11-a Renkonto de la Rotary Klubo Esperanto Brasil

La temo: niaj profesioj

Ni vivas en mondo kiu bezonas solidarecon kaj komprenon, helpon kaj volontulan servon. Rotary International invitas homojn, kiuj sentas la bezonon aktivi por doni sian parton da solidareco, sian tempon por ke la mondo iĝu pli justa kaj digna.

 “Kune ni estas pli efikaj porti solidarecon”!

Rotary kunvenigas  profesiulojn, pretaj volontuli por apogi  projektojn,  kiuj bezonas niajn dediĉojn kaj profesiajn talentojn .

Nia Klubo estas ankoraŭ juna kaj la membroj devas konatiĝi inter si pli bone, ĉar ni vivas je grandaj distancoj. Sed por amike kunlabori necesas ke ni pli bone, multe pli  bone, interkonatiĝu.

Pro tio, ĉirenkonte ni  komencas prezenti tri membrojn, kiuj rakontas al  ĉiuj pri siaj profesioj kaj ili invitas vin same prezenti vian profesion!

Nia 1-a profesiulo estas kompreneble nia prezidanto João Otávio en Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazilo.

João Otávio

Mia profesio ĉiam estis servi la homojn, la publikon kiu bezonas  la servojn. Mi ne povas diri ke mia persona inklino estus la publika servo. Sed mi studis Juron, kaj mi lernis ami ĝin. Post la Universitato mi daŭrigis studi Juron koncerne la civilan proceson kaj pri civila juro. Do, kun tiu prepara studo mi eniris en la publikan servon. Mi laboris en la tributa ricevado, precipe pri Ŝtataj Impostoj, en la Ŝtata Financa Sekretariejo de São Paŭlo.             

En tiu Sekretariejo mi laboris ankaŭ en la juĝado de administraj tributaj procesoj, en la unua administra instanco. Poste, mi laboris en la areo pri tributa kontrolo, sed en Ŝtato Minas Gerais, kie mi emeritiĝis ekde tri jaroj.

Fakte, Juro estas pasiiga! Estas reguloj akceptitaj de la tuta socio favore al ĉiuj homoj, al ĉiuj civitanoj! La ŝtato ne havas proprajn rimedojn. Ĝi devu ricevi la tributojn de la kontribuantoj por sukcesi prizorgi la bezonojn de la popolo. Ekzistas socia interkonsento, “socia kontrakto” kiu estas la bazo de tuta tributado.

Nuntempe, mi servas la komunumon per miaj aktivecoj en Rotary.

João Otávio

La 2-a profesiulo estas Julio Caligari, loĝanta en Dubai.

Julio Caligari

Volonte mi parolas al vi pri mia profesia agado, karaj rotarianoj!

Mi konatiĝis kun  pluraj el vi en  Lisbono dum trihora renkontiĝo inter du flugoj, dum la Universala Kongreso de UEA en aŭgusto pasintjare.

Mi komencis labori en la internacia flughaveno de Sao Paulo, Brazilo, en la monato julio 1998 dungita de la flugkompanio VARIG kiel funkciulo por specialaj servoj. Mia laboro estis zorgi pri ĉiuj speciala kazoj en la flugoj, kiel ekzemple vojaĝantoj en rulseĝo, blinduloj, malsanuloj, gejunujoj vojaĝantaj sen gepatroj, kaj mi spertis ankaŭ  pri deportitoj kaj vojaĝantoj kun falsa pasporto. Pro tiuj juraj problemoj, mi partoprenis plurajn kursojn en ambasadejoj kaj iĝis spertulo pri  falsaj vizoj kaj pasportoj. Interesa laboro, sed malbone pagata konsiderante la  gravan respondecon.

Sed jen kiel mi komencis vojaĝi internacie pro la favora kondiĉo esti  dungito  de flugkompanio – mi  ja ricevis laŭleĝe ege bonan rabaton por aĉeti flugbiletojn!

En la jaro 2006 samtempe kiam VARIG bankrotis, la araba flugkompanio EMIRATES komencis dungi en Brazilo funkciulojn.  Feliĉe mia edzino, pola esperantistino, kaj mi sukcesis esti inter la elektitoj por labori kiel flugstevardoj en Dubai.Intertempe mi iĝis la ĉefa respondeculo  pri la tuta teamo de funkciuloj  dum la flugoj.

Ĉio havas sian valoron kaj prezon. Flugante nun jam de pli ol dek jaroj al pli ol 70 diversaj landoj, konatiĝante kun novaj kulturoj kaj spertante riĉajn interhomajn rilatojn dum la flugoj kaj en la vizitataj urboj, mi estas kontenta ke ni havis la kuraĝon alfronti tiel “novan vivon”. Nun ni havas filinon kaj mia edzino ne plu flugas kaj atendas min pacience kun nia bela filino en Dubai.

Pro la fakto povi senpage flugi tra la ĉieloj, esti eĉ pagita por tio kaj ĉiam gasti en luksaj  hoteloj,  mi havis okazon  unikan disvastigi mian preferatan sporton, nomata ĉukpilko.

Temas pri nova moderna pilkoludo sen perforto, sen fizika kontakto inter la ludantoj. Rapida, solidara, entuziasmiga sporto! Mi estis dum la jaroj tiel bonŝanca, ke mi kreis teamojn de tiu sporto, nomata de UNESKO “Pilko por Paco” en landoj kiel Pakistano, Tajvano, Benino, Togo, Angolo, Niĝerio, Alĝerio kaj nun tra nia Rotary Klubo eĉ en Alto Paraiso de Goiás. Cetere en Brazilo jam ekzistas teamoj de ĉukpilko en pluraj urboj.

Vidu, mi estas inter tiuj ne multaj homoj, kiuj amas sian laboron kaj pro tio ĝi iĝas preskaŭ hobio.

Mi esperas legi ankaŭ pri viaj profesioj!

Amike

Julio

La 3-a profesiulo estas Giuseppe Grattapaglia, en Brasilia, Brazilo.

Giuseppe Grattapaglia

La urbo Torino, en la nordo de Italio, tuj apud la franca kaj svisa landlimoj, estis eleganta urbo de la Savojaj reĝoj kun belaj kasteloj. Sed en la tempo kiam naskiĝis Esperanto kaj Rotary, same naskiĝis fabrikoj en la mondo.  Ankaŭ en Torino. Antaŭ pli ol cent jaroj la familio Agnelli decidis produkti aŭtomobilojn. Dum la jaroj estis konstruitaj unu fabriko post alia, entute 22 nur en la urbo mem, kelkfoje meze de elegantaj avenuoj. Kaj la tuta loĝantaro entuziasme havis ŝancon esti dungita, ricevi  salajron kaj la socia evoluo kreskis  rapide.

Mi naskiĝis en unu el tiuj FIAT familioj, kie la patro, la onklo, la avo, la  kuzo kaj la onklino estis  feliĉaj funkciuloj de fabriko, kiu produktis aŭtomobilojn, traktorojn, aviadilojn, militveturilojn, pagis bonajn salajrojn, sendis la gefilojn de la funkciuloj al la maro por ferii aŭ en la alpajn montojn, havis propran sansistemon,  propran teknikan lernejon por  la plej talentoj filoj de la funkciuloj. Giganta prospera familio. Kaj neniu povis eĉ imagi ke iam tiu fabriko fermos siajn pordojn.

Nu, mi ne nur naskiĝis en tia familio, sed tuj post la lasta tago de la dua mondmilito nenio  pli normala ol ke mia patro portis sian 14jaran filon al tiu speciala teknika lernejo, por  lerni esti bona projektisto  de motoroj.

Kaj en tiu tempo,post la milito, eĉ ne ekzistis aliaj laboreblecoj en tiu FIAT-urbo! Aŭ FIAT aŭ nenio.

Mi persone vivis en FIAT (Fabrica Italiana Aŭtomobili Torino) diversajn profesiajn periodojn post la diplomiĝo en la teknika lernejo. La instruistoj faris en tiu trijara lernejo siajn  specialajn trejnadojn al talentgrupoj laŭ kiuj mi estis elektita por la projektdepartamento, kie oni devas inventi motorojn desegnante ilin en du dimensioj imagante funkciadon de tridimensia mekanika giganta traktoro.

 Ne nur desegni,  sed kalkuli la rezistokapablon de miloj da pecoj kaj pecetoj de traktoro por difini la garantion kiun povas donas la fabrikanto al la aĉetanto. Dum la periodo antaú mia elmigro al Brazilo,  mi uzis mian tempon por instrui en la sama departamento, la novajn generaciojn pri desegno kaj  kalkulo de mekanikaj aparatoj.

 Mi bone memoras kiam en nia ĉefsidejo alvenis la unua komputilo! Kia monstro – 200 metroj longa kaj ni devis inventi la programojn por utiligi tiun aparaton, kiu matene diris al ni”buon giorno”. Kaj mi rifuzis saluti tiun mekanikan kaj elektronikan aparaton! Sed sekve iom amikiĝis kun ĝi.

Post 25 jaroj, tamen, mi decidis forlasi kun mia familio tiun riĉegan “patrinon FIAT” kaj koni aliajn horizontojn, kie  la homo povas vivi  laŭ aliaj reguloj.

Giuseppe Grattapaglia

10-a Renkonto de la Rotary Klubo Esperanto Brazilo

En 2019 nia Klubo estas jam pli matura kaj preta konkretigi kelkajn el diversaj proponoj de projektoj por esti realigotaj de niaj membroj en la diversaj agadprogramoj.

1.La grandioza projekto SMILE UKRAINIA estas okazanta tre aktive ĉimonate en nia distrikto 4560 kun kuracistoj el Ukrajnio, kiuj lernas la plej modernajn teknikojn de la kirurgio por vizaĝ-rekonstruo.  Kunlaboras ankaŭ nia Klubo kune kun aliaj pluraj Rotary kluboj kaj loka universitato.

2.Pasintrenkonte estis prezentata la projekto pri sanprizorgado en D.R.Kongo sub la respondeco de nia membro Jean Bosco Malanda. Germanaj rotarianoj  jam faris financan donacon por tiu grava helpo kaj kanadanoj verŝajne sekvos. Detalojn vi trovos en la  rubriko DOSIEROJ.

3.La traduk-laboroj por la UNESKO kuriero  daŭre funkcias.

Oficiala revuo de Unesko, eldonata en Esperanto de UEA

Unesko-Kuriero, eldonata fare de la Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo (Unesko), aperas kvarfoje jare en sep lingvoj. Ĝi antaŭenigas la idealojn de Unesko, diskonigante ideojn pri internacie gravaj temoj, konforme al ĝia mandato.La papera versio estas aĉetebla ĉe libroservo de UEA.

Volontulaj tradukistoj el la UN-lingvoj (araba, angla, ĉina, franca, hispana kaj rusa) aŭ en la  portugala lingvo, kaj provlegistoj por aliĝi al la teamo de Unesko-Kuriero en Esperanto,bonvole kontaktu nian prezidanton João  Otávio se vi  pretas kunlabori!

4. La projekto pri trejnado de teknikistoj pri motorciklo-riparado havas problemojn surloke, kie nia prezidanto arde klopodas akiri la kunlaboron de oficiala organizaĵo.

5. En Alto Paraíso  de Goiás antaŭeniĝas la projekto pri la “paca pilkludo Tĉukpilko” por esti instruota en 6 urbetoj de la  regiono.


LA KASISTINO SONIA REKOMENDAS AL KIU NE PAGIS ĜIS HODIAŬ, KE LI/ŜI NEPRE REMEMORU ANKORAŬ ĈIMONATE SIAN SEMESTRAN KONTRIBUON DE 300 REALOJ (AŬ 75 USD).


Rotary International estis fondita en 1905 la 23an de februaro kaj ni prenas la okazon por rememorigi al vi ĉimoate la  signifon de via membreco en tia tutmonda organizaĵo  kie vi havas kaj privilegiojn kaj respondecojn.


Viaj privilegioj kiel rotariano

 1. Amikaj rilatoj kun individuoj, kiuj dividas la samajn idealojn.
 2. Unika okazo servi volontule la socion, plibonigi vian profesion kaj promocii internacian amikecon;
 3. Vasta kontakto kun aliaj profesiuloj.
 4. Partopreno en stimulaj programoj dum regulaj kunvenoj en la retejo kaj en vidkonferencoj.
 5. Konatiĝi kun rotarianoj tutmonde kiam vi vizitas klubojn dum viaj vojaĝoj turismaj kaj profesiaj.
 6. Vi rajtas proponi novajn klubmembrojn, prezenti ilin en la retejo kaj esti ties sponsoro.
 7. Vi povas reprezenti nian klubon kiel voĉdonrajta membro en la internaciaj R.I. konferencoj, kiuj okazadas ĉiujare en alia lando.
 8. Vi povas esti estrarano kaj prezidanto de nia Klubo.
 9. Vi rajtas prezenti novajn projektojn.

Viaj respondecoj kiel rotariano

 1. Ĉiu rotariano devus ĉeesti la regulajn kunvenojn de sia klubo.

En nia kazo de elektronika  Klubo, vi devas legi kaj komenti la diversajn temojn en nia retejo rotaryclubdeesperantobrasil.org/ almenaŭ dufoje monate por ke via aktiva partopreno estu registrita.

Vi ankaŭ devas almenaŭ unufoje jare prezenti interesan  temon por ĉiuj membroj en nia retejo.

Vi devas elekti membriĝi en unu aŭ du komisionoj de la Klubo.

Vi devus partopreni la distriktajn  konferencojn kaj partopreni en ties programoj aŭ en distriktaj  konferencoj de via loĝloko, kie ekzistas Rotary kluboj.

Niaj vidkonferencoj sabate kaj dimanĉe daŭre kunigas nin por priparoli niajn projektojn kaj konatiĝi kun la membroj.

Montru ankaŭ  vian vizaĝon venontsemajne!

Projekto Sancentro 2018

Saluton kara Prezidanto,

Finfine, jen nia propono pri nia projekto rilate al la sancentro.

Mi iom klarigas al vi la hitorio de tiu centro kaj kion ghi celas.

La centro mi ekkomencis sub la tegmento de iu organizo el Sudafriko kiel nova sperto en Kongo. Chio iris glate ghis kiam alvenis nova administrantino (el Kenjo) de la organizo centrafrikskale. Mi devas konfensi ke de la unua rekontingho kun shi, niaj rilatoj ne aspektis afablaj pro la kialoj tute ne konitaj de mi kaj de chiuj niaj chirkaùuloj. Mi klarigis la tutan afero al la Direktoro el Sudafriko, sed sensukce. Shajnas al mi ke shi ne tute shatis Kongon. Shi finfine decidis fermi la centron kiel administrantino de la organizo centrafrikskale. Chio mirigis chiujn char la sperto sukcese funkciis.

Salutinda agado de chiuj, bedaùrinde kiu subite estis malfermita pro la kialoj tute ne konataj de ni. Bedaùrinde, la enspezoj de la tuta funkcianta periodo iris kun la afabla administrantino.

Pro tio ke tiuj agadoj efike funkciis kaj multe helpis la komunumojn, la sanaj aùtoritatoj petigis nin daùrigi la agadojn. Jen  pro tio ni transprenis la tutan agadon nome de nia asocio « Solidareco kaj Agado ».

Kion celis la centron :

·        Batali kontraŭ la disvastiĝo de HIV/aidoso, Sekse Transdonitaj Infektoj, malario kaj tuberkulozo en la komunumo, che la trafiksektoro (truckers) kaj  ĉe la sekskomerculinoj.

·        Faciligi aliron al bazaj sanservoj.

Kaj niacele, post enketo, ni starigis la centron en tion kion teknike ni nomas “varma punkto”: tie kie kamionistoj kaj sekskomerculinoj rekontighas facile kaj dece. Tio kompreneble havas gravajn konsekvencoj en la komunnumoj. Niakaze, la centro situas sur la chefa vojo je 150 kilometroj oriente de la chefurbo Kinshaso. Kio okazas pri kamionistoj? Ili restadas en “ tiu varma punkto” pluraj semajnoj kaj ili estas la mielo kiu altiras la abelojn (sekskomerculinoj). Tio estas la chefa kaùzo de la disvastigho de aidoso en la komunumo. Plie okazas pluraj nedezirataj gravedecoj (grossesses indésirables) en la komunumoj kaùzitaj de kamionistoj.
Forlasitaj al si mem (char la entreprenistoj estas pontencaj personoj kiuj ne bone zorgas iliaj laboristoj), tiuj kamionistoj ne aliras facile al bazaj sanservoj dum ilia restado en tiu urbo.  

Pro la kialo menciinta supre, ni ne tuje havis monon por daùrigi la tutajn antaùajn agadojn. Poste la kunsido kun la sana zono, li promesis havigi al la sancentro kondomojn, serologiajn testojn. Ghis nun la sana zono plenigas sian rolon. Niaflanke ni promesis trovi rimedojn por funkciigi aliajn planitajn agadojn, chefe bazaj sanservoj kaj prizorgado pri Sekse Transdonitaj Infektoj.

Nuntempe la centro ne funkcias plenplene. La cementfabriko kiu donacis la lokon por starigi la centro senpagante akvon kaj la regulan elektron interpelaciis nin kaj instigas nin funkciigi la centron plenplene por garantii la lokon.

Ni ne tute volas perdi tion, char la perdo de la loko signifas la malapero de nia centro.

Ni batalis trovi rimedojn sed vane. Pli kaj pli financadon farighis malfacile trovebla. Plurfoje la monon shatas iri en fiktivaj agadoj.

Bedaùrinde Pastro Duilio el Italio kiu vizitis nin dufoje kaj kiu fidinde subtenis niaj agadojn forpasis antaù ol ni atingu kelkajn agadojn. El Nerderlando ankaù venis fidinda atento flanke de s-ro Jacques Tuinder, apenaù li vizitis nin kaj ekagadis kune, li forpasis. Mi multe klarigis al kelkaj e-geamikoj, bedaùrinde neniu atente traktis la aferon.

Ni nun bezonas rimedojn por garantii la lokon kaj ankaù por atktive agadi por atentigi kelkajn organizojn tra la mondo kaj la lando. Ghi ne estos nova  agado, sed temas pri renovigo de malnova agado kiu mi tre bone regas. Kun mia granda sperto che Sanru, mi altigis mian kapaciton plibone regi la aferon. Jam la sana zono apogas la centron per aidoso-testoj kaj kondomoj chiumonate.

Aliflanke, la centro, pro tio ke ghi povas uzi esperanton, estas inda ilo por promocii esperanton en sanaj medioj. Ghis estas pruvilo ke esperanto estas logika lingvo kiu funkcias en diversaj kampoj.

Kiu organizo, kiu homo, kiu asocio, kiu bofaranto povas helpi nin renovigi kaj efikigi niajn agadojn ?

Ni ne laboros pro mono, ni laboras por helpi personojn. Le centro ne nur estas deca loko sed ankaù ofertas decan sanprizorgadon.  

La celo de la centro ne estas absolute gajni monon, pro tio ke la aliro al bazaj sanaj prizorgadoj estas ege malfacila, ni kalkulas pri tiu unua apogo por stabiligi niajn agadojn ? Dank’al tiu apogo, la sancentro, niasperte povas sinprizorgi sen postuli la saman aldonan financadon. En la prezentita bugheto, tio estis kalkulita laù la konkretaj spertoj eke de la sancentro siatempe. Ni forlasis en la bugheto chio kio ne ne necesas financado, ekzemple la elektro, akvo kion oni ne pagas ; la serologiaj testoj kion la sana zono donas al la sancentro senpage.

Viaj konsiloj estas bonvenaj. Ni povas kalkuli pri via atento.Mi antaùdankas vin pro tio kion vi povos. Tiamaniere vi kontribuos, ne certe al plibonigo de la sanprizogado de chiuj kongolandanoj, sed eble ech de unu kongolandano. Se ni povas savi ech unun vivon per nia agado, ni trafos nian celon. Char chiu vivo valoras.
Je via dispono pri eventualaj aldonaj informoj.
Kun solideremaj sentoj


Jean Bosco MALANDA LUTETE
 E-mail: 
jbmalandal@yahoo.frTéléphone: +243 810 295 081Skype: jbml1970

Dosieroj de la projekto:

9-a Renkonto de la Rotary Klubo Esperanto Brazilo

 La temo estas: Propono de Projekto por Sanprizorgado en D.R.KONGO

Karaj membroj de nia Rotary Klubo,

La esenca celo de nia movado estas krei inter grupo de volontuloj  ligon de amikeco kaj kunlaboro kun la  celo realigi edukajn kaj sociajn projektojn tie, kie la oficialaj instancoj ne sukcesas oferti la necesajn vivkondiĉojn al  la homoj de ia  koncerna komunumo.

Mi prezentas al vi hodiaŭ tre gravan projekton ellaborita de nia membro Jean Bosco Malanda Lutete, kiu loĝas en Kinŝasa, D.R.Kongo. Estas grupo tie de volontuloj, kiuj jam agadas de kelkaj jaroj sed urĝe bezonas helpon.

La demando de nia estraro estas al vi, ĉu vi pretas kunlabori per financa subteno aŭ sendo de materialoj kiujn la ekipo tie bezonas?

Resumo de la projekto sekvas nun, sed vi povas legi la kompletan tekston en esperanto en nia rubriko DOSIEROJ.

La organizo nomiĝas SOLIDARIETÉ ET ACTION (solidareco kaj agado) kun sia oficiala sidejo en la ĉefurbo Kinŝasa. La Centro estas senprofitcela organizaĵo kaj celas helpi la homojn en tiu regiono jam ek de 2013 en modesta oficejo.

La loko kie la projekto funkcias, troivĝas en la provinco de Centra Kongo en la urbeto Lukala, kie ili laboras en malgranda oficejo, cedita de fabriko.

KOMUNUMA CENTRO PRI SANPRIZORGADO KAJ INFORMADO PRI AIDOSO, SEKSE TRANSDONITAJ INFEKTOJ, MALARIO KAJ TUBERKULOZO.

La volontuloj tie estas motivigataj de la konsciigo ke la vivo de ĉiuj homoj samvaloras kaj ili rajtas aliri al informoj pri tiuj malsanoj kaj la baza sanprizorgado. La centro estasregule kontrolata de la ŝtata sanzorgado kaj aktuale la agadoj estas:

– konsciigo kaj konsilado pri  la nomitaj malsanoj;

– familia planado kaj subteno al orfaj infanoj, kies gepatroj mortis pro       tiuj malsanoj;

– helpo en kazo de seksperfortoj kaj instruo pri uso de kondomoj;

– rekomendado kontraŭ fumado kaj alkoholismo

– kuraĝigi volontulan aidosoteston.

La kompleta projekto bezonus 37.000 USD, sed nia Klubo estas ankoraŭ tute nova kaj ne facile ni povus atingi la necesan financan subtenon.

 La Rotary Fondaĵo ricevas dum la jaro centojn da projektoproponoj kaj pretas kunlabori pagante ĝenerale la duonon (50%) de la tuta kosto. Sed nia klubproblemo estas kiel atingi la unuan duonon de tiu granda sumo.

 Ni planas peti kunlaboron de aliaj Rotary kluboj, en urboj kie loĝas niaj membroj. Se vi pretas iamaniere helpi realigi per viaj sugestoj, ni tre ĝojas legi vian respondon.

Sed por komenci helpi al ili nia prezidanto João Otávio proponas fari komencan projekton de nur USD 2.000, tra la financa subteno de nia distrikto 4560 kaj eble ia helpo de niaj membroj.

En oktobro nia Klubo lanĉis projekton de monkolektado de mil USD (3.700 R$) al kiu kunlaboris dek membroj, bedaŭrinde la aliaj ne sentis la neceson kunlabori  finance.   Sed nun ni esperas, ke iuj inter vi komprenas la gravexon kaj neceson de tiu nova projekto. Vi respondu en nia retejo aŭ en la Whatsapp grupo. Volonte ni legos viajn komentojn en nia  retejo kaj tre esperas ke  vi pretas envolviĝi en tiu grava helpo.

Volontula agada en Klubo-komisionoj

Nia prezidanto João Otávio invitas vin legi kaj respondi al li – aŭ rekte en ĉi retejo WordPress, vian decidon en kia kategorio vi ŝatus kunlabori:

 1. Fokusante en la aktivecoj de nia rotaria klubo, ni petas ke vi elektu unu el tiujn sekvantajn proponojn por kunlabori en formo de klubkomisionoj al kiuj vi libere povas aliĝi:
  • Rotaria Fondaĵo
  • Profesiaj Servoj
  • Rotaria Interŝanĝo de Amikeco
  • Plivastiĝo de Rotary
  • Humanecaj Servoj
  • Disvolviĝoj de Projektoj
  • Publika Prezento de Rotary
  • Rotaria Cerimoniaro (Protokolo)
  • Interŝanĝo de gejunuloj
  • Forigado de Poliomjelito
  • Stipendioj por Paco (majstreco)
  • Paco inter la homoj; Paco inter la nacioj.
  • Disvastigado de la Principo de Rotary
 1. Kion vi esperas de nia Rotaria Klubo?
 1. Kiuj estas viaj sugestoj al nia Rotaria Klubo?

8-A RENKONTO DE LA ROTARY KLUBO ESPERANTO BRAZILO

1. Vortoj de nia prezidanto João Otávio

Saluton, gekaruloj!!!

2018 finiĝis.

2019 ekkomenciĝas…

Sed la homoj, la defioj, la mizeroj, la malsanoj, la militoj, la nescio estas la samaj. Okazis nenia miraklo!

La homoj faras promesojn, gratulojn, bondezirojn, kiuj tamen restas fermitaj en la unuaj minutoj de la unua tago de la nova jaro.

Ĉu vi faris promesojn?

Se ni ne decidos ŝanĝi nin mem, interne, la mondo ankaŭ ne ŝanĝiĝos! Estu vi la ŝanĝo kiun vi deziras vidi en la mondo!

Ni ricevis helpopeton el Afriko. En la Demokrata Respubliko Kongo la kuraczorgado al la civitanoj estas farita ne per la ŝtato  mem, sed  per aliaj privataj organizoj, kiuj ne estas sufiĉe preparitaj por alfronti la sennombrajn malsanulojn.

Nia membro Jean Bosco Malanda Lutete estras unu inter la sanorganizoj. Kaj li suferas pro la granda nombro da malsanuloj kiuj serĉas  helpon ĉe lia organizo kaj ili fakte bezonas helpon.

Li preparis projekton kaj prezentis ĝin al ni. Por tiu Projekto oni bezonas pli ol 30 mil dolarojn. Sed nia  Klubo sola ne sukcesos atingi tiun sumon. Sed se ni serĉos la apogon de aliaj Rotary Kluboj en la urboj kie niaj membroj loĝas, certe, ni sukcesos solvi parton de la  sanproblemoj en Kongo.

Ni bezonas vian apogo, bonvolu, kaj sendu viajn proponojn.

Ni eliru de nia konforta brakseĝo,de  antaŭ la televidilo kiu montras ĉiutage la mizeron en la mondo kaj vi, kiu legas, faru ion favore al niaj gefratoj en Afriko!

Kore, João Otávio, via prezidanto  2018/2019


2. Informoj de la sekretariejo:

La estraro deziras al vi, karaj  membroj, kaj al ĉiuj rotarianoj  kiuj vizitas nian “hejmon” ĉi tie, specialan, simpatian, defiplenan, sanan kaj sukcesan novan jaro 2019 kaj por  nia  klubo  la  komencajn agadojn por du novaj  projektoj jam en fazo de preparo, unu en Brazilo, alia en Kongo.

Denove ni rememorigas al tiuj inter vi, kiuj ankoraŭ ne pagis sian kotizon, la konton en Brasilia por sendi tien vian kotizon por la venontaj ses monatoj:

Banco do Brasil, Agência 1003-0

Conta corrente 59.331-1, CNPJ 28.788.665/0001-20

Je la nomo de Rotary Club Esperanto Brasil.

Niaj eksterlandaj membroj utiligas la konton ĉe UEA, same kiel antaŭe.


3.

Nia Internacia Organizaĵo R.I. invitas ĉiujn 35.500 klubojn en la  mondo komuniki la novajn estrarojn kiuj ekfunkcios ek de la 1an de Julio 2019.

Inter la diversaj reguloj R.I. rekomendas ŝanĝi  ĉiu jare la prezidanton de la kluboj kaj same de la distriktoj kaj Monda Estraro.

Kun granda plezuro ni komunikas al vi la kandidaton al la venonta prezidanteco de nia Klubo  – DAVIDE ASTORI loĝanta en PARMA, ITALIO, eksterordinara esperantisto kaj longjara rotariano.

Jen sekvas lia profesia kompetenteco:

Davide Astori, magistreco pri Beletro je klasika orientiĝo, doktoreco pri romanidaj lingvoj (LMU–Munkeno), diplomo pri paleografio (Ŝtata Arkivo de Parmo), ĵurnalisto, estas, ekde 2015, asociita profesoro pri ‘Ĝenerala Lingvistiko’ kaj ‘Sanskrito’ ĉe la Universitato de la Studoj de Parmo (Italio), kie li instruis interalie ‘Lingvon araban’ kaj ‘Lingvon kaj kulturon hebrean’.

Inter liaj ĉefaj interesoj substrekindas: kontakto inter lingvoj kaj kulturoj, semidaj lingvoj, tradukscienco, lingvoj kaj mondkonceptoj, lingvaj kaj sociaj minoritatoj, soci-lingvistikaj aspektoj de naciaj identecoj.

Specife pri la lingvo internacia li nombras pli ol 30 sciencajn publikaĵojn. Ekde 1999 li prelegis multfoje, en fakaj konferencoj kaj komunikadoj, en Italujo kaj eksterlande. Jam konsiliano de IEJ (enjunece) kaj poste estrarano (kaj vicprezidanto) de FEI (Itala Esperanto Federacio).

Li estas la organizanto de la Premio “Canuto” por la plej bona doktora disertacio pri interlingvistikaj kaj esperantologiaj temaroj (ĉi-jare oni festas la IX-an eldonon), kaj li sekvis dum la lastaj jaroj, kiel referanto, doktorigajn tezojn pri temoj rilataj al Interlingvistiko kaj Esperantologio: okaze de la V-a fojo de la Premio, li kuratelis la volumon La Premio «G. Canuto» por magistriĝa disertacio pri Interlingvistiko kaj Esperantologio. Kvin jaroj da (inter)lingvistikaj pliprofundigoj en Parma, FEI, Milano 2014. Kun la eseo “La Zamenhofa revo inter lingvistika kaj religia planado: interpopola dialogo kaj tut-monda interkompreno per Esperanto kaj Homaranismo” li gajnis la (unuan) Premion “Luigi Minnaja” de la Belartaj Konkursoj de UEA 2011.

Li gajnis la Premion “Maŭro La Torre” 2015 (de ILEI) per la esplorlaboro “La tradukoj de Pinokjo: kiel evoluis Esperanto inter 1930 kaj 2003”.

7-a Renkonto de la Rotary Klubo Esperanto Brazilo

Saluton de la prezidanto:

La kristana mondo kaj pro tio preskaŭ tuta Brazilo estas en Kristnaska festa etoso! Se vi ankoraŭ ne sentas la naturan ĝojon  renkonti homojn, rigardante ilin kiel verajn gefratojn, bonvolu, malfermu en ĉi tiuj tagoj vian koron!

Ne konsideru la daton, ĉar oni scias ke Kristo ne naskiĝis  la 25-an de Decembro! Konsideru la oportunecon por brakumi viajn gefamilianojn, precipe tiujn kiujn vi ne multe ŝatas, kiuj estas malproksimaj de via koro.

Dum  Kristnasko la homoj estas pli disponeblaj, pli amikemaj, pli toleremaj! Profitu la oportunecon por pardoni la homojn! Por kompreni la alian, kiel vi mem ŝatus esti komprenata en la samaj cirkonstancoj!

Rigardu ĉirkaŭen! Kiom da homoj serĉas geamikojn! Kiom da homoj vunditaj bezonas apogon, atenton, aŭ minimume iun kiu aŭskultus ilin!

Nia familio estas la homaro!

Se ni sukcesos kompreni tion, tiam, Kristo naskiĝos en nia koro nun!

Kore

João Otávio Veiga Rodrigues
Rotary E-Club de Esperanto – Brasil – Presidente
DG 2016/2017 – D4560 – Rotary International


Jarfine…….

Karaj rotarianoj,

Jam la tria semestro de nia kluba vivo estas ĉe sia fino kaj dum tiu tempo, la membroj interkonatiĝis pli – afero ne facila pro la fakto ke ni estas virtuala Klubo kaj la eblecoj fizike renkontiĝi ne estas multaj.

Tamen ni havis kelkajn okazojn dum kongresoj kaj aliaj eventoj paroli, proponi projektojn kaj interŝanĝi opiniojn.

Ni esperas, ke la nova jaro alproksimigu nin ĉiam pli por kune agadi favore al la noblaj celoj de nia organizaĵo Rotary International.

Interesaj projektoj atendas sian realigon en 2019! 

Hodiaŭ nokte estas la somera solstico kiam vi povas revi pri la mondo kiun ni homoj deziras…

Ke la jarfinaj festoj estu harmoniaj, simpatiaj kaj ĝojaj!


Iom da instruoj pri nia Organizaĵo ne povas manki en ĉiu renkonto por la novaj membroj

La simbolo de Rotary

Kion pensas homoj, kiam ili vidas la simbolon de Rotary?

Vojaĝante tra la mondo antaŭ la eniro de miloj da urboj kaj urbetoj, vi vidas la simbolon de Rotary, la radon en blua kaj flava koloroj, sur simplaj aŭ elegantaj bazoj. Tiu rado  vekas en la rigardanto pozitivan mesaĝon pri solidareco, pri entuziasmo helpi frate kaj subteni la lokan komunumon per edukaj kaj humanecaj projektoj. Dum pli ol cent jaroj da iniciatoj diverstipaj Rotary agadas  ĉiam favore al pli bona mondo, al pli sana kaj pli homrajta socio.

Krom tiu vi vidas sur la ĉemizoj de miloj da homoj la diskretan simbolon de Rotary per insigno kun la rado, en afiŝoj, en entreprenoj kaj hospitaloj, en infanĝardenoj kaj lernejoj, informon pri la entuziasma helpo de la plej grava internacia helporganizaĵo ROTARY INTERNATIONAL.

Kaj tiu entuziasmo por helpi grupe en sociaj agadoj elvenas de homa sento nomata amikeco krom la konstato ke “FARI LA BONON – ONI BONFARTAS. Jes, la  amikeco inter rotarianoj estas la gluo, kiu kreas fidon kaj respondecon kune realigi grandiozajn kampanjojn favore al homoj en neceso.

Virtuala kodo de etiko en siaj profesioj kaj entreprenoj influas pozitive la mediojn kie rotarianoj vivas kaj laboras. La internacia organizo kaj la fondaĵo garantias finance la niciatojn de miloj da Rotary Klubo kaj nia Klubo estas parto de tiu granda familio de homoj kiuj strebas kunagadi por pli harmonia mondo en paco kaj kompreno.

Amike, Giuseppe Grattapaglia

6-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2018/2019

La temo  de nia 6-a renkonto estas:  

AKVO, NIA PLEJ GRAVA TREZORO!

Karaj geamikoj:

Super la varma monda diskutado pri la globa varmiĝado, la suno ŝajnas varmigi plu intense.

Inter la konsekvencoj de la varmiĝado ni jam suferas pro la manko de akvo! En iaj regionoj pluvas tro multe, sed en aliaj landoj la varmego okazigas brulegojn pro la seka vetero.

Tamen en ĉiuj landoj la homaj korpoj estas egalaj, konsistantaj el 60% da akvo! Pro tio la rompiĝo de la korpa ekvilibro malsanigas la homojn. Tial oni rekomendas daŭre trinki akvon ek de la beboj ĝis la maljunuloj, do ĉiuj homoj. Tio estas saniga kutimo.

Rotary brakumas tiun sanzorgadon! “Akvo kaj sanigado” estas unu el la 6 fokusaj areoj de The Rotary Foundation!

Urĝa rotaria sintenado estas la ĉiutaga zorgo pri la akvo de nia urbo, de nia kvartalo, de nia domo. La problemo kiu okazas en la najbara urbo estas ankaŭ nia problemo! La manko de akvo en la najbara kvartalo, certe, estos nia problemo morgaŭ! Ni bezonas koni la situacion de nia urbo rilate al akvo kaj sanigado!

Mi sugestas al niaj geamikoj  serĉesplori pri akvo en sia urbo. Certe, vi trovos interesajn novaĵojn pri la temo kaj publikigos por ke ni lernu pri la diversaj landoj kaj ties akvosituacio.

Kore

João Otávio, via prezidanto 2018/2019


 PROJEKTO NIA “ LIBRO PRI AKVO”

Kun la supra tre grava propono de nia prezidanto inviti ĉiujn membrojn paroli pri la situacio de la akvoprovizo ĝenerale en sia loĝloko kaj lando, ni citu la tre interesan mesaĝon de nia membro DAVIDE ASTORI de antaŭaj kelkaj monatoj, rilate la komencatan projekton eldoni libron pri AKVO EN LA HOMA HISTORIO.

Karaj Geamikoj, jam ekde jaroj mi revas eldoni libron pri akvo, per kiu ni povu helpi al rotariaj projektoj. Sekve de la naskiĝo de nia nova klubo, kaj samtempe kaŭze de kelkaj miaj ne facilaj vivmomentoj, la ideo iomete malrapidiĝis, sed tio ĉi estas signo ke ni devas repreni la servon! Do, mi bezonas vian helpon. Mi havas jam preta provaĵon de la strukturo de la libro, kaj mi dezirus disdoni al vi, tiel ke vi povu havi ideon pri ĝi. Estas literara antologio kun bildoj (dulingve pensita, en esperanto kaj itala por la antaŭa klubo, sed nun ni povus traduki al la brazila, kial ne, aŭ pli ĝenerale al la angla, por havi pli vastan publikon).

 Ankoraŭ ni bezonus riĉigi ĝin per pluaj tekstoj kaj bildoj, kaj fine skribi enkondukon . Mi atendas vian kunlaboron! Amike, DAVIDE

Ĉu vi aŭdas? Pluvo falas sur la solecan herbaron kun klakado varia en la aero laŭ la folioj pli disaj, malpli disaj. Aŭskultu. Respondas al ploro la kanto de la cikadoj, kiujn ne timigas la suda ploro, nek la griza ĉielo. Kaj pino havas sonon, mirto alian sonon, junipero alian malsaman, instrumentoj.


                                                         2.

Grava novaĵo pri la konstanta disvastigo  de Esperanto en Internaciaj Organizaĵoj

 

Esperantisto rotariano en Germanio, membro  de tradicia Klubo, la kuracisto Christoph Klawe, prezidas unu el la fakorganizaĵoj de UEA nome la tre konatan UMEA,  kiu ekzistas jam pli  ol cent jaroj. Dr.Zamenhof mem estis kuracisto, kiel vi  scias sendube, kaj do ek  de la komenco de UEA kuracistoj ofte estis aktivaj esperantistoj, ĉefe en Japanio.

Sekvas teksto de UEA el Novjorka Informilo:

 La Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA), organizaĵo aliĝinta al UEA, estis lastatempe agnoskita kiel membro-organizaĵo de HIFA (Healthcare Information for All: Sanprizorga Informado por Ĉiuj), tutmonda reto de sanprofesiuloj, eldonistoj, bibliotekistoj, teknologoj, esploristoj kaj politikfarantoj kiu laboras por universala kaj uzo-apoga aliro al laŭtema, fidinda informado pri saneco.

Tia informado estas konsiderata esenca parto de atingo de la celo “Sano por Ĉiuj” de la Monda Organizaĵo pri Sano kaj de la Daŭripovaj Evoluigaj Celoj de UN.


Informoj de la Sekretariejo:

La naskiĝdatrevenoj de du  el niaj membroj okazas en decembro!

Ne forgesu gratuli al João Otávio la 3.12. kaj Vanda Beatriz la 31.12.

Nia Klubo  elkore gratulas al niaj aktivaj kunlaborantoj kaj geamikoj!

Nia vidkonferenco pasintdimanĉe la 2-a decembro havis entuziasman interparoladon kun nia membro Jean Bosco Malanda kiu prezentos  post kelkaj tagoj sian projekton en la kampo de sanasisto.

Dum nia amiko Julio loĝanta en Dubai, tamen daŭre flugante tra la ĉieloj en aviadiloj de Emirates Arabe, traktis kun ni kelkajn detalojn vokante nin el Amsterdamo pri la projekto de Pacaj ludoj (Tĉukpilko).

Ke la decembra monato estu por vi ĉiuj la plej simpatia monato de la jaro 2018.

Servi la homaron

%d bloggers like this: