Ĉiuj afiŝoj de Fábio Roberto SILVA

15-a renkonto de la Rotary klubo Esperanto Brasil

KUNVOKO AL ASEMBLEO KAJ KONFIRMO DE LA NOVA ESTRARO 2019/2020 SUB LA PREZIDANTECO DE DAVIDE ASTORI

Karaj  membroj de nia klubo,

Ĉi tiu  estas la lasta elektronika renkonto en wordpress de la rotaria jaro 2018/2019 de nia  klubo – grava momento por pripensi kaj analizi por pli aktivigi nian partoprenon kaj  agadon ek de la proksima 1-a de julio.

Sub la valora, kompetenta kaj tre bonvola gvidado de nia prezidanto João Otávio Veiga Rodrigues kaj lia teamo, niaj membroj  sekvis bone la unuan devon de rotariano – pagi sian kotizon korekte kaj justatempe por faciligi la administradon de  la klubo. Sed bedaŭrinde la 2-a devo, partopreni dufoje monate la  renkonton en nia DOMO, https://rotaryclubdeesperantobrasil.org/ estis ignorata de pluraj niaj geamikoj, preferante la telefonan aŭ vidkonferencan komunikadon. Ni devas renkontiĝi en nia kluba domo: tio estas devo, ne ebleco. Tie estas la vivo de nia klubo, kaj tie ni devas renkontiĝi. Ĉio  alia estu pluaĵo, ne bazo.

La eniranta prezidanto Davide Astori sincere bedaŭras konstati tiun ne-emon de duono de la membroj. (“Vizituntaj gastoj certe havus malagrablan impreson pri la malfeliĉa dezerto kiun oni perceptas kelkfoje en nia DOMO”).

Pro tio mi invitas ĉiujn aperi tuj post la ricevo de ĉi renkonto per almenaŭ unufraza teksto montrante ke vi legis kaj apogas niajn klopodojn realigi projektojn kaj pretas kunlabori volontule en la  diversaj taskoj. Nia teamo preparis la jarraporton de la agadoj kaj projektoj, la financan raporton kaj sendos ĝin por viaj  konsideroj kaj sugestoj al via privata retadreso, ĉar ankoraŭ nia DOMO estas publika, kaj ne taŭgas publikigi ĉiujn datumojn. Vi nepre  konfirmu sekve la ricevon au en la DOMO au al la sekretariejo!

Ek de julio  nur niaj  membroj kaj eventualaj invitatoj rajtos per pasvorto eniri nian DOMON. Viaj partoprenoj en la vidkonferencoj, en whatsapp k.s. estos ne devigaj, dum via komento kaj partopreno en nia DOMO ja estas deviga. R.I. ne tro multe pretendas, se vi du foje monate dum duonhoro legas, informiĝas kaj  komentas je ia ajn horo libera kaj oportuna por vi. Pensu ke la tradiciaj kluboj renkontiĝas kaj kune tagmanĝas cxiusemajne antaŭ ol transiri al la programo.

Jam la vidkonferencoj pretendas vian akuratecon de tago kaj horo, pro tio  ili estas apenaŭ libervolaj partoprenoj.

Ni membriĝas en ROTARY INTERNACIONAL por krei grupon de geamikoj, kiuj volontule sin disponas, laŭ  niaj kvar etikaj reguloj, servi, dum elektitaj projektoj, al la noblaj celoj de nia organizaĵo.


Jen kion diras al ni la prezidanto 2019/2020 DAVIDE ASTORI, rotariano de multaj jaroj

“Karaj,
nur kelkajn (tre malmultajn, mi promesas) vortojn ŝatas mi sendi al Vi en tiu ĉi tago. Mi pardonpetas, ke mi ne ĉeestos zoome en tiu lasta de  ĉi jaro renkontiĝo (pro laborproblemoj tute ne eblos uzi  komputilon), sed – kiel mi jam plurfoje skribis en nia Paĝaro – mi estas kun vi per mia tuta koro, honorata esti vokita iĝi NIA (bonvolu noti, nia, ne via) ĉijara Prezidanto. Mi akceptis – ĉi tio ankaŭ mi jam substrekis – ĉar mi fidas ke vi ĉiuj helpos al mi en tiu ĉi grava tasko. Sed, bonvolu, ne lasu NIN (ankoraŭfoje mi substrekas tion) sola.

Atendas nin nova jaro. Kiel diris nia Gubernestro Paŭlo Lima, “ni planas novan Rotary-jaron plenan de ŝancoj ene de nia amata distrikto 4560”. Kaj nia klubo estas parto de tiu plano. Do, ni konektu nin, por repreni la ĉefan ideon de la venonta jaro!

 “Rotary estas forto por integriĝo en mondo, kie diseriĝas fortoj, jen nia rolo, nia misio, integri la fortojn de la mondo”.
Dankante al ĉiuj, kiuj kreskigis nian klubon ĝis nun, kaj esperante esti digna plupreni sur mi la torĉon de nia estonteco, mi ne deziras nun alparoli vin per projektoj (inverse, mi atendas ideojn de vi): ni havas nian Domon, kie mi revas retrovi vin ĉiujn ĉiam, la lokon plej taŭgan al la vivo de nia Klubo. Bondezirante agrablan renkonton, mi brakumas vin ĉiu-dusemajne en nia Domo, do, 

Davide


ALVOKO AL ASEMBLEO 2018/2019

La ĉijara asembleo okazos dum vidkonferenco la venontan sabaton, 29-a junio, je la 16 -17 horo en Brasilia kaj en Eŭropo inter la 21-a kaj 22-a horo kiam ni konfirmos la novan estraron. Tiam estos prezentotaj la projektoj de ĉijaro kaj la  antaŭvidoj por la venonta.

Estu kore bonvenaj ĉiuj almenaŭ dum iom  de la tempo!

14-A RENKONTO DE LA ROTARY KLUBO ESPERANTO BRASIL

Sub la prezidanteco de João Otávio Veiga Rodrigues 2018/2019

LA TEMO: La signifo de reciproka interkonatiĝo

Ĉu la tri homoj, kiuj renkontiĝis kun PAUL HARRIS la 23an de februaro 1905, estis amikoj?

La historio diras, ke ne.

Temis pri personoj kun reciprokaj profesiaj rilatoj, sed ili ne estis personaj amikoj. Tamen ili kvar sentis la bezonon krei grupon por komune akiri pli da konoj kaj priparoli la socian situacion de tiu tempo en sia lando.

Ili decidis nomi sin per siaj antaŭnomoj kaj nepre eviti diskuti religiajn kaj politikajn temojn. Notinda estas, ke ili klopodis krei grupon kun homoj el la plej diversaj profesioj kaj el malsamaj etnioj.  Ilia unua celo estis konatiĝi kun malsamaj personoj kaj krei integriĝon por povi volontule servi la socion.

Por ĉiam pli bone interkonatiĝi, ili konstatis, ke la bazo estas funkcianta komunikado kaj la interŝanĝo de konoj, informoj, emocioj kaj signifoj.

Oni diras, ke la ĉefa baro en la reciproka interpersona rilato estas nia emo taksi, juĝi, aprobi aŭ malaprobi tion, kion alia persono aŭ grupo diras. pro tio la justa kaj etika komunikado inter la membroj de grupo estas esenca fakoro por kune realigi ion.

Paŭl Harris, memorigas al ni” finfine ROTARY ekzistas por doni la kondiĉon al persona evoluigo de ĉiu membro kaj tiu evoluo pligrandigas la kapablon servi ĉiam pli efike al niaj komunuoj”.

Unu el la valoroj de la Strategia Plano de ROTARA INTERNACIA estas la reciproka interkonatiĝo, solidareco, fido kaj amikeco inter la membroj, kio devas kreski kun la tempo, krei harmonion kaj kunlaboron.

 Kaj tial en nia kazo de e-klubo, eĉ nur virtuala kunvivado kaj kunlaborado, aperas kiam ekzistas reciproka konatiĝo, respekto kaj oftaj kontaktoj.

 Pro tio oni esperas, ke la  membroj pli ofte sin manifestacias en nia Kluba domo, en  la retadreso https://rotaryclubdeesperantobrasil.org/  kaj per e-mail mesaĝoj, krom eventuale en Whatasapp kaj  vidkonferencoj.

La kunuleco estas la ligilo, kiu ekzistas inter partneroj, kiuj laboras por la sama idealo, en nia kazo la edukaj kaj humancaj celoj de ROTARY. Kaj sen tiu ligiteco ne eblus realigi la celojn de nia organizaĵo.

Rotarianoj havas cent milojn da kolegoj, kun kiuj oni laboras por la samaj celoj, pro la samaj motivoj, krei pli justan mondon kaj pli dignan homaron; kaj ni konscias ke ĉiuj estas niaj potencialaj amikoj.

Proverbo diras: “Amiko estas iu, kiu scias ĉion pri vi kaj malgraŭ tio li amas vin kaj tiu, kiu serĉas amikon sen difektoj, estos sen amikoj”.

Kiu en nia klubo estasvia amiko, kiun vi konas pli bone ol aliaj?

Ni kreu inter niaj 22 samidealanoj amikecajn rilatojn kaj korespondu en nia retejo kun iuj kiuj interesas vin speciale, ĉu en Kanado, ĉu en Germanio, ĉu en Italio aŭ Svedio, Pollando aŭ Dubai.


ROTARY KONEKTAS LA MONDON!

Karaj geamikoj!!!

Nia rotaria jaro jam finiĝas. Ni kuniradis tra tuta jaro, laborante favore al plibonigado de la vivkvalito en niaj komunumoj.

Ni sukcesis arigi financajn rimedojn por reekipigi la sancentron en Lukala, en Demokratia Respubliko de Kongo. Krom tio dum pasinta oktobro ni disvastigis avertojn pri la NE-memmortigo.

Ni sukcesis kolekti donacojn de mil usonaj dolaroj por pagi vakcinojn kontraŭ Poliomjelito per la kunlaboro de duono de la membroj. Komencante nian duan jaron, ni sukcesis ankaŭrenkontiĝi kun niaj asocianoj en Portugalio, dum la Universala Kongreso de Esperanto! Estis la unua kunveno ne-virtuala de nia rotaria klubo kun duono de la membroj.

Certe, dum tiu ĉi rotaria-jaro ĉiuj ni monitoris niajn komunumojn elkovrante problemojn kaj pensante pri solvoj!

Dum tiu jaro nia vigla grupo da tradukantoj agadis multe, kunlaborante en la aperigo de la esperantlingva versio de la “Kuriero de UNESCO”.

La plej grava projekto estis la aĉeto de sportmaterialo kaj trejnado de grupo da instruistoj en la Ŝtato de Goiás, en la urbeto Alto Paraíso de Goiás, pri la sporto de la Paco, Ĉukpilko!

Dum la proksima rotaria jaro, nia inspira Rotaria E-Klubo de Esperanto-Brazilo estas la spegulo de la nova temo: Rotary konektas la mondon!

 Ni vivas en diversaj lokoj de la mondo kaj ni kunvenas pro la samaj idealoj, por plibonigi la kvaliton de la vivo en niaj komunumoj! Ni bezonas efektive konekti nin kunvenante en la video-konferencoj kaj en la paĝaro. URĜE!!!

Mi atendos vin en la proksima video-konferenco, sabate!

Ĝis tie!!!

João Otávio Veiga Rodrigues – Prezidanto 2018/2019


Informoj de niaj membroj

Niaj vidkonferencoj okazis fidele dum la sabatoj kaj la dimanĉoj, sed bedaŭrinde nur malmultaj membroj partoprenis. Ne forgesu nin venontan semajnfinon!

Nia fervora pola kantaŭtoro Georgo, turneis en Francio kaj Belgio dum tuta monato per siaj ege spritaj kaj simpatiaj melodioj. Nun ni klopodos inviti lin al Brazilo kun sia ĉarmega filino, lerta violinistino kaj profesia tetroaktorino Dominika.

Dum la venonta Universala Kongreso de UEA en Lathi, Finnlando, nia membro Leif Nordenstorm reprezentos dum la movada foiro la rotariajn esperantistojn. Kiuj inter vi estos en Lathi bonvole subtenu nian amikon Leif.

La grava projekto en Lukala, Kongo, jam estas en fazo de realigo por subteni la sanasiston al centoj da malsanuloj. Niaj klubmembroj tre larĝanime jam donacis preskaŭ 2.000 USD, kiujn ni sendos tre baldaŭ al nia membro Jean Bosco en Kinŝasa, kiu respondecos pri la projekto. Kiu ankorau volas aldoni ion, estu bonvena.

Nia prezidanto João Otávio partoprenis la tradician jaran distriktan konferencon en San Lorenço, Minas Gerais, kie li reprezentis nian klubon dum la laboroj kaj ekspoziciis nian kluban flagon.

Nia estraro nun klopodas prepari la virtualan transdonon de la prezidanteco al nia venonta prezidanto Dr. DAVIDE ASTORI, profesoro en la itala urbo Parma.

Se IUJ EL INTER VI PRETAS KUNLABORI EN LA NOVA ESTRARO, BONVOLE KOMUNIKI AL LA SEKRETARIEJO. Jam 6 membroj sin prezentis.

Lasu viajn eĉ mallongajn komentojn por ke ni sciu ke vi partoprenos nian klubon.

Amike, Ursula

13-a renkonto de la Rotary Klubo Esperanto Brasil

La temo: nia Klubo realigis edukan projekton en aprilo 2019

Nia klopodo pri enkonduko de la “pilkoludo de PACO” en la urbeto Alto Paraiso en la ŝtato GOIAS, centra Brazilo, bonege sukcesis. Ĉi modelon de pilkoludo, kiun vi jam konas iom el klarigoj de antaŭaj renkontoj, nia membro Julio en Dubai, disvastigas mondskale, ĉefe en Afriko, pro la motivoj gimnastiki kaj ludi sen perforto, sen konkurenca konduto sur la kampo, sed kun solidareca kunlaboro inter la ludantoj.


Per la tre bonvola financa subteno kaj persona engaĝiĝo dum la kurso de nia membroj João Otávio, Alessandro, Julio, Ulisses, Vanda, Giuseppe, Ursula kaj Amanda, nia estraro sukcesis aĉeti la sufiĉe multekostajn kadrojn, pagis la transporton de São Paŭlo al Brasilia kaj aĉetis la flugbileton de la profesia trejnisto Leal Teofilo el la Esperanta Ĉukpilko-klubo de São Paŭlo. Oni akceptis lin en la flughaveno de Brasilia kaj per la disponigo de aŭtomobilo kun ŝoforo de la TVSUPREN kanalo (Ulisses kaj Vanda) Leal vojaĝis la 26-an de aprilo de Brasilia al Alto Paraiso kaj la 1-an de majo revene al la flughaveno en Brasília, entute pli ol 1.000 km.


En tiu urbeto li donis 5 tagan kurson al profesiaj sportinstruistoj de la Instituto de Esploro Edukado kaj Arto IPEARTES en la oficiala sporthalo de la urbo. Leal estis gasto de la bieno lernejo Bona Espero de kie oni veturigis lin ĉiutage al la sporthalo, kie instruistoj kaj lernantoj de la lokaj lernejoj lernis tiun novan sporton. Je la fino de la kurso Bona Espero ofertis al ĉiuj festan tagmanĝon. La instituto transdonis al la instruistoj diplomon subskribitan de nia Rotary Klubo, de Bona Espero, de la Instituto kaj de la ŝtata sekretarejo de edukado de Goiás. Ni elspezis por la kompleta projekto entute R$ 6.000 (= 1,530 USD= 1.360 Eŭroj), ne multe konsiderante la brazilajn distancojn.


Por la bona funkciado de la projekto respondecis surloke niaj klubmembroj Giuseppe, Amanda kaj Ursula kiuj estonte vizitos la lernejojn en la urbeto Alto Paraíso por vidi la ĉukpilkoludojn.

La trejnisto Leal Teofilo kun 4 lokaj esperantistoj en Alto Paraiso

Nia prezidanto João Otávio rememoras al la membroj, ke Majo estas la Rotaria Monato de la Novaj Generacioj

Geamikoj: Pacon!
La energio. kiu movigas la mondon estas la fido de la homoj en si mem kaj en siaj proksimuloj. Sed, la plenkreskuloj diras ke NE havas tempon kaj energion por siaj idealoj!!! La revemaj adoleskantoj diras ke NE havas monon por siaj ideoj kaj idealoj! Do, iel ni devus agi tiusence…


La gejunuloj, kiuj jam komencas ekzerci siajn profesiojn, ja esta tute preparitaj por ŝanĝi nian mondon, sed ili NE faros tion se NI NE apogos ilin! Ili bezonas nian apogon, nian sekurecon, nian sperton. Esperantujo havas valorajn gejunulojn, kiujn ni povas inviti al nia E-klubo Esperanto Brasil. Kiam ili konos la eblecojn kaj rimedojn de la rotaria movado, certe, ili pasiiĝos por niaj idealoj kaj agadoj!!!
Pro tio mi petas vin, invitu, dum la proksima Esperanta Renkontiĝo, gejunulojn por partopreni en nia E-klubo.


Krom tio ĉi ni bezonas la kompromison de ĉiuj ni kun la klubo. Dum nia dua jaro, pliboniĝis la partoprenado de niaj gekunuloj, kompare al nia unua jaro de ekzistado. Dum nia proksima tria jaro ni esperas ke kreskos la aktivecoj, tra la plia dediĉo de niaj geanoj! La ekzemplo estas grava ero de nia rotaria agado.


0000000000000000000000000

Ni devas prepari la venontan estraron de nia Rotaria E-Klubo jam nun, ĉar la nova Rotary jaro komenciĝos la 1-an de julio 2019:
Nia propono por estraro en 2019/2020 estas la sekva kun nia peto, ke vi proponu vin por agadi venontjare en la rubrikoj ankoraŭ sen nomoj:

1.Prezidanto: DAVIDE ASTORI
2.Vicprezidanto: João Otávio Veiga Rodrigues
3.Sekretario: Ursula Grattapaglia
4.Kasistino: Sônia Lúcio
5.Rotaria Fondaĵo: Georgo Handzlik
6. Facebook paĝo: Alessandro Perna
7. Projekto “Sancentro en R.D. de Kongo” Jean Bosco Malanda
9. Rilatoj inter la membroj…………..?
10. Rotaria Cerimoniestro:…………….?
11. Rotaria Publika Imago:…………….?
12. Novaj Generacioj:……………………?
13. Rotaria Stipendio Pro-Paco:………….?

Kiu sin kandidatos al tiuj ĉi taskoj? Bonvolu, prezentu sin! Ni bezonas vin! Ĉiuj estas partoj de la sama rotaria korpo! Se ni movigos nian korpon ni ŝanĝos la mondon!


Kaj sekvas la 7-a profesio de niaj klubmembroj kun ALFRED SCHUBERT EN GERMANIO.

(MONDCIVITANO devas PAROLI ESPERANTON)

Mi finis la studadon de la franca kaj angla lingvoj en la universitato de Munkeno, Germanio, per esploro de”la franca lingvo en perkomputila tradukado”. Dum tiu tempo mi lernis ankaŭ Esperanton.


Poste mi laboris en la produktado de vortaroj kaj libroj por lingvo-lernado, tradukis priskribojn de komputil-programoj el la angla al la germana lingvo, verkis priskribojn de la funkcio de industri-maŝinoj, konstruis analogan gvidsistemon por linearaj motoroj kaj instruis la utiligon de ofice komputil-programoj al plenkreskuloj.


Dum tiu tempo mi ĉiam ankaŭ verkis artikolojn kaj faris fotojn por gazetoj. Tiu ĵurnalista laboro fariĝis intertempe mia ĉefa okupo. Mi preferas verki artikolojn pri energi-tekniko, ĉefe pri la novaj daŭrigeblaj fontoj de varmo kaj elektro: sunvarmo, fotovoltaiko, varm-pumpiloj, biogaso, ligno, ventoenergio ktp. Alia grava temo por mi estas la efikeco de energi-sistemoj, alivorte: la eblecoj per pli bonaj maŝinoj ŝpari energion.


Ĵurnalismo havas – laŭ mia opinio – sufiĉe gravan rolon en la socio. La ĵurnalistoj pristudas temojn kaj neŭtrale informas la homojn pri tiuj temoj, pri avantaĝoj kaj malavantaĝoj. Ili ankaŭ devas elekti, kiu temo povas esti grava por la legantoj, aŭskultantoj aŭ spektantoj.

Pro la diverseco de la homoj, necesas ankaŭ diverseco en ĵurnalismo.
Ĵurnalistoj havas la taskon, doni komentojn – kaj klare indiki, kio estas raporto -alivorte: kio estas faktoj – kaj kio estas propra opinio.
Ĵurnalismo aŭtomate informas ankaŭ pri la ŝtataj sistemoj, multe pli bone ol la konstitucioj, kiuj estas skribitaj sur – pacienca – papero. Se ĵurnalistoj povas libere labori kaj publikigi, la politika sistemo tre verŝajne estas demokrata – kaj inverse.


Alfred Schubert prezidanto de TEĵA (Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio)


Kelkaj interesaj novaĵoj de niaj membroj

Nia amiko Georgo Handzlik en Pollando edziĝis, sub la rideto de la Majstro L.L. Zamenhof, kun Vinjo, aktiva esperantistino.


Nia kasistino Sônia, kun Giuseppe kaj Ursula, partoprenis en la pola ambasadejo en Brasília la grandiozan feston de la Nacia Tago je invito de la ambasadorino Marta Olkowska. Marta naskiĝis en Biaiistoko kaj havas daŭran kontakton kun la lokaj esperantistoj de Brasilia.


Nia sportisto Julio aperas sur la  reklamo  de ĉukpilko ĉampioneco en Italio, kie li evidente estas inter la venkantoj .


La sekretariino atendas viajn tekstojn pri via profesio!
Kaj ankaŭ la lastajn kotizojn por ĉi semestro.
Fartu vi ĉiuj bonege! Ursula

12-a renkonto de la Rotary Klubo Esperanto Brasil

La Temo: Vizito de la Guberniestro R.I., Distrikto 4560

La 6an de aprilo 2019 je la 16:00 horo, la guberniestro Paulo Sérgio Azevedo realigis sian unufojan jaran viziton al nia Klubo per vídeo-konferenco Zoom.

Ĉeestis: la prezidanto de la klubo, João Otávio Veiga Rodrigues, en Poços de Caldas; Sekretario Úrsula  Grattapaglia, en Brasilia; Kasistino Sônia Lúcio, en Brasilia; la Estrarano por la Rotaria Fondaĵo,  Giuseppe Grattapaglia, en Brasilia; la Direktoro pri Protokolo Wallace George Du Temple, Kanado; aliaj membroj: s-ro Jerzey Handzlik, Pollando , s-ro Alfred Schubert, Germanio,  S-rino Ruth Kevess-Cohen, Usono,  S-ro Jean Bosco Malanda Lutete, en Kinŝaso, Demokratia Respubliko Kongo, S-ro Júlio Calegari, en Dubajo, Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj ka s-ro Alessandro Perna en Italio.

Ankaŭ partoprenis la viziton de la Guberniestro Paulo lia Asesorino, S-ino Rosa Maria Martins Alves, en Poços de Caldas. La videokonferenco komenciĝis per la sono de la tradicia Rotary sonorilo en Kanado, fare de nia protokola direktoro S-ro Wallace Du Temple.  la Guberniestro prezentiĝis kaj ĉiu unuope el la partoprenantoj de la kunveno sin prezentis kun la koncerna traduko al  la  guberniestro.

1) En sekva interveno, la Sekretariino parolis kun la Guberniestro en la portugala, kaj kun la aliaj en Esperanto, pri la daŭra projekto de nia klubo kunlabore kun la teamo de tradukistoj de la revuo Unesko KURIERO. Ek de  2017 UNESKO publikigas sian  revuon ankaŭ en Esperanto kun la kunlaboro  de volontulaj internaciaj tradukistoj.

2)  Giuseppe Grattapaglia komentis al la guberniestro pri la projekto de revigligo de la centro de sano en la urbo  Lukala en la Demokratia Respubliko Kongo, por kio nia klubo  esperas la financan subtenon de la Distritka fonduso FDUC.

3) Júlio Calegari raportis la sukcesojn de nia projekto pri la tielnomata Paco-Ludo, la Ĉukpilko, kiu disvastiĝis tra la mondo, inkluzive en San-Paŭlo, kaj nun en Alto Paraíso, Goiás, danke al la financa subteno de nia Rotary E-Klubo per la trejnado en publikaj lernejoj kaj aĉetado de la koncernaj materialoj.

4) La Sekretario, komunikis pri la sukceso  informi RI kaj la Distrikton pri la nova estraro 2019/20, kaj registri ĉiujn klubajn membrojn sur la retejo MyROTARY, kie nia  klubo rezultas avangarde kun 100%.

5) La civila organizaĵo ASPAT de gepatroj de talentaj infanoj ne plu  ricevas subtenon de nia  klubo sed estas nukleo de komunuma evoluigo  de loka Rotary klubo en Poços de Caldas.

6) Koncerne niajn projektojn, la sekretario informis ke niaj membroj klopodas viziti lokajn Rotary klubojn por eventuale ricevi financajn apogojn por pligrandigi niajn agadojn, ĉefe por la Sancentro en Kongo.

La asistantino de la guberniestro dankis por partopreni en la renkonto kaj deziras al niaj membroj sukcesojn en la aktivecoj.

7) La guberniestro deklaris ke li estas tre kontenta pri la rezulto de nia nova klubo kaj niaj financaj subtenoj al RI metas nin en la 2-an pozicion inter 60  kluboj.

Ĉe la sono de la sonorilo, kies martelon ŝvingis nia amiko Wallace Du Temple, la kunveno estis fermita.

Vidkonferenco kun la guberniestro Distrikto 4560

Artverkoj sub “martelo”

La sekva informo montras al vi kiel senlime estas la eblecoj agadi favore al la rotariaj idealoj kaj la konkreta financa subteno al edukaj institucioj.

Nia membro Alfred Schubert, ĵurnalisto de germanaj tagĵurnaloj, partoprenis Rotarian klubrenkonton en la urbo Penzberg en suda Germanio. 120 artaj objektoj, kiel pentraĵoj, porcelanoj kaj libroj estis en bela ekspozicio je dispono por esti venditaj en aŭkcio. 10.000 eŭrojn la Klubo intencis realigi dum tiu evento, kaj feliĉe ili sukcesis atingi la belan sumon de 12.500 eŭroj por subteni la infanhejmon Don Bosco en sia urbo Penzberg, krom la lernejojn Janus Korszak, Montessori kaj infanan tendaron.

“Arta verko nur ricevas sian valoron de arta amanto”denove oni povis sperti kiel tiu fama frazo regas la artmerkaton! Tamen iom post iom vendiĝis la artaĵoj por ebligi al la rotarianoj de Penzberg subteni siajn interesajn projektojn en la spirito de Rotary.

Ankaŭ nia Klubo atendas de vi personajn iniciatojn, kiel ĉi supra ekzemplo montras!

Aŭkcio de Artverkoj en Rotary klubo Germanio

Vanda, Ulisses, Fernando, Julio, Ursula, Joseph, Giuseppe, Sônia dum la Universala Kongreso de UEA en Lisbono


Post la unuaj 4 profesioj (João Otávio, Julio, Giuseppe, Wally) en nia Klubo, jen la 5-a same tre interesa profesio!

VANDA BEATRIZ REIS RIEDEL

De 15 jaroj mi volontulas en Rotary Interncional kaj sentas min agrable kunlabori kun aliaj profesiuloj realigante edukajn kaj sociajn projektojn. Kvankam mi estas inĝeniero pri financoj kaj doktoro pri merkatoj de kapitaloj, mi preferas esti televid- ĵurnalisto kaj serioza socia entreprenisto.

Mia filozofio estas, ke la planedo pledas forte por inkluziva kunvivado kun egalaj ŝancoj por ĉiuj kaj ke ni devas fari nian parton, por ke tio okazu.

Kiel fondinto-membro kaj direktoro de la senprofitcela Institucio UNIO PLANEDA, mi laboras de dukdek jaroj en la organizado de sociaj, mediprotektaj, edukaj kaj humanecaj projektoj. Tra la lokaj ambasadejoj en Brasilia, ĉefurbo de Brazilo, ni havas la eblecon kunlabori en nia televido kun la ambasadejoj de Ĉinio, Kazakio, Barato kaj Belorusio i.a.

La sociologio instruas, ke ni homoj pleje estas influeblaj tra ekzemploj. Ĉar nuntempe la televido estas potenca rimedo montri ekzemplojn, kaj ĉar grandparte tiuj ekzemploj ne estas verdire edifaj, mi partoprenis antaŭ 17 jaroj en la kreado de propra eduka televidkanalo por oferti al la soocio NUR POZITIVAJN ekzemplojn.

Nia komunika kanalo TVSUPREN (kun esperanto nomo) estas la laŭtparolilo de UNIO PLANEDA kaj mi estas la respondeca ĵurnalisto por la produktado de tre specialaj programoj, kiel “pedagogio de virtoj”, “kian estontecon ni deziras”, “planedo Tero – nia amo”, “filozofiaj konsideroj pri la vivo”, “jogo kaj meditado ĉiutage” “korekta nutrado”, “mediprotektado”, ”niaj indiĝenaj popoloj” k.a.

Mia familio funkciigas du veganajn restoraciojn (SUPREN VERDA kaj VILLA VEGANA) kies gajno garantias la financojn de la televidkanalo (senprofitaj celoj), kiu tute ne elsendas komercajn propagandojn.

Pri vegetarana kaj Vegana nutrado mi parolos al vi en venonta okazo.

De kelkaj jaroj la eduka bieno lernejo BONA ESPERO laboras partnere kun la UNIO PLANEDA, ĉefe rilate al disvastigo de Esperanto kaj edukado al mediprotektado. Kiel estrarano de financoj ankaŭ de Bona Espero, mi aktive membras do en ambaŭ organizaĵoj kaj bonesperanoj membras en la estraro de Unio Planeda. Ni havas interesajn planojn kun nia socia agado ankaŭ rilate al Rotary en kies esperantlingva Klubo mi membras ek de la komenco.

Vanda Beatriz Reis Riedel

ULISSES RIEDEL DE RESENDE

Ek de mia juneco mi deziris esti profesiulo pri Juro kaj Pacaj homaj interrilatoj.

Homaj rajtoj, rajtoj de la naturo, rajtoj de plantoj kaj bestoj. Kaj tiel mi konsekvence studis juron en la universitato de São Paŭlo. Sekve mi instruis laborjuron en la universitatoj Gama Filho en Rio de Janeiro kaj en UNICEUB en Brasilia, kie mi loĝas ankoraŭ nun. Mi specialiĝis pri la rajtoj de laboristoj ĝenerale kaj kreis oficejon pri laborrajtoj, kiu kreskis multe pro la politika situacio en Brazilo kaj kune kun miaj gefiloj, kiuj ankaŭ estas juristoj pri laboro, ni defendas sindikatojn kontraŭ la ŝtataj maljustecoj.

Mi tiel multe engaĝiĝis en tiu agado, ke mi kreis kun aliaj advokatoj antaŭ 30 jaroj intersindikatan organizon je parlamenta nivelo, kiu ankoraŭ nun asesoras la parlamentanojn.
Mallonge mi estis senatano de la respubliko, kaj ricevis plurajn oficialajn rekonojn de la Nacia Parlamento, de la Mararmeo kaj de la supera labortribunalo.

Kun mia familio mi fondis la Institucion União Planetária (UNIO PLANEDA), en kies statuto legeblas ke Esperanto devas esti disvastigata en ĉiuj siaj agadoj. Finfine mia patro estis en Brazilo unu el la pioniroj de la Internacia Lingvo komence de la pasinta jarcento!
Tiu institucio klopodas tra sia televidkanalo TVSUPREN krei novan konsciencon ĝenerale rilate etikon, pacon kaj harmonian kunvivadon inter la homoj kaj la naturo.Ni elsendas NUR pozitivajn programojn, ĉar televidkanaloj gajnas sian monon per ofte katastrofaj informoj kaj mediokraj propagandoj.

Dum la lastaj jaroj mi sukcesis krei amikajn profesiajn rilatojn, kiel prezidanto de TVSUPREN, kun la ambasadoroj de pluraj diversaj nacioj en Brasilia. Kune ni kreis seminariojn pri la plej gravaj nuntempaj temoj kiel diskutrondojn pri demokratio en internacia komunikado, eksterpartia politiko, pluraleco de kulturoj, spiritualeco apud la diversaj religioj, novaj sciencaj eltrovoj, la leĝoj de la naturo, la regenerado de la homa socio kaj la protekto de la naturaj riĉecoj. Pri tiuj temoj mi skribis plurajn librojn.

Esperanton mi konis ek de mia infaneco, sed nur en la lastaj jaroj mi aktive partoprenis kelkajn universalajn kongresojn ek de 2002 kaj de tiam mi ankaŭ volontulas en Rotary International. Kaj ek de 2003 mi estas prezidanto de la bieno lernejo Bona Espero, kies idealojn pri sociaj rajtoj, naturprotektado, esperanto kulturo, interŝanĝo de gejunuloj el diversaj landoj mi aktive subtenas ĝis nun. Mi estas fondmembro de nia interesa Rotary Klubo, kiu elektronike kunvenas kaj praktike realigas edukajn kaj sanigajn projektojn en diversaj lando de la mondo.

Ulisses Riedel de Resende

Informoj de la sekretarejo:

 • Bondeziru nian membron MARIA José (loĝanta en Alto Paraíso de Goiás, Brazilo) okaze de sia naskiĝdatreveno la 24-an aprilo!
 • Iu el vi pagis sian duonjaran kotizon de 300 R$ komence de marto, sen indiki sian nomon. Mi petas informu min, kiu pagis!
 • kelkaj ankoraŭ ne pagis sian kotizon de januaro ĝis junio. Urĝas vere kaj mi petas vin ne forgesi. Pli facile eĉ se vi tuj pagos ankaŭ por la dua duono de la jaro 2019, tiel vi estas liberaj de miaj admonoj ĝis januaro 2020.
 • Kiu de niaj membroj partoprenos la Universalan Kongreson de UEA en Finnlando? Ni havos je dispono dum la sabata movada foiro standon por RADE por informi pri Rotary kaj petas ke iu transprenu la respondecon pri la informado! Ĉu nia amiko LEIF en Svedio, tute apude????? Estus bonege!
 • Ni atendas viajn prezentojn de via profesio plej eble baldaŭ al la sekretariejo. KAJ NE FORGESU BELAN FOTON DE VI!


Bonvole atente legu niajn publikaĵojn kaj aldonu viajn komentojn, por  ke la prezidanto scios ke vi fakte sentas vin membro de nia Klubo.

11-a Renkonto de la Rotary Klubo Esperanto Brasil

La temo: niaj profesioj

Ni vivas en mondo kiu bezonas solidarecon kaj komprenon, helpon kaj volontulan servon. Rotary International invitas homojn, kiuj sentas la bezonon aktivi por doni sian parton da solidareco, sian tempon por ke la mondo iĝu pli justa kaj digna.

 “Kune ni estas pli efikaj porti solidarecon”!

Rotary kunvenigas  profesiulojn, pretaj volontuli por apogi  projektojn,  kiuj bezonas niajn dediĉojn kaj profesiajn talentojn .

Nia Klubo estas ankoraŭ juna kaj la membroj devas konatiĝi inter si pli bone, ĉar ni vivas je grandaj distancoj. Sed por amike kunlabori necesas ke ni pli bone, multe pli  bone, interkonatiĝu.

Pro tio, ĉirenkonte ni  komencas prezenti tri membrojn, kiuj rakontas al  ĉiuj pri siaj profesioj kaj ili invitas vin same prezenti vian profesion!

Nia 1-a profesiulo estas kompreneble nia prezidanto João Otávio en Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazilo.

João Otávio

Mia profesio ĉiam estis servi la homojn, la publikon kiu bezonas  la servojn. Mi ne povas diri ke mia persona inklino estus la publika servo. Sed mi studis Juron, kaj mi lernis ami ĝin. Post la Universitato mi daŭrigis studi Juron koncerne la civilan proceson kaj pri civila juro. Do, kun tiu prepara studo mi eniris en la publikan servon. Mi laboris en la tributa ricevado, precipe pri Ŝtataj Impostoj, en la Ŝtata Financa Sekretariejo de São Paŭlo.             

En tiu Sekretariejo mi laboris ankaŭ en la juĝado de administraj tributaj procesoj, en la unua administra instanco. Poste, mi laboris en la areo pri tributa kontrolo, sed en Ŝtato Minas Gerais, kie mi emeritiĝis ekde tri jaroj.

Fakte, Juro estas pasiiga! Estas reguloj akceptitaj de la tuta socio favore al ĉiuj homoj, al ĉiuj civitanoj! La ŝtato ne havas proprajn rimedojn. Ĝi devu ricevi la tributojn de la kontribuantoj por sukcesi prizorgi la bezonojn de la popolo. Ekzistas socia interkonsento, “socia kontrakto” kiu estas la bazo de tuta tributado.

Nuntempe, mi servas la komunumon per miaj aktivecoj en Rotary.

João Otávio

La 2-a profesiulo estas Julio Caligari, loĝanta en Dubai.

Julio Caligari

Volonte mi parolas al vi pri mia profesia agado, karaj rotarianoj!

Mi konatiĝis kun  pluraj el vi en  Lisbono dum trihora renkontiĝo inter du flugoj, dum la Universala Kongreso de UEA en aŭgusto pasintjare.

Mi komencis labori en la internacia flughaveno de Sao Paulo, Brazilo, en la monato julio 1998 dungita de la flugkompanio VARIG kiel funkciulo por specialaj servoj. Mia laboro estis zorgi pri ĉiuj speciala kazoj en la flugoj, kiel ekzemple vojaĝantoj en rulseĝo, blinduloj, malsanuloj, gejunujoj vojaĝantaj sen gepatroj, kaj mi spertis ankaŭ  pri deportitoj kaj vojaĝantoj kun falsa pasporto. Pro tiuj juraj problemoj, mi partoprenis plurajn kursojn en ambasadejoj kaj iĝis spertulo pri  falsaj vizoj kaj pasportoj. Interesa laboro, sed malbone pagata konsiderante la  gravan respondecon.

Sed jen kiel mi komencis vojaĝi internacie pro la favora kondiĉo esti  dungito  de flugkompanio – mi  ja ricevis laŭleĝe ege bonan rabaton por aĉeti flugbiletojn!

En la jaro 2006 samtempe kiam VARIG bankrotis, la araba flugkompanio EMIRATES komencis dungi en Brazilo funkciulojn.  Feliĉe mia edzino, pola esperantistino, kaj mi sukcesis esti inter la elektitoj por labori kiel flugstevardoj en Dubai.Intertempe mi iĝis la ĉefa respondeculo  pri la tuta teamo de funkciuloj  dum la flugoj.

Ĉio havas sian valoron kaj prezon. Flugante nun jam de pli ol dek jaroj al pli ol 70 diversaj landoj, konatiĝante kun novaj kulturoj kaj spertante riĉajn interhomajn rilatojn dum la flugoj kaj en la vizitataj urboj, mi estas kontenta ke ni havis la kuraĝon alfronti tiel “novan vivon”. Nun ni havas filinon kaj mia edzino ne plu flugas kaj atendas min pacience kun nia bela filino en Dubai.

Pro la fakto povi senpage flugi tra la ĉieloj, esti eĉ pagita por tio kaj ĉiam gasti en luksaj  hoteloj,  mi havis okazon  unikan disvastigi mian preferatan sporton, nomata ĉukpilko.

Temas pri nova moderna pilkoludo sen perforto, sen fizika kontakto inter la ludantoj. Rapida, solidara, entuziasmiga sporto! Mi estis dum la jaroj tiel bonŝanca, ke mi kreis teamojn de tiu sporto, nomata de UNESKO “Pilko por Paco” en landoj kiel Pakistano, Tajvano, Benino, Togo, Angolo, Niĝerio, Alĝerio kaj nun tra nia Rotary Klubo eĉ en Alto Paraiso de Goiás. Cetere en Brazilo jam ekzistas teamoj de ĉukpilko en pluraj urboj.

Vidu, mi estas inter tiuj ne multaj homoj, kiuj amas sian laboron kaj pro tio ĝi iĝas preskaŭ hobio.

Mi esperas legi ankaŭ pri viaj profesioj!

Amike

Julio

La 3-a profesiulo estas Giuseppe Grattapaglia, en Brasilia, Brazilo.

Giuseppe Grattapaglia

La urbo Torino, en la nordo de Italio, tuj apud la franca kaj svisa landlimoj, estis eleganta urbo de la Savojaj reĝoj kun belaj kasteloj. Sed en la tempo kiam naskiĝis Esperanto kaj Rotary, same naskiĝis fabrikoj en la mondo.  Ankaŭ en Torino. Antaŭ pli ol cent jaroj la familio Agnelli decidis produkti aŭtomobilojn. Dum la jaroj estis konstruitaj unu fabriko post alia, entute 22 nur en la urbo mem, kelkfoje meze de elegantaj avenuoj. Kaj la tuta loĝantaro entuziasme havis ŝancon esti dungita, ricevi  salajron kaj la socia evoluo kreskis  rapide.

Mi naskiĝis en unu el tiuj FIAT familioj, kie la patro, la onklo, la avo, la  kuzo kaj la onklino estis  feliĉaj funkciuloj de fabriko, kiu produktis aŭtomobilojn, traktorojn, aviadilojn, militveturilojn, pagis bonajn salajrojn, sendis la gefilojn de la funkciuloj al la maro por ferii aŭ en la alpajn montojn, havis propran sansistemon,  propran teknikan lernejon por  la plej talentoj filoj de la funkciuloj. Giganta prospera familio. Kaj neniu povis eĉ imagi ke iam tiu fabriko fermos siajn pordojn.

Nu, mi ne nur naskiĝis en tia familio, sed tuj post la lasta tago de la dua mondmilito nenio  pli normala ol ke mia patro portis sian 14jaran filon al tiu speciala teknika lernejo, por  lerni esti bona projektisto  de motoroj.

Kaj en tiu tempo,post la milito, eĉ ne ekzistis aliaj laboreblecoj en tiu FIAT-urbo! Aŭ FIAT aŭ nenio.

Mi persone vivis en FIAT (Fabrica Italiana Aŭtomobili Torino) diversajn profesiajn periodojn post la diplomiĝo en la teknika lernejo. La instruistoj faris en tiu trijara lernejo siajn  specialajn trejnadojn al talentgrupoj laŭ kiuj mi estis elektita por la projektdepartamento, kie oni devas inventi motorojn desegnante ilin en du dimensioj imagante funkciadon de tridimensia mekanika giganta traktoro.

 Ne nur desegni,  sed kalkuli la rezistokapablon de miloj da pecoj kaj pecetoj de traktoro por difini la garantion kiun povas donas la fabrikanto al la aĉetanto. Dum la periodo antaú mia elmigro al Brazilo,  mi uzis mian tempon por instrui en la sama departamento, la novajn generaciojn pri desegno kaj  kalkulo de mekanikaj aparatoj.

 Mi bone memoras kiam en nia ĉefsidejo alvenis la unua komputilo! Kia monstro – 200 metroj longa kaj ni devis inventi la programojn por utiligi tiun aparaton, kiu matene diris al ni”buon giorno”. Kaj mi rifuzis saluti tiun mekanikan kaj elektronikan aparaton! Sed sekve iom amikiĝis kun ĝi.

Post 25 jaroj, tamen, mi decidis forlasi kun mia familio tiun riĉegan “patrinon FIAT” kaj koni aliajn horizontojn, kie  la homo povas vivi  laŭ aliaj reguloj.

Giuseppe Grattapaglia

10-a Renkonto de la Rotary Klubo Esperanto Brazilo

En 2019 nia Klubo estas jam pli matura kaj preta konkretigi kelkajn el diversaj proponoj de projektoj por esti realigotaj de niaj membroj en la diversaj agadprogramoj.

1.La grandioza projekto SMILE UKRAINIA estas okazanta tre aktive ĉimonate en nia distrikto 4560 kun kuracistoj el Ukrajnio, kiuj lernas la plej modernajn teknikojn de la kirurgio por vizaĝ-rekonstruo.  Kunlaboras ankaŭ nia Klubo kune kun aliaj pluraj Rotary kluboj kaj loka universitato.

2.Pasintrenkonte estis prezentata la projekto pri sanprizorgado en D.R.Kongo sub la respondeco de nia membro Jean Bosco Malanda. Germanaj rotarianoj  jam faris financan donacon por tiu grava helpo kaj kanadanoj verŝajne sekvos. Detalojn vi trovos en la  rubriko DOSIEROJ.

3.La traduk-laboroj por la UNESKO kuriero  daŭre funkcias.

Oficiala revuo de Unesko, eldonata en Esperanto de UEA

Unesko-Kuriero, eldonata fare de la Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo (Unesko), aperas kvarfoje jare en sep lingvoj. Ĝi antaŭenigas la idealojn de Unesko, diskonigante ideojn pri internacie gravaj temoj, konforme al ĝia mandato.La papera versio estas aĉetebla ĉe libroservo de UEA.

Volontulaj tradukistoj el la UN-lingvoj (araba, angla, ĉina, franca, hispana kaj rusa) aŭ en la  portugala lingvo, kaj provlegistoj por aliĝi al la teamo de Unesko-Kuriero en Esperanto,bonvole kontaktu nian prezidanton João  Otávio se vi  pretas kunlabori!

4. La projekto pri trejnado de teknikistoj pri motorciklo-riparado havas problemojn surloke, kie nia prezidanto arde klopodas akiri la kunlaboron de oficiala organizaĵo.

5. En Alto Paraíso  de Goiás antaŭeniĝas la projekto pri la “paca pilkludo Tĉukpilko” por esti instruota en 6 urbetoj de la  regiono.


LA KASISTINO SONIA REKOMENDAS AL KIU NE PAGIS ĜIS HODIAŬ, KE LI/ŜI NEPRE REMEMORU ANKORAŬ ĈIMONATE SIAN SEMESTRAN KONTRIBUON DE 300 REALOJ (AŬ 75 USD).


Rotary International estis fondita en 1905 la 23an de februaro kaj ni prenas la okazon por rememorigi al vi ĉimoate la  signifon de via membreco en tia tutmonda organizaĵo  kie vi havas kaj privilegiojn kaj respondecojn.


Viaj privilegioj kiel rotariano

 1. Amikaj rilatoj kun individuoj, kiuj dividas la samajn idealojn.
 2. Unika okazo servi volontule la socion, plibonigi vian profesion kaj promocii internacian amikecon;
 3. Vasta kontakto kun aliaj profesiuloj.
 4. Partopreno en stimulaj programoj dum regulaj kunvenoj en la retejo kaj en vidkonferencoj.
 5. Konatiĝi kun rotarianoj tutmonde kiam vi vizitas klubojn dum viaj vojaĝoj turismaj kaj profesiaj.
 6. Vi rajtas proponi novajn klubmembrojn, prezenti ilin en la retejo kaj esti ties sponsoro.
 7. Vi povas reprezenti nian klubon kiel voĉdonrajta membro en la internaciaj R.I. konferencoj, kiuj okazadas ĉiujare en alia lando.
 8. Vi povas esti estrarano kaj prezidanto de nia Klubo.
 9. Vi rajtas prezenti novajn projektojn.

Viaj respondecoj kiel rotariano

 1. Ĉiu rotariano devus ĉeesti la regulajn kunvenojn de sia klubo.

En nia kazo de elektronika  Klubo, vi devas legi kaj komenti la diversajn temojn en nia retejo rotaryclubdeesperantobrasil.org/ almenaŭ dufoje monate por ke via aktiva partopreno estu registrita.

Vi ankaŭ devas almenaŭ unufoje jare prezenti interesan  temon por ĉiuj membroj en nia retejo.

Vi devas elekti membriĝi en unu aŭ du komisionoj de la Klubo.

Vi devus partopreni la distriktajn  konferencojn kaj partopreni en ties programoj aŭ en distriktaj  konferencoj de via loĝloko, kie ekzistas Rotary kluboj.

Niaj vidkonferencoj sabate kaj dimanĉe daŭre kunigas nin por priparoli niajn projektojn kaj konatiĝi kun la membroj.

Montru ankaŭ  vian vizaĝon venontsemajne!

Projekto Sancentro 2018

Saluton kara Prezidanto,

Finfine, jen nia propono pri nia projekto rilate al la sancentro.

Mi iom klarigas al vi la hitorio de tiu centro kaj kion ghi celas.

La centro mi ekkomencis sub la tegmento de iu organizo el Sudafriko kiel nova sperto en Kongo. Chio iris glate ghis kiam alvenis nova administrantino (el Kenjo) de la organizo centrafrikskale. Mi devas konfensi ke de la unua rekontingho kun shi, niaj rilatoj ne aspektis afablaj pro la kialoj tute ne konitaj de mi kaj de chiuj niaj chirkaùuloj. Mi klarigis la tutan afero al la Direktoro el Sudafriko, sed sensukce. Shajnas al mi ke shi ne tute shatis Kongon. Shi finfine decidis fermi la centron kiel administrantino de la organizo centrafrikskale. Chio mirigis chiujn char la sperto sukcese funkciis.

Salutinda agado de chiuj, bedaùrinde kiu subite estis malfermita pro la kialoj tute ne konataj de ni. Bedaùrinde, la enspezoj de la tuta funkcianta periodo iris kun la afabla administrantino.

Pro tio ke tiuj agadoj efike funkciis kaj multe helpis la komunumojn, la sanaj aùtoritatoj petigis nin daùrigi la agadojn. Jen  pro tio ni transprenis la tutan agadon nome de nia asocio « Solidareco kaj Agado ».

Kion celis la centron :

·        Batali kontraŭ la disvastiĝo de HIV/aidoso, Sekse Transdonitaj Infektoj, malario kaj tuberkulozo en la komunumo, che la trafiksektoro (truckers) kaj  ĉe la sekskomerculinoj.

·        Faciligi aliron al bazaj sanservoj.

Kaj niacele, post enketo, ni starigis la centron en tion kion teknike ni nomas “varma punkto”: tie kie kamionistoj kaj sekskomerculinoj rekontighas facile kaj dece. Tio kompreneble havas gravajn konsekvencoj en la komunnumoj. Niakaze, la centro situas sur la chefa vojo je 150 kilometroj oriente de la chefurbo Kinshaso. Kio okazas pri kamionistoj? Ili restadas en “ tiu varma punkto” pluraj semajnoj kaj ili estas la mielo kiu altiras la abelojn (sekskomerculinoj). Tio estas la chefa kaùzo de la disvastigho de aidoso en la komunumo. Plie okazas pluraj nedezirataj gravedecoj (grossesses indésirables) en la komunumoj kaùzitaj de kamionistoj.
Forlasitaj al si mem (char la entreprenistoj estas pontencaj personoj kiuj ne bone zorgas iliaj laboristoj), tiuj kamionistoj ne aliras facile al bazaj sanservoj dum ilia restado en tiu urbo.  

Pro la kialo menciinta supre, ni ne tuje havis monon por daùrigi la tutajn antaùajn agadojn. Poste la kunsido kun la sana zono, li promesis havigi al la sancentro kondomojn, serologiajn testojn. Ghis nun la sana zono plenigas sian rolon. Niaflanke ni promesis trovi rimedojn por funkciigi aliajn planitajn agadojn, chefe bazaj sanservoj kaj prizorgado pri Sekse Transdonitaj Infektoj.

Nuntempe la centro ne funkcias plenplene. La cementfabriko kiu donacis la lokon por starigi la centro senpagante akvon kaj la regulan elektron interpelaciis nin kaj instigas nin funkciigi la centron plenplene por garantii la lokon.

Ni ne tute volas perdi tion, char la perdo de la loko signifas la malapero de nia centro.

Ni batalis trovi rimedojn sed vane. Pli kaj pli financadon farighis malfacile trovebla. Plurfoje la monon shatas iri en fiktivaj agadoj.

Bedaùrinde Pastro Duilio el Italio kiu vizitis nin dufoje kaj kiu fidinde subtenis niaj agadojn forpasis antaù ol ni atingu kelkajn agadojn. El Nerderlando ankaù venis fidinda atento flanke de s-ro Jacques Tuinder, apenaù li vizitis nin kaj ekagadis kune, li forpasis. Mi multe klarigis al kelkaj e-geamikoj, bedaùrinde neniu atente traktis la aferon.

Ni nun bezonas rimedojn por garantii la lokon kaj ankaù por atktive agadi por atentigi kelkajn organizojn tra la mondo kaj la lando. Ghi ne estos nova  agado, sed temas pri renovigo de malnova agado kiu mi tre bone regas. Kun mia granda sperto che Sanru, mi altigis mian kapaciton plibone regi la aferon. Jam la sana zono apogas la centron per aidoso-testoj kaj kondomoj chiumonate.

Aliflanke, la centro, pro tio ke ghi povas uzi esperanton, estas inda ilo por promocii esperanton en sanaj medioj. Ghis estas pruvilo ke esperanto estas logika lingvo kiu funkcias en diversaj kampoj.

Kiu organizo, kiu homo, kiu asocio, kiu bofaranto povas helpi nin renovigi kaj efikigi niajn agadojn ?

Ni ne laboros pro mono, ni laboras por helpi personojn. Le centro ne nur estas deca loko sed ankaù ofertas decan sanprizorgadon.  

La celo de la centro ne estas absolute gajni monon, pro tio ke la aliro al bazaj sanaj prizorgadoj estas ege malfacila, ni kalkulas pri tiu unua apogo por stabiligi niajn agadojn ? Dank’al tiu apogo, la sancentro, niasperte povas sinprizorgi sen postuli la saman aldonan financadon. En la prezentita bugheto, tio estis kalkulita laù la konkretaj spertoj eke de la sancentro siatempe. Ni forlasis en la bugheto chio kio ne ne necesas financado, ekzemple la elektro, akvo kion oni ne pagas ; la serologiaj testoj kion la sana zono donas al la sancentro senpage.

Viaj konsiloj estas bonvenaj. Ni povas kalkuli pri via atento.Mi antaùdankas vin pro tio kion vi povos. Tiamaniere vi kontribuos, ne certe al plibonigo de la sanprizogado de chiuj kongolandanoj, sed eble ech de unu kongolandano. Se ni povas savi ech unun vivon per nia agado, ni trafos nian celon. Char chiu vivo valoras.
Je via dispono pri eventualaj aldonaj informoj.
Kun solideremaj sentoj


Jean Bosco MALANDA LUTETE
 E-mail: 
jbmalandal@yahoo.frTéléphone: +243 810 295 081Skype: jbml1970

Dosieroj de la projekto: