rotary kluboj organizas festojn kaj  en Brazilo tradicie la Parlamento solene homaĝas nian organizon.

Komence, en la  pasinta jarcento, oni pensis nur pri loka Klubo de amikaj profesiuloj. Nur sekve ili perceptis ke estas necese ne nur krei amikan rondon, sed fari  utilajn aktivecojn por sia komunumo, ĝis kiam oni alvenis al la tutmonda lukto kontraŭ la terura malsano de Poliomjelito kaj multaj aliaj programoj..

 En tiu historia momento, komence de la  20-a jarcento ilia socia propono vekis intereson eĉ en aliaj urboj kaj kun ne antaŭvidita dinamiko kreskis samtipaj kluboj en diversaj usonaj urboj. Ja ekzistis profesiaj korporacioj de advokatoj, inĝenieroj, kuracistoj ktp. sed krei klubon en kiu ĉiu membroj laboras en malsama profesio, estis vera novaĵo.

Rapide kluboj kreiĝis en Kanado, transsaltis la Oceanon al  la Brita Imperio, de tie al Francio kaj aliaj eŭropaj nacioj. Nun Rotary kluboj agadas en preskaŭ ĉiuj  landoj de la mondo.

Kiel membro de nia Klubo, kun via membrokarto kaj insigno, vi rajtas viziti en viaj urboj lokajn tradiciajn Rotary klubojn! Nepre profitu tion por konatiĝi ĉiam pli profunde  kun nia organizo.

Informoj de la sekretariejo

En februaro nia trezoristino Sônia festos sian naskiĝdatrevenon la 15-an de februaro. Nome de la tuta Klubo mi kore gratulas al ŝi kaj ŝia dediĉata agado en nia Klubo!

Nia prezidanto Wally partoprenos post kelkaj tagoj la grandan Rotary konferencon kun pli ol mil delegitoj el la  tuta mondo, en sia hejmloko  Vancouver, pri “daŭrigebleco, mediprotektado kaj  Paco”. Ni deziras al li sukceson kaj atendas tuj post la konferenco lian raporton.

Jam duono de niaj membroj pagis sian kotizon por la duonjaro 2018. Mi petas la aliajn nepre ne forgesi sendi siajn pagojn tuj!

Bona novaĵo: Nia membro Julio en Dubai prezentis hodiaŭ sian edukan projekton  pri la Paco ludo Tĉukpilko al la prezidanto de nia komisiono por projektoj. Ni forte esperas, ke la Distrikto elektos  inter aliaj multaj proponoj de projektoj, eble ankaŭ la  nian!

Kiu ankoraŭ ne kontribuis al  la temo pri daŭripoveco kaj Paco (nia 18-a temo) povas tion ankoraŭ fari reirante al la antaŭa renkonto.

Ni devas komuniki al la distrikto viajn frekvencojn en la retejo – ne forgesu tion.

Volonte ni legos viajn opiniojn!

La 19-a TEMO DE NIA KLUBO ESTAS LA UNESKO – KURIERO

La ses  oficialaj lingvoj de UN – kaj Unesko – estas la angla, araba, ĉina, franca, hispana kaj rusa.

En ili la revuo estis publikigita ekde 1948 (kun interrompo inter 2012 kaj 2017), sed ekde 2010 ĝi aperis ankaŭ en la portugala.

Kaj nun ankaŭ en Esperanto. Pasintan jaron aperis tri numeroj en la internacia lingvo.

Ili estas elŝuteblaj senpage ĉe www.uea.org/revuoj/unesko_kuriero.

Pri la revuo la Direktorino de Unesko en Parizo, Irina Bokova, (bulgaro) diris en la unua numero en Esperanto:

“Ekde sia naskiĝo en 1948 la Unesko-kuriero disvastigas tra la mondo la idealon  de homaro kunveninta en sia diverseco, unuiĝinta ĉirkaŭ universalaj valoroj kaj la fundamentaj rajtoj, kun la riĉeco de siaj kulturoj, de siaj konoj, de siaj faroj.

La Kuriero estas ĉefa elemento de la identeco  de Unesko, kaj unu el la elstaraj instrumentoj de ĝia humanisma mandato.”

En majo 2017, post reapero de la 76-paĝa plenkolora Unesko-Kuriero en formato A4, UEA tuj lanĉis projekton pri eksperimenta eldono de Unesko-Kuriero en Esperanto, laŭ iniciato de la UEA-komitatano Trezoro Huang Yinbao, direktoro de la Esperanto-Centro Ora Ponto en Ĉinio. 

Kiel ni jam komunikis, ĉiuj tradukantojn  al  Esperanto el  la naciaj lingvoj estas volontuloj en pli  ol 20  landoj.Jam kvar membroj de nia e-klubo partoprenis ĝis nun en la traduklaboroj kaj oni esperas, ke pliaj membroj sin proponos en tia altnivela internacia volontulado favore al Esperanto!

Vi estas invitata legi la tri numerojn de la KURIERO en nia retejo kaj komenti pri ĝi.

Rotary filozofio

Mi ekdormis kaj sonĝis ke la vivo estas ĝojo;

Mi vekiĝis kaj vidis ke la vivo estas servo;

Mi servis kaj vidis ke la servo estas ĝojo..

Rabindranath Tagore

18-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 18-a renkonto estas:
Daŭripoveco de la Naturmedio kaj la Paco” 

Protokolo

Kiel vi povis legi en nia antaŭa renkonto, dum la tuta januaro nia prezidanto invitas diskuti kun vi  la temon “ Daŭripoveco de la Naturmedio kaj la Paco” antecipe al la Rotary konferenco en Vancouver en februaro pri tiu urĝa temo.

La Estraro rekomendas al vi ĉiuj publikigi la plej lastajn novaĵojn pri la temo en via lando, ĉar Wally havos okazon prezenti la kontribuon de nia Klubo dum la konferenco.

La temo estas tutmonde inter la plej gravaj nuntempe, ĉar ĝi tuŝas ne nur la teron, la akvon, la plantojn kaj bestojn, sed ankaŭ la homon meze de tiu,  kaj ne ekster la naturmedio. La sciencistoj donas al tiu koncepto la nomon “Ekologio profunda”, konsiderante la  homon parton de la naturo pro la senduba reciproka  influo inter ĉiuj vivantaj estaĵoj.

Mi tre scivolemas pri viaj kontribuoj!

Giuseppe
(protokolo)

Sekretariejo

Karaj rotarianoj,

En januaro naskiĝis niaj membroj Jose Roberto (24.01.) kaj Giuseppe (15.01.) Krome Vanda festis sian naskiĝdaton la 31.12. Kiu emas gratuli al ili tri,  faru tion –  ili tri  sendube ĝojos!

Bonvole konfirmi la ricevon de la kristnaska donaco (panettone de la amikeco) de nia amiko João Otávio, kiu tre afable ĝin  donacis  al ĉiuj membroj de nia Klubo kaj sendis al ĉies hejmadreso.

Mi deziras belegajn, neforgeseblajn somerajn aŭ vintrajn feriotagojn al vi ĉiuj en januaro, tamen aperu en nia retejo por doni vian kontribuon pri la  grava temo de daŭripoveco kaj naturmedio!

Nia projekto traduki artikolojn el la angla kaj franca lingvoj al  Esperanto por la UNESKO KURIERO jam funkcias kaj ni bezonas urĝe helpantojn.

Bonvole anonci  vin ĉe mi.

En nia dosierujo vi povas legi jam la lastajn tri eldonojn de la kuriero, en kiuj volontulis Ileana (Danlando)  kaj Malgosia (Polando). Mi mem jam estas tradukanta la trian artikolon por la venonta eldono  -1-2018.

Mi certe ne devas ripeti mian sugeston, pagi vian membrokotizon por la semestro kiel  indikata lastsemajne, ĉar  tre baldaŭ mi devos pagi niajn kontribuojn al la  internacia organizaĵo, al la distrikto 4560 kaj al la eldonejo de la revuoj.

Mi dankas vin antecipe por via kompreno kaj respondeco.

Plej amike vin salutas

Ursula sekretariino

Kelkaj komencaj konsideroj pri  nia 18-a temo, al kiu niaj membroj bonvole kontribuu, laŭ la peto de nia prezidanto Wally

La homa vivo ĉiam estis ligita al la natura medio. Sed dum la jarmiloj kreskis la homaro kaj la ĉiam pli forta deziro krei grandajn riĉecojn kaj koncentriĝojn (urboj) kaj forpreni de la natura medio pli ol ĝi estus  povinta reekvilibrigi per si mem.

Tio provokadis la vaste konatajn klimato-problemojn, mankon de trinkakvo kaj poluciigo de la aero kaj de oceanoj, inter aliaj gravaj problemoj.

La malekvilibro kreskis tiagrade ke sciencistoj kaj esploristoj tutmonde rekomendas laŭte,  ke necesas urĝaj agadoj de konsciigo kaj informado pri la fakto ke la vivkvalito de la homaro estas en grava danĝero.

La homa socio dependas de la naturo kaj ne inverse!

La socio devas kompreni ke ĝl ne plu rajtas esti ekoparazito, kiu detruas sian gastiganton detruante la ekosistemon.

Ni alvenis al la nuna situacio pro la vasta opinio ke la homo estas la posedanto kaj mastro de ĉio sur la Tero, do fakte antropocentra pensmaniero, dum verdire la homo apartenas samnivele al ĉiuj vivantaj estaĵoj sur la Planedo, al la ekosistemo, kiel  bone montras la suba desegno.

El tio rezultas la neceso rigardi la mondon ne plu kiel aro de izolitaj objektoj sed kiel reto de interdependaj ligiloj kiuj kune  kreas la naturon, inkluzive la homan socion. Do ne plu “egologio”  sed “ekologio”, la scienco pri la reciproka influo inter ĉiuj vivantaj estaĵoj.

(Ursula Grattapaglia)

ego-eco

17-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 17-a renkonto estas:
Nova jaro – nova faro!” 

Protokolo

Karaj rotarianoj, elkorajn bondezirojn por ke ĉies nova jaro 2018 estu prospera je sano kaj sukceso kaj ke la agadoj de nia Klubo “faru la diferencon” favore al homoj en neceso.

Post tiuj kelkaj ses monatoj de konatiĝo kaj planado de agadoj, ni povas jam modeste listigi kelkajn konkretajn rezultojn.

Ni rotarianoj investas volontule niajn liberajn horojn kaj niajn kaj alies financajn rimedojn por realigi malgrandajn kaj grandajn projektojn.

Kiel apenaŭ komencanta Klubo ni ne ankoraŭ povas listigi grandajn  partnerecajn internaciajn kampanjojn subvenciataj de la Rotary Fondaĵo, ĉar tiuj  implicas  sumojn ek de 30.000 USD. Sed ja ni povas meti sur la konton en MyRotary plurajn volontulajn horojn de tiuj niaj membroj, kiuj kunlaboras por traduki artikolojn por la esperanta eldono de la Unesko Kuriero.

Kiel dirite jam en la  unua eldono kunlaboris niaj membroj Ileana kaj Malgosia, dum por  la 4-a eldono ĵus Ursula kaj Giuseppe sendis tradukitan tekston pri jemena ĵurnalisto kiu gajnis en 2011 la Paco Nobel-Premion.

Aliaj membroj de nia Klubo pretas same doni siajn volontulajn horojn por tiu projekto kaj oni povas konsideri tiun agadon certe signifan por  internacia edukado kaj informado kaj sendube ankaŭ valorigas la Internacian Lingvon.

Sub la respondeco de João  Otávio, nia aliaj projekto  estas certe eksterordinara:  Rotary Klubo en Hongkong, Ĉinio, ofertas premion de 100.000 USD al “nekonata heroo”, proponitaj de iu Rotary Klubo.

João Otávio proponis al niaj membroj la nomon de Divaldo Franco, genia oratoro, bonfaranto en Salvador Bahia, kie li funkciigas de jardekoj hejmon por forlasitaj  infanoj. Nia Klubo rekomendis lin kaj nun ni atendas la rezulton.

Tri aliaj projektoj estas sub diskuto en la vidkonferencoj.

Viaj proponoj por kunlaboro en la tradukado (angla kaj franca al esperanto) estas ege bonvenaj! Ne hezitu sendi vian nomon al  nia sekretariino!

Amike, Giuseppe (protokolo)

Sekretariejo

Novaj membroj

Estas speciala plezuro prezenti al vi niajn tri novajn membrojn ek de hodiaŭ, 1.1.2018. Nome de ĉiuj, mi bonvenigas ilin elkore kaj amike en la espero kune agadi harmonie por “pli bona mondo” nome de Rotary.

  1. Jean Bosco Malanda Lutete, en Kinshasa, D.R.Kongo profesie administranto de entrepreno por medikamentoj
  2. Leif Nordenstorm, en Uppsala, Svedio, direktoro de eklezia kursejo, doktoro pri teologio, pastro
  3. Alessandro Perna, en Torino, Italio,

teknologia administranto de hospitalo.

Ni esperas ke vi bonvenigos ilin en nia retejo kaj amikiĝu. Leif kaj Alessandro jam estas rotarianoj de pluraj jaroj.

Pago de kotizo

Ĉiuj vi jam ricevis la inviton pagi al nia bankkonto en la venontaj tagoj la 2-an duonan membrokotizon de 75 USD.

La eksterlandanoj sendu al la konto rceb-c ĉe UEA.

La brazilanoj povas sendi nun rekte al la konto de nia Klubo la sumon de 250 R$.

Volonte mi ripetas la datumojn de la banko:

Banco do Brasil en Brasília, Asa Norte 504

Agencia 1003-0 – conta corrente nº 59.331-1

CNPJ do club nº28.788.665/0001-20.

Ke nia Klubo daŭre kunlaboras bonkore kaj afable al nia  komuna sukceso, estas la jarkomenca deziro  de via sekretariino,

Ursula

“La Naturmedio kaj La Paco”

Letero de la Prezidanto de Rotary International, Ian Riseley

Karaj Packonstruantoj,

Bonvolu veni kun mi al Vankuvero la 10-an de februaro por diskuti la gravan temon de daŭripoveco de la naturmedio kaj ĝia rilato al paco – loke, nacie kaj internacie!

Gastigita per la  Rotariaj Zonoj 24 kaj 25, la organizantoj planis ekscitigan programon kune kun distriĝoj, inspirigaj prelegantoj, kunlaboraj oportunoj, kaj konkreta servoprojekto por tuja kuna ekfaro. Ni diskutos la gravecon de la konservado de la naturmedio kiel oportuno krei pacon kaj mildigi konfliktojn. La konferenco instigos nin ekspansii niajn ekzistantajn klopodojn aŭ ekigi novajn en niaj propraj komunumoj.

Mi ĝoje anticipas lanĉi la unuan el ses pacokreantaj eventoj kiam ni kune partoprenas por Fari Diferencon per diskuta alfronto de defioj kaj per la identigo de oportunoj por ke ni povu trakti la plej urĝajn zorgojn de nia epoko.   

  Sincere,

Ian Riseley , Prezidanto,

Rotary International 

La  Prezidanto  de la ‘Rotary Klubo de Esperanto Brasil’

Wally du Temple.

Karaj gemembroj,

Pli ol 1,000 Rotarianoj de Usono kaj Kanado kaj el ĉiuj aliaj regionoj de la mondo renkontiĝos en la Hotelo Hyatt Regency, en Vankuvero. Ili kunligiĝos en tiu ĉi grava evento kun sciencistoj, mondaj kleruloj pri la klimato, tiuj kiuj respondecas pri nia naturmedio, estroj de la registaro kaj komerco, akademianoj kaj pacigantoj.

Ĉeestantoj havos oportunon interagi kun spertuloj, kiuj loke laboras por partopreni en naturmedia projekto en la regiono de Vankuvero.

Nome de nia klubo, mi partoprenos tiun gravan konferencon en februaro. Tial dum la monato de januaro 2018, mi bezonas vian helpon.

Bonvolu kontribui ideojn pri la temo!

Kiumaniere la Sano aŭ la Malsano de la Naturmedio kontribuas al Paco aŭ al Malpaco? Ĉu la ‘daŭripoveco de sana naturmedio’ estas necesa por la konstruado de daŭripova paco?

Bonvolu meti viajn ideajn kontribuojn en nian retejon kaj eble de tempo al tempo partopreni en unu aŭ kelkaj el niaj vidkonferencoj dum januaro.

 Mi bondeziras al vi agrablan novan jaron en 2018.

16-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 16-a renkonto estas:
“JARFINO kaj NOVA KOMENCO” 

Ni komencis agadi fine de 2016  por inviti esperantistojn aliĝi al tiu nova iniciato kaj jam en la 1.1.2017 ni kunigis pli ol la duonon de la membroj.  En marto ni komencis funkciigi nian retejon kaj  sekve la provizora estraro ricevis la apogon de la tiama guberniestro João Otávio Veiga de la brazila Distrikto 4560 en Ŝtato Minas Gerais por peti aliĝon al ROTARY INTERNATIONAL. La 17-an de majo nia Klubo estis akceptita de la organizaĵo kun la numero 88478 kiel plenrajta membro de R.I.

La unua prezidanto estas Wallace du Temple, kanadano, eksrotariano, professoro.

La Klubo estas tiel organizata, ke trifoje monate (1.,11.,21.) ni publikigas temon en la reta renkontejo kie la membroj esprimas siajn komentojn kaj sugestojn. Krome ni funkciigas en Zoom programo vidkonferencojn semajnajn. Do la membroj havas kontaktojn almenaŭ 7 foje monate. Krome ekzistas vigla interŝanĝo de mesaĝoj en normala retkontakto kaj whatapp.

Por la nova jaro ni havas plurajn interesajn projektojn kaj programojn en kiu nia Klubo aktivos, kiel ekzemple la volontula tradukservo por eldoni la UNESKO kurieron en esperanto. Temas pri internacia eduka projekto por konigi al la vasta esperanta familio tutmonde la altnivelajn artikolojn el ĉiuj landoj de la mondo rilate la problemaron en edukado kaj scienco.

Nia Klubo partoprenos pere de nia prezidanto en granda internacia Seminario pri Naturo kaj Paco en Kanado.

Pluraj humanecaj projektoj estas planitaj dum nia komenca período de apenaŭ 6 monatoj da formala  funkciado.

Nia Klubo konsistas el 23 membroj kaj ni esperas ke novaj esperantistoj pretas kunlabori venontjare kun niaj agadoj.

Alproksimiĝas la festoj de  preskaŭ ĉiuj religioj, la jarfino de multaj popoloj, sed ne de ĉiuj, ĉar la kultura pluralismo ankoraŭ estas forta komponento en nia hodiaŭa mondo.

Rotarianoj donas valorojn unue al sia familio, sekve al sia profesio kaj trie al la amikecaj rilatoj inter la klubanoj kaj aliaj geamikoj.

Al niaj membroj ni deziras eksterordinarajn finjarajn festotagojn kaj novan jaron abunda je sano, harmonio kaj prospero! 

Fireworks-clipart-free

15-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 15-a renkonto estas:
VIZITO DE LA GUBERNIESTRO AL NIA KLUBO” 

Protokolo

Morgaŭ, marde,  la Guberniestro Jean Bosco Ribeiro Beze de nia Rotaria Distrikto 4560, loĝanta en la brazila ŝtato Minas Gerais, vizitos formale nian klubon, kiel ni jam avertis pasintsemajne.

Por li estos nova sperto, ĉar la nia estas la nura elektronika Klubo de la distrikto kaj li ne povos unuope konatiĝi fizike kun niaj membroj, sed nur sendi al ni elektronikan mesaĝon kaj vidi nin dum vidkonferenco.

Por ni ankaú estos nova sperto kaj pro tio mi varme invitas vin aperi hodiaŭ aŭ morgaŭ en nia retejo je ia ajn horo por saluti  lin skribante eĉ nur unu frazon bonvenigante lin en nia  hejmpaĝo https://rotaryclubdeesperantobrasil.org/ .

Ni esperas legi 23 frazojn de saluto! Neniu povos manki….

La fakto ke rotarianoj el 4 kontinentoj membras en nia klubo kaj ili perfekte inter-rilatas per Esperanto, estas absolute ne kutima fenomeno en nia movado.

Ni montru do per nia virtuala ĉeesto, ke nia klubo estas ĝisdata kun la novaj tempoj de revolucia komunikadteknologio, certe ne imagita de d-ro L.L.Zamenhof antaŭ cent jaroj.

Krom via skriba saluto, ni atendos vin je la 21-a horo Universala tempo GMT en nia vidkonferenco sub la numero: https://zoom.us/j/674386397 .

Amike, Giuseppe

Marde:

► Greenwich Mean Time, GMT je 21:00 GMT

► Brussels, Belgium je 22:00 CET

► Brasilia, Brazil je 19:00 BRST

► Kinshasa, Congo Dem. Rep. je 22:00 WAT

► Dubai, United Arab Emirates je 01:00 GST

► Weilheim in Oberbayern, Germany je 22:00 CET

► Parma, Italy je 22:00 CET

► Vancouver, Canada je 13:00 PST

► Washington DC, USA je 16:00 EST

Duonjaro de aktivecoj de nia Rotary Klubo

La unuan de julio komencis formale funkcii nia e-klubo kaj estas oportuna  momento por resumi niajn agadojn, okaze de la vizito de la guberniestro.

Dum la monatoj ni publikigis 26 diversajn temojn, al kiuj la membroj  donis siajn komentojn kaj sugestojn, ankoraŭ en ne kontentiga kvanto, tamen  la Estraro esperas, ke la konsciigo pri la kompromiso kreskos dum la venontaj monatoj, kiam ni planas konkretigi unu aŭ du el  pluraj planitaj projektoj.

Inter ĉiuj aktivecoj la plej grava estas, ke la membroj sentu la kompromison kaj la respondecon esti volontula membro en unu el la dek plej gravaj mondaj organizaĵoj kiuj ofertas volontulajn, solidarecajn helpojn al homoj en fazo de evoluo sed ankoraŭ kun gravaj problemoj.

Pro tio, la Fondaĵo de ROTARY INTERNATIONAL pere de siaj miloj da kluboj, klopodas entuziasme financi kaj realigi projektojn kaj programojn por ke la homa socio progresu en la ĵustan direkton.

Feliĉe ni povas konstati, ke ĉiuj membroj, krom du, pagis akurate sian financan kontribuon. Tamen ni certas ke ankaŭ ili komprenas la neceson de sia financa respondeco.

Jam nia Klubo estas registrita en la brazila aŭtoritato sub la impoŝtonumero  CNPJ 28.788.665/0001-20, jam niaj statuto kaj regularo estas rekonataj, jam nia konto en Banco do Brasil funkcias en Brasília, Asa Norte 504, Agentejo 1003-0, kuranta konto nº59.331-1, jam nia Klubo rezultas en MYROTARY kaj en nia Distrikto 4560.

Laŭdindaj la laboroj de nia komisiono por internaj agadoj: Roberto Gandara tute fidele kaj kompetente publikigis ĉiuj temojn, ŝanĝis kaj reŝanĝis la numerojn de la vidkonferencoj. Vanda kaj Ulisses zorgis la burokrataĵojn, Sônia malfermis la bankkonton, Wally fidele  malfermis la vidkonferencojn, sonoris komence per la belega donaco de Joâo Otávio kaj publikigis plurajn temojn de granda intereso.João Otávio zorgis kaj pagis por ke ĉiuj havu sian membrokarton kaj insignon kaj ricevu la revuojn. Vere grupa kunlaboro laŭdinda!

Ĉar komence en nia kaso ankoraŭ ne troviĝas donacoj, sed apenaŭ la jara kotizo, ni decidis komenci nian unuan senkostan  edukan projekton je  plej alta internacia nivelo  –  UNESKO. Vere mirinda donaco, oni povas diri!

Jes, du  el niaj membroj, Ileana (Danlando) kaj Malgosia (Pollando) jam volontule tradukis artikolojn de la UNESKO KURIERO, eldonata ankaŭ en Esperanto, de tiu agentejo de la Unuiĝintaj Nacioj en Parizo. Pluraj aliaj membroj de nia Klubo sin prezentis al la ĉina direktoro Sro.Trezoro por kunlabori dum la venontaj eldonoj de tiu prestiĝa eduka revuo.

Ekzistas alia propono por realigi projekton kiu estis jam pridiskutita en nia retejo “Paco per sporto”, kiun prizorgas nia membro Julio Calegari en Dubai.

Nia membro João Otávio proponas projekton profesiigi junulojn en la kampo de mekaniko. Alia projekto estas nia eventuala kunlaboro rilate promocion de talentaj gejunuloj el malfavoritaj sociaj tavoloj.

Nia prezidanto Wally jam proponis interesajn temojn rilate la mediprotektadon kaj konsumlimigojn, daŭripovecon kaj agadojn por la Paco. Nia ítala membro Davide Astori estas skribanta libron pri “akvo en la homa historio”(esperante kaj itale). La vendo de tia libro povus subteni la kostojn de la vakcinoj kontraŭ Poliomjelito.

Ni atendas pliajn proponojn de niaj membroj por prioritate decidi la konkretigojn laŭ niaj kondiĉoj. NIa Klubo havas nuntempe 23 membrojn, sed jam ni invitis novan membron el Kinŝasa, en la Konga Respubliko, kies nomo estas sama al nia guberniestro Jean Bosco (Malanda Lutete)! Kia bela coincido.

Estu tre bonvena Guberniestro Jean  Bosco (Ribero Beze) kaj konatiĝu kun nia Klubo!

Ursula, sekretariino. 

14-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 14-a renkonto estas:
“Profilo de Rotary-volontuloj ” 

Protokolo

Nia Klubo estas memdecida pri siaj aktivecoj kaj projektoj, tamen ni apartenas al pli granda grupo, nomata Distrikto, kiun gvidas ĉiujare nova guberniestro. Lia devo estas orientigi ĉiumonate per la monata informilo la klubojn kaj viziti ilin almenaŭ unufoje jare. 

La guberniestro Jean Bosco Ribeiro Beze vizitos nian klubon, virtuale, en nia retejo la 11-an decembro kaj en vidkonferenco dum la 12-a decembro, do post kelkaj tagoj!

En nia distrikto 4560 ni estas la nura elektronika Klubo kaj li malfacile povus viziti niajn membrojn en siaj urboj, do li skribos mesaĝon en nia retejo kaj partoprenos la mardan  vidkonferencon la 12.12.

Estas signo de bona konduto, se vi ĉiuj per du frazoj salutus lin antaŭ lia publikigu! Ni ankaŭ klopodos paroli kun li la mardon je la  21-a horo GMT (19 h en Brasilia) kaj li  certe alte aprezos vian partoprenon en tiu vidkonferenco!

Kun la estraro de la Klubo li havos apartan konversacion pri la funkciado, pri niaj agadoj kaj celoj. Krome ni sendos al li post kelkaj  tagoj resumon de nia Klubo.

Amike,

Giuseppe

Sekretariejo

Kiajn sindevigojn transprenas  ĉiu aktiva membro de la klubo?

Montri sian kompromison kaj kunlaboron pere de observado de la  bazaj konceptoj:

  1. Partopreni aktive la kunvenojn, per retejo 3 foje monate, (1., 11., 21.) per propra komento kaj prezento de personaj ideoj  al la temo, prezentita de la prezidanto de la Klubo. Legi la komentojn de la aliaj membroj kaj interrilati kun ili skribe en la hejmpaĝo https://rotaryclubdeesperantobrasil.org por pli bone koni sin reciproke. Same estas dezirata ke vi aperu jen kaj jen en la vidkonferencoj kiel  indikata en nia retejo.
  2. La dua plej grava devo estas la financa kontribuo de ĉiu unuopulo en la proponata periodo. Nia Klubo pagas jare 150USD pagenda en du fojoj (1.7. kaj 1.1.). Per tiu sumo ni pagas la revuojn, la partoprenon en la distrikto kaj en la internacia organizaĵo ROTARY INTERNATIONAL, kies membroj ni estas.
  3. Estante internaciaj volontuloj ni kreis la klubon por realigi kiel plej eble baldaŭ edukajn kaj humanecajn projektojn en kunlaboro kun aliaj kluboj kaj la fondaĵo de Rotary. Pri la diversaj rajtoj de la membroj ni parolu venontfoje. Tamen en niaj rubrikoj vi trovas plurajn klarigojn.

Amike via sekretariino Ursula

Enketo de la Distrikto 4560 – 01/12/2017

Profilo de Rotary-volontuloj

 

13-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 13-a renkonto estas:
Ĉu vi konas ĉukpilkon?” 

Protokolo

La pasinta temo estas tiel interesa kaj signifa ke nia prezidanto Wally deziras daŭrigi la konversacion pri la temo inter niaj membroj. Vi trovas tekston pri la paca sporto Ĉukpilko detaligita de nia membro Julio kaj mi esperas, ke vi pretas helpi al li en tiu agado.

La 12-an de decembro nia guberniestro Jean Bosco vizitos formale nian klubon. Ĉar tiu ne povas okazi fizike, li publikigos sian mesaĝon kaj saluton al vi ĉiuj en nia retejo kaj atendas, ke ĉiuj respondu al li.

Pro tio mi petas vin trejni vin aperi en nia retejo ek de hodiaŭ plurfoje!!

La vidkonferencoj ankoraŭ havas kelkajn mankojn sed ni estas arde klopodante glatigi la vojojn.

Sekretariejo

Jam pasis 5 monatoj de funkciado de nia Klubo kaj la radoj komencas ekturniĝi, tamen ankoraŭ pluraj el vi ne sufiĉe partoprenas. Mi petas al tiuj, kiuj ne ricevas la revuon, ĉu internacian THE ROTARIAN, ĉu la brazilan ROTARY BRASIL, informi min por ke vi ricevu la revuojn.

Mi donas al vi taskon: serĉu en via urbo Rotarian klubon tradician ĉeestan kaj sendu al ni vian elkovron. Tiam vi ricevos interesajn rekomendojn….

Ĉu vi konas ĉukpilkon?

Projekto de Subtenado de la Edukaj Valoroj pere de la Disvastigado de Ĉukpilko (Tchoukball) en la kvartalo Jardim Sao Luis (Sao Paulo, Brazilo) farita de la teamo Esperanto Tchoukball Clube

La Historio de Ĉukpilko

Kreita en 1970 de svisa biologo nomata Hermann Brandt, ĉuk-pilko (tchoukball) estas pilkoludo, kiu celas esti sporta aktiveco tre rapida, plezuriga kaj saniga. Ĉefe temas pri ludo, kiu evitas ĉiun formon de perforto kaj koleraj tuŝoj inter la ludantoj. Ĉuk-pilko estas ege facile lernebla, ĉar ĝi enhavas kelkajn jam konatajn teknikojn kaj fundamentojn, kiuj similas al manpilko kaj flugpilko. Ĝi ankaŭ valorigas tutteaman partoprenon, ĉar ĉiuj devas “ataki” (poenti) kaj “defendi”.

Ĉe tiu ĉi sporto krome en difinitaj teamoj por internaciaj ĉampionecoj, oni povas ludi samteame homoj de diversaj seksoj, aĝoj kaj staturoj, kio eblas nur pro la senperforta karaktero de ĉuk-pilko.

Oni ludas en rektangula sportejo (oficiale 28m x 16m), kiu povas esti planko, tero, sablo aŭ herbo. La du teamoj devas enhavi po 7 ludantojn, sed se la sportejo estas malgranda, eblas adapti la kvanton proporcie. La pilko uzata estas simila al tiu de manpilko, sed en ĉuk-pilko ĝi neniam rajtas tuŝi la plankon, ĝi devas nur en la aero flugi de unu ludanto al alia. Ĉe la du mallongaj flankoj staras elasta lito, 1m x 1m, kiun oni nomas “kadro”, klinita 55 gradojn kaj protektita (same kiel en golejo de manpilko) per malpermesita areo desegnita kiel duonluno kun radiuso de 3 metroj.

Poenton oni ricevas, kiam ludanto ĵetas la pilkon kontraŭ iun ajn kadron (oni povas ataki ambaŭflanken, laŭplaĉe), kaj kiam ĝi revenas, neniu el la alia teamo ĝin prenas antaŭ ol ĝi tuŝis la plankon. Sed se la defendanta teamo ĝin prenas, ŝanĝiĝas ĝia posedo, kaj tiel la atakantoj fariĝas defendantoj kaj inverse. La teamo, kiu posedas la pilkon (atakantoj) rajtas fari maksimume tri paŝojn inter si (unu paŝon pli ol en flugpilko) antaŭ ol ĵeti la pilkon kontraŭ la kadro. Dum la atakanta teamo faras siajn paŝojn, la defendanta ne rajtas posedopreni (“ŝteli”) la pilkon. Ili rajtas tion fari nur post la ĵetado kontraŭ la kadro.

Konsiderante ke ne necesas forto, ne necesas esti tre forta aŭ tre alta por ludi ĉuk-pilkon. La kadro estas sur la planko kaj malproksimas nur tri metrojn, do ĉiuj povas ataki kaj poenti. Nuntempe la landoj kie ĝi plej kreskas, estas Svislando, Tajvano, Italio, Brazilo, Singapuro kaj Anglio. En tiuj landoj estas kluboj kaj lernejoj, kie eblas lerni ludi tiun ĉi sporton. La Internacia Ĉuk-pilko Federacio (FITB), estas en Tajvano kaj havas nun 44 lando-membrojn kaj havas gravan rolon en la disvastigado de la sporto, cetere en malriĉaj landoj en Afriko kaj Azio. Voluntul-trejnistoj jam vojaĝis al Ganao, Benino, Kenio kaj Ugando por helpi la disvastigadon kaj trejnadon de la sporto kaj pere de Esperanto, ĉuk-pilko atingis Ganao kaj Senegalo kaj ankaŭ ekzistas la ĝemelaj teamo Esperanto Tchoukball Clube en Brazilo kaj Togolando.

Projekto de Subtenado

Esperanto Tchoukball Clube: Jen la plej tradicia teamo de Sao Paulo, Brazilo. Ekde 1998! Jam partoprenis plurajn eventojn kaj estas nun plej granda parto de la teamo ludantoj en malriĉa kvartalo Jardim Sao Luis en la suda parto del a urbo Sao Paulo. Je la komenco de la jaro 2017, Esperanto Tchoukball Clube partoprenis la nacian ĉampeonecon kaj el 12 teamoj finiĝis kvina!

Nuntempe la teamo praktikas semajnfine (sabate kaj dimanĉe) en la sportejo de la Fondaĵo Julita ( www.fundacaojulita.org.br)  kiu estas granda NGO kiu helpas malriĉajn familiojn pere de edukado kaj sociaj eventoj.

La ĉefa ideo de la projekto estas pli grandigi la kvanton de praktikantoj kaj trejnistoj de ĉukpilko kiuj disvastigos la sporton kaj siajn internajn valorojn kiel mem-konfido, respekto kaj kunlaboro.

La plej granda kosto de la projekto estas rilate al la materialo (pilkoj, kadroj de ĉukpilko, genuo-protektilo, sport-vestaĵo) kaj kurso al la trejnistoj.

Post la unua fazo de aĉetado de materialo kaj kurso al la trejnistoj, la daurigado okazos pere de kreado de novaj grupoj kaj teamoj en la regiono kiuj renkontiĝos por praktiki la sporton,  organizi eventojn kaj ankaŭ por amikumu kaj interrilati.  

Mi kaj ĉuk-pilko

Mi eklernis ludi ĉuk-pilkon en Brazilo, antaŭ preskaŭ 25 jaroj en la plaĝo Itanhaem. Mi tiam estis 14 jaraĝa kaj mi lernis de brazilano kiu loĝis en Svislando kaj estis ludanto de urba teamo en Lausanne kaj li estis unu el la unuaj disvastigantoj de la sporto en Brazilo.

En la jaro 2000 mi partoprenis mian unuan mondan ĉampeonecon kun la brazila ĉemizo. Tiam estis nur 6 landoj partoprenantaj kaj ĉuk-pilko ne estis tiel multe ludata tra la mondo. En la jaro 2005 mi estis invitita de la FITB por esti internacia disvastiganto pro mia sperto en la sporto kiel ludanto kaj trejnisto, kaj ankaŭ ĉar mi laboras en flugkompanio kaj scipovas 6 lingvojn, inter ili Esperanton!

Mi jam estis en pli ol 25 landoj por instrui ĉuk-pilkon kaj por mi estas plezuro vidi la sporton amatan de mi kreski en lando kie mi helpis komenci la disvastigadon. Mi multe vojaĝas en Afriko kaj tie ĉuk-pilko estas ege bone akcepitata de ĉiuj pro la facileco de la reguloj kaj la ebleco ludi  sur preskaŭ iu ajn surfaco.

Julio Calegari

Novembro 2017

Ĉu vi konas ĉuk-pilko? 1
Ĉu vi konas ĉuk-pilko? 2