13-a renkonto de la Rotary Klubo Esperanto Brasil

La temo: nia Klubo realigis edukan projekton en aprilo 2019

Nia klopodo pri enkonduko de la “pilkoludo de PACO” en la urbeto Alto Paraiso en la ŝtato GOIAS, centra Brazilo, bonege sukcesis. Ĉi modelon de pilkoludo, kiun vi jam konas iom el klarigoj de antaŭaj renkontoj, nia membro Julio en Dubai, disvastigas mondskale, ĉefe en Afriko, pro la motivoj gimnastiki kaj ludi sen perforto, sen konkurenca konduto sur la kampo, sed kun solidareca kunlaboro inter la ludantoj.


Per la tre bonvola financa subteno kaj persona engaĝiĝo dum la kurso de nia membroj João Otávio, Alessandro, Julio, Ulisses, Vanda, Giuseppe, Ursula kaj Amanda, nia estraro sukcesis aĉeti la sufiĉe multekostajn kadrojn, pagis la transporton de São Paŭlo al Brasilia kaj aĉetis la flugbileton de la profesia trejnisto Leal Teofilo el la Esperanta Ĉukpilko-klubo de São Paŭlo. Oni akceptis lin en la flughaveno de Brasilia kaj per la disponigo de aŭtomobilo kun ŝoforo de la TVSUPREN kanalo (Ulisses kaj Vanda) Leal vojaĝis la 26-an de aprilo de Brasilia al Alto Paraiso kaj la 1-an de majo revene al la flughaveno en Brasília, entute pli ol 1.000 km.


En tiu urbeto li donis 5 tagan kurson al profesiaj sportinstruistoj de la Instituto de Esploro Edukado kaj Arto IPEARTES en la oficiala sporthalo de la urbo. Leal estis gasto de la bieno lernejo Bona Espero de kie oni veturigis lin ĉiutage al la sporthalo, kie instruistoj kaj lernantoj de la lokaj lernejoj lernis tiun novan sporton. Je la fino de la kurso Bona Espero ofertis al ĉiuj festan tagmanĝon. La instituto transdonis al la instruistoj diplomon subskribitan de nia Rotary Klubo, de Bona Espero, de la Instituto kaj de la ŝtata sekretarejo de edukado de Goiás. Ni elspezis por la kompleta projekto entute R$ 6.000 (= 1,530 USD= 1.360 Eŭroj), ne multe konsiderante la brazilajn distancojn.


Por la bona funkciado de la projekto respondecis surloke niaj klubmembroj Giuseppe, Amanda kaj Ursula kiuj estonte vizitos la lernejojn en la urbeto Alto Paraíso por vidi la ĉukpilkoludojn.

La trejnisto Leal Teofilo kun 4 lokaj esperantistoj en Alto Paraiso

Nia prezidanto João Otávio rememoras al la membroj, ke Majo estas la Rotaria Monato de la Novaj Generacioj

Geamikoj: Pacon!
La energio. kiu movigas la mondon estas la fido de la homoj en si mem kaj en siaj proksimuloj. Sed, la plenkreskuloj diras ke NE havas tempon kaj energion por siaj idealoj!!! La revemaj adoleskantoj diras ke NE havas monon por siaj ideoj kaj idealoj! Do, iel ni devus agi tiusence…


La gejunuloj, kiuj jam komencas ekzerci siajn profesiojn, ja esta tute preparitaj por ŝanĝi nian mondon, sed ili NE faros tion se NI NE apogos ilin! Ili bezonas nian apogon, nian sekurecon, nian sperton. Esperantujo havas valorajn gejunulojn, kiujn ni povas inviti al nia E-klubo Esperanto Brasil. Kiam ili konos la eblecojn kaj rimedojn de la rotaria movado, certe, ili pasiiĝos por niaj idealoj kaj agadoj!!!
Pro tio mi petas vin, invitu, dum la proksima Esperanta Renkontiĝo, gejunulojn por partopreni en nia E-klubo.


Krom tio ĉi ni bezonas la kompromison de ĉiuj ni kun la klubo. Dum nia dua jaro, pliboniĝis la partoprenado de niaj gekunuloj, kompare al nia unua jaro de ekzistado. Dum nia proksima tria jaro ni esperas ke kreskos la aktivecoj, tra la plia dediĉo de niaj geanoj! La ekzemplo estas grava ero de nia rotaria agado.


0000000000000000000000000

Ni devas prepari la venontan estraron de nia Rotaria E-Klubo jam nun, ĉar la nova Rotary jaro komenciĝos la 1-an de julio 2019:
Nia propono por estraro en 2019/2020 estas la sekva kun nia peto, ke vi proponu vin por agadi venontjare en la rubrikoj ankoraŭ sen nomoj:

1.Prezidanto: DAVIDE ASTORI
2.Vicprezidanto: João Otávio Veiga Rodrigues
3.Sekretario: Ursula Grattapaglia
4.Kasistino: Sônia Lúcio
5.Rotaria Fondaĵo: Georgo Handzlik
6. Facebook paĝo: Alessandro Perna
7. Projekto “Sancentro en R.D. de Kongo” Jean Bosco Malanda
9. Rilatoj inter la membroj…………..?
10. Rotaria Cerimoniestro:…………….?
11. Rotaria Publika Imago:…………….?
12. Novaj Generacioj:……………………?
13. Rotaria Stipendio Pro-Paco:………….?

Kiu sin kandidatos al tiuj ĉi taskoj? Bonvolu, prezentu sin! Ni bezonas vin! Ĉiuj estas partoj de la sama rotaria korpo! Se ni movigos nian korpon ni ŝanĝos la mondon!


Kaj sekvas la 7-a profesio de niaj klubmembroj kun ALFRED SCHUBERT EN GERMANIO.

(MONDCIVITANO devas PAROLI ESPERANTON)

Mi finis la studadon de la franca kaj angla lingvoj en la universitato de Munkeno, Germanio, per esploro de”la franca lingvo en perkomputila tradukado”. Dum tiu tempo mi lernis ankaŭ Esperanton.


Poste mi laboris en la produktado de vortaroj kaj libroj por lingvo-lernado, tradukis priskribojn de komputil-programoj el la angla al la germana lingvo, verkis priskribojn de la funkcio de industri-maŝinoj, konstruis analogan gvidsistemon por linearaj motoroj kaj instruis la utiligon de ofice komputil-programoj al plenkreskuloj.


Dum tiu tempo mi ĉiam ankaŭ verkis artikolojn kaj faris fotojn por gazetoj. Tiu ĵurnalista laboro fariĝis intertempe mia ĉefa okupo. Mi preferas verki artikolojn pri energi-tekniko, ĉefe pri la novaj daŭrigeblaj fontoj de varmo kaj elektro: sunvarmo, fotovoltaiko, varm-pumpiloj, biogaso, ligno, ventoenergio ktp. Alia grava temo por mi estas la efikeco de energi-sistemoj, alivorte: la eblecoj per pli bonaj maŝinoj ŝpari energion.


Ĵurnalismo havas – laŭ mia opinio – sufiĉe gravan rolon en la socio. La ĵurnalistoj pristudas temojn kaj neŭtrale informas la homojn pri tiuj temoj, pri avantaĝoj kaj malavantaĝoj. Ili ankaŭ devas elekti, kiu temo povas esti grava por la legantoj, aŭskultantoj aŭ spektantoj.

Pro la diverseco de la homoj, necesas ankaŭ diverseco en ĵurnalismo.
Ĵurnalistoj havas la taskon, doni komentojn – kaj klare indiki, kio estas raporto -alivorte: kio estas faktoj – kaj kio estas propra opinio.
Ĵurnalismo aŭtomate informas ankaŭ pri la ŝtataj sistemoj, multe pli bone ol la konstitucioj, kiuj estas skribitaj sur – pacienca – papero. Se ĵurnalistoj povas libere labori kaj publikigi, la politika sistemo tre verŝajne estas demokrata – kaj inverse.


Alfred Schubert prezidanto de TEĵA (Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio)


Kelkaj interesaj novaĵoj de niaj membroj

Nia amiko Georgo Handzlik en Pollando edziĝis, sub la rideto de la Majstro L.L. Zamenhof, kun Vinjo, aktiva esperantistino.


Nia kasistino Sônia, kun Giuseppe kaj Ursula, partoprenis en la pola ambasadejo en Brasília la grandiozan feston de la Nacia Tago je invito de la ambasadorino Marta Olkowska. Marta naskiĝis en Biaiistoko kaj havas daŭran kontakton kun la lokaj esperantistoj de Brasilia.


Nia sportisto Julio aperas sur la  reklamo  de ĉukpilko ĉampioneco en Italio, kie li evidente estas inter la venkantoj .


La sekretariino atendas viajn tekstojn pri via profesio!
Kaj ankaŭ la lastajn kotizojn por ĉi semestro.
Fartu vi ĉiuj bonege! Ursula

12-a renkonto de la Rotary Klubo Esperanto Brasil

La Temo: Vizito de la Guberniestro R.I., Distrikto 4560

La 6an de aprilo 2019 je la 16:00 horo, la guberniestro Paulo Sérgio Azevedo realigis sian unufojan jaran viziton al nia Klubo per vídeo-konferenco Zoom.

Ĉeestis: la prezidanto de la klubo, João Otávio Veiga Rodrigues, en Poços de Caldas; Sekretario Úrsula  Grattapaglia, en Brasilia; Kasistino Sônia Lúcio, en Brasilia; la Estrarano por la Rotaria Fondaĵo,  Giuseppe Grattapaglia, en Brasilia; la Direktoro pri Protokolo Wallace George Du Temple, Kanado; aliaj membroj: s-ro Jerzey Handzlik, Pollando , s-ro Alfred Schubert, Germanio,  S-rino Ruth Kevess-Cohen, Usono,  S-ro Jean Bosco Malanda Lutete, en Kinŝaso, Demokratia Respubliko Kongo, S-ro Júlio Calegari, en Dubajo, Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj ka s-ro Alessandro Perna en Italio.

Ankaŭ partoprenis la viziton de la Guberniestro Paulo lia Asesorino, S-ino Rosa Maria Martins Alves, en Poços de Caldas. La videokonferenco komenciĝis per la sono de la tradicia Rotary sonorilo en Kanado, fare de nia protokola direktoro S-ro Wallace Du Temple.  la Guberniestro prezentiĝis kaj ĉiu unuope el la partoprenantoj de la kunveno sin prezentis kun la koncerna traduko al  la  guberniestro.

1) En sekva interveno, la Sekretariino parolis kun la Guberniestro en la portugala, kaj kun la aliaj en Esperanto, pri la daŭra projekto de nia klubo kunlabore kun la teamo de tradukistoj de la revuo Unesko KURIERO. Ek de  2017 UNESKO publikigas sian  revuon ankaŭ en Esperanto kun la kunlaboro  de volontulaj internaciaj tradukistoj.

2)  Giuseppe Grattapaglia komentis al la guberniestro pri la projekto de revigligo de la centro de sano en la urbo  Lukala en la Demokratia Respubliko Kongo, por kio nia klubo  esperas la financan subtenon de la Distritka fonduso FDUC.

3) Júlio Calegari raportis la sukcesojn de nia projekto pri la tielnomata Paco-Ludo, la Ĉukpilko, kiu disvastiĝis tra la mondo, inkluzive en San-Paŭlo, kaj nun en Alto Paraíso, Goiás, danke al la financa subteno de nia Rotary E-Klubo per la trejnado en publikaj lernejoj kaj aĉetado de la koncernaj materialoj.

4) La Sekretario, komunikis pri la sukceso  informi RI kaj la Distrikton pri la nova estraro 2019/20, kaj registri ĉiujn klubajn membrojn sur la retejo MyROTARY, kie nia  klubo rezultas avangarde kun 100%.

5) La civila organizaĵo ASPAT de gepatroj de talentaj infanoj ne plu  ricevas subtenon de nia  klubo sed estas nukleo de komunuma evoluigo  de loka Rotary klubo en Poços de Caldas.

6) Koncerne niajn projektojn, la sekretario informis ke niaj membroj klopodas viziti lokajn Rotary klubojn por eventuale ricevi financajn apogojn por pligrandigi niajn agadojn, ĉefe por la Sancentro en Kongo.

La asistantino de la guberniestro dankis por partopreni en la renkonto kaj deziras al niaj membroj sukcesojn en la aktivecoj.

7) La guberniestro deklaris ke li estas tre kontenta pri la rezulto de nia nova klubo kaj niaj financaj subtenoj al RI metas nin en la 2-an pozicion inter 60  kluboj.

Ĉe la sono de la sonorilo, kies martelon ŝvingis nia amiko Wallace Du Temple, la kunveno estis fermita.

Vidkonferenco kun la guberniestro Distrikto 4560

Artverkoj sub “martelo”

La sekva informo montras al vi kiel senlime estas la eblecoj agadi favore al la rotariaj idealoj kaj la konkreta financa subteno al edukaj institucioj.

Nia membro Alfred Schubert, ĵurnalisto de germanaj tagĵurnaloj, partoprenis Rotarian klubrenkonton en la urbo Penzberg en suda Germanio. 120 artaj objektoj, kiel pentraĵoj, porcelanoj kaj libroj estis en bela ekspozicio je dispono por esti venditaj en aŭkcio. 10.000 eŭrojn la Klubo intencis realigi dum tiu evento, kaj feliĉe ili sukcesis atingi la belan sumon de 12.500 eŭroj por subteni la infanhejmon Don Bosco en sia urbo Penzberg, krom la lernejojn Janus Korszak, Montessori kaj infanan tendaron.

“Arta verko nur ricevas sian valoron de arta amanto”denove oni povis sperti kiel tiu fama frazo regas la artmerkaton! Tamen iom post iom vendiĝis la artaĵoj por ebligi al la rotarianoj de Penzberg subteni siajn interesajn projektojn en la spirito de Rotary.

Ankaŭ nia Klubo atendas de vi personajn iniciatojn, kiel ĉi supra ekzemplo montras!

Aŭkcio de Artverkoj en Rotary klubo Germanio

Vanda, Ulisses, Fernando, Julio, Ursula, Joseph, Giuseppe, Sônia dum la Universala Kongreso de UEA en Lisbono


Post la unuaj 4 profesioj (João Otávio, Julio, Giuseppe, Wally) en nia Klubo, jen la 5-a same tre interesa profesio!

VANDA BEATRIZ REIS RIEDEL

De 15 jaroj mi volontulas en Rotary Interncional kaj sentas min agrable kunlabori kun aliaj profesiuloj realigante edukajn kaj sociajn projektojn. Kvankam mi estas inĝeniero pri financoj kaj doktoro pri merkatoj de kapitaloj, mi preferas esti televid- ĵurnalisto kaj serioza socia entreprenisto.

Mia filozofio estas, ke la planedo pledas forte por inkluziva kunvivado kun egalaj ŝancoj por ĉiuj kaj ke ni devas fari nian parton, por ke tio okazu.

Kiel fondinto-membro kaj direktoro de la senprofitcela Institucio UNIO PLANEDA, mi laboras de dukdek jaroj en la organizado de sociaj, mediprotektaj, edukaj kaj humanecaj projektoj. Tra la lokaj ambasadejoj en Brasilia, ĉefurbo de Brazilo, ni havas la eblecon kunlabori en nia televido kun la ambasadejoj de Ĉinio, Kazakio, Barato kaj Belorusio i.a.

La sociologio instruas, ke ni homoj pleje estas influeblaj tra ekzemploj. Ĉar nuntempe la televido estas potenca rimedo montri ekzemplojn, kaj ĉar grandparte tiuj ekzemploj ne estas verdire edifaj, mi partoprenis antaŭ 17 jaroj en la kreado de propra eduka televidkanalo por oferti al la soocio NUR POZITIVAJN ekzemplojn.

Nia komunika kanalo TVSUPREN (kun esperanto nomo) estas la laŭtparolilo de UNIO PLANEDA kaj mi estas la respondeca ĵurnalisto por la produktado de tre specialaj programoj, kiel “pedagogio de virtoj”, “kian estontecon ni deziras”, “planedo Tero – nia amo”, “filozofiaj konsideroj pri la vivo”, “jogo kaj meditado ĉiutage” “korekta nutrado”, “mediprotektado”, ”niaj indiĝenaj popoloj” k.a.

Mia familio funkciigas du veganajn restoraciojn (SUPREN VERDA kaj VILLA VEGANA) kies gajno garantias la financojn de la televidkanalo (senprofitaj celoj), kiu tute ne elsendas komercajn propagandojn.

Pri vegetarana kaj Vegana nutrado mi parolos al vi en venonta okazo.

De kelkaj jaroj la eduka bieno lernejo BONA ESPERO laboras partnere kun la UNIO PLANEDA, ĉefe rilate al disvastigo de Esperanto kaj edukado al mediprotektado. Kiel estrarano de financoj ankaŭ de Bona Espero, mi aktive membras do en ambaŭ organizaĵoj kaj bonesperanoj membras en la estraro de Unio Planeda. Ni havas interesajn planojn kun nia socia agado ankaŭ rilate al Rotary en kies esperantlingva Klubo mi membras ek de la komenco.

Vanda Beatriz Reis Riedel

ULISSES RIEDEL DE RESENDE

Ek de mia juneco mi deziris esti profesiulo pri Juro kaj Pacaj homaj interrilatoj.

Homaj rajtoj, rajtoj de la naturo, rajtoj de plantoj kaj bestoj. Kaj tiel mi konsekvence studis juron en la universitato de São Paŭlo. Sekve mi instruis laborjuron en la universitatoj Gama Filho en Rio de Janeiro kaj en UNICEUB en Brasilia, kie mi loĝas ankoraŭ nun. Mi specialiĝis pri la rajtoj de laboristoj ĝenerale kaj kreis oficejon pri laborrajtoj, kiu kreskis multe pro la politika situacio en Brazilo kaj kune kun miaj gefiloj, kiuj ankaŭ estas juristoj pri laboro, ni defendas sindikatojn kontraŭ la ŝtataj maljustecoj.

Mi tiel multe engaĝiĝis en tiu agado, ke mi kreis kun aliaj advokatoj antaŭ 30 jaroj intersindikatan organizon je parlamenta nivelo, kiu ankoraŭ nun asesoras la parlamentanojn.
Mallonge mi estis senatano de la respubliko, kaj ricevis plurajn oficialajn rekonojn de la Nacia Parlamento, de la Mararmeo kaj de la supera labortribunalo.

Kun mia familio mi fondis la Institucion União Planetária (UNIO PLANEDA), en kies statuto legeblas ke Esperanto devas esti disvastigata en ĉiuj siaj agadoj. Finfine mia patro estis en Brazilo unu el la pioniroj de la Internacia Lingvo komence de la pasinta jarcento!
Tiu institucio klopodas tra sia televidkanalo TVSUPREN krei novan konsciencon ĝenerale rilate etikon, pacon kaj harmonian kunvivadon inter la homoj kaj la naturo.Ni elsendas NUR pozitivajn programojn, ĉar televidkanaloj gajnas sian monon per ofte katastrofaj informoj kaj mediokraj propagandoj.

Dum la lastaj jaroj mi sukcesis krei amikajn profesiajn rilatojn, kiel prezidanto de TVSUPREN, kun la ambasadoroj de pluraj diversaj nacioj en Brasilia. Kune ni kreis seminariojn pri la plej gravaj nuntempaj temoj kiel diskutrondojn pri demokratio en internacia komunikado, eksterpartia politiko, pluraleco de kulturoj, spiritualeco apud la diversaj religioj, novaj sciencaj eltrovoj, la leĝoj de la naturo, la regenerado de la homa socio kaj la protekto de la naturaj riĉecoj. Pri tiuj temoj mi skribis plurajn librojn.

Esperanton mi konis ek de mia infaneco, sed nur en la lastaj jaroj mi aktive partoprenis kelkajn universalajn kongresojn ek de 2002 kaj de tiam mi ankaŭ volontulas en Rotary International. Kaj ek de 2003 mi estas prezidanto de la bieno lernejo Bona Espero, kies idealojn pri sociaj rajtoj, naturprotektado, esperanto kulturo, interŝanĝo de gejunuloj el diversaj landoj mi aktive subtenas ĝis nun. Mi estas fondmembro de nia interesa Rotary Klubo, kiu elektronike kunvenas kaj praktike realigas edukajn kaj sanigajn projektojn en diversaj lando de la mondo.

Ulisses Riedel de Resende

Informoj de la sekretarejo:

  • Bondeziru nian membron MARIA José (loĝanta en Alto Paraíso de Goiás, Brazilo) okaze de sia naskiĝdatreveno la 24-an aprilo!
  • Iu el vi pagis sian duonjaran kotizon de 300 R$ komence de marto, sen indiki sian nomon. Mi petas informu min, kiu pagis!
  • kelkaj ankoraŭ ne pagis sian kotizon de januaro ĝis junio. Urĝas vere kaj mi petas vin ne forgesi. Pli facile eĉ se vi tuj pagos ankaŭ por la dua duono de la jaro 2019, tiel vi estas liberaj de miaj admonoj ĝis januaro 2020.
  • Kiu de niaj membroj partoprenos la Universalan Kongreson de UEA en Finnlando? Ni havos je dispono dum la sabata movada foiro standon por RADE por informi pri Rotary kaj petas ke iu transprenu la respondecon pri la informado! Ĉu nia amiko LEIF en Svedio, tute apude????? Estus bonege!
  • Ni atendas viajn prezentojn de via profesio plej eble baldaŭ al la sekretariejo. KAJ NE FORGESU BELAN FOTON DE VI!


Bonvole atente legu niajn publikaĵojn kaj aldonu viajn komentojn, por  ke la prezidanto scios ke vi fakte sentas vin membro de nia Klubo.

11-a Renkonto de la Rotary Klubo Esperanto Brasil

La temo: niaj profesioj

Ni vivas en mondo kiu bezonas solidarecon kaj komprenon, helpon kaj volontulan servon. Rotary International invitas homojn, kiuj sentas la bezonon aktivi por doni sian parton da solidareco, sian tempon por ke la mondo iĝu pli justa kaj digna.

 “Kune ni estas pli efikaj porti solidarecon”!

Rotary kunvenigas  profesiulojn, pretaj volontuli por apogi  projektojn,  kiuj bezonas niajn dediĉojn kaj profesiajn talentojn .

Nia Klubo estas ankoraŭ juna kaj la membroj devas konatiĝi inter si pli bone, ĉar ni vivas je grandaj distancoj. Sed por amike kunlabori necesas ke ni pli bone, multe pli  bone, interkonatiĝu.

Pro tio, ĉirenkonte ni  komencas prezenti tri membrojn, kiuj rakontas al  ĉiuj pri siaj profesioj kaj ili invitas vin same prezenti vian profesion!

Nia 1-a profesiulo estas kompreneble nia prezidanto João Otávio en Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazilo.

João Otávio

Mia profesio ĉiam estis servi la homojn, la publikon kiu bezonas  la servojn. Mi ne povas diri ke mia persona inklino estus la publika servo. Sed mi studis Juron, kaj mi lernis ami ĝin. Post la Universitato mi daŭrigis studi Juron koncerne la civilan proceson kaj pri civila juro. Do, kun tiu prepara studo mi eniris en la publikan servon. Mi laboris en la tributa ricevado, precipe pri Ŝtataj Impostoj, en la Ŝtata Financa Sekretariejo de São Paŭlo.             

En tiu Sekretariejo mi laboris ankaŭ en la juĝado de administraj tributaj procesoj, en la unua administra instanco. Poste, mi laboris en la areo pri tributa kontrolo, sed en Ŝtato Minas Gerais, kie mi emeritiĝis ekde tri jaroj.

Fakte, Juro estas pasiiga! Estas reguloj akceptitaj de la tuta socio favore al ĉiuj homoj, al ĉiuj civitanoj! La ŝtato ne havas proprajn rimedojn. Ĝi devu ricevi la tributojn de la kontribuantoj por sukcesi prizorgi la bezonojn de la popolo. Ekzistas socia interkonsento, “socia kontrakto” kiu estas la bazo de tuta tributado.

Nuntempe, mi servas la komunumon per miaj aktivecoj en Rotary.

João Otávio

La 2-a profesiulo estas Julio Caligari, loĝanta en Dubai.

Julio Caligari

Volonte mi parolas al vi pri mia profesia agado, karaj rotarianoj!

Mi konatiĝis kun  pluraj el vi en  Lisbono dum trihora renkontiĝo inter du flugoj, dum la Universala Kongreso de UEA en aŭgusto pasintjare.

Mi komencis labori en la internacia flughaveno de Sao Paulo, Brazilo, en la monato julio 1998 dungita de la flugkompanio VARIG kiel funkciulo por specialaj servoj. Mia laboro estis zorgi pri ĉiuj speciala kazoj en la flugoj, kiel ekzemple vojaĝantoj en rulseĝo, blinduloj, malsanuloj, gejunujoj vojaĝantaj sen gepatroj, kaj mi spertis ankaŭ  pri deportitoj kaj vojaĝantoj kun falsa pasporto. Pro tiuj juraj problemoj, mi partoprenis plurajn kursojn en ambasadejoj kaj iĝis spertulo pri  falsaj vizoj kaj pasportoj. Interesa laboro, sed malbone pagata konsiderante la  gravan respondecon.

Sed jen kiel mi komencis vojaĝi internacie pro la favora kondiĉo esti  dungito  de flugkompanio – mi  ja ricevis laŭleĝe ege bonan rabaton por aĉeti flugbiletojn!

En la jaro 2006 samtempe kiam VARIG bankrotis, la araba flugkompanio EMIRATES komencis dungi en Brazilo funkciulojn.  Feliĉe mia edzino, pola esperantistino, kaj mi sukcesis esti inter la elektitoj por labori kiel flugstevardoj en Dubai.Intertempe mi iĝis la ĉefa respondeculo  pri la tuta teamo de funkciuloj  dum la flugoj.

Ĉio havas sian valoron kaj prezon. Flugante nun jam de pli ol dek jaroj al pli ol 70 diversaj landoj, konatiĝante kun novaj kulturoj kaj spertante riĉajn interhomajn rilatojn dum la flugoj kaj en la vizitataj urboj, mi estas kontenta ke ni havis la kuraĝon alfronti tiel “novan vivon”. Nun ni havas filinon kaj mia edzino ne plu flugas kaj atendas min pacience kun nia bela filino en Dubai.

Pro la fakto povi senpage flugi tra la ĉieloj, esti eĉ pagita por tio kaj ĉiam gasti en luksaj  hoteloj,  mi havis okazon  unikan disvastigi mian preferatan sporton, nomata ĉukpilko.

Temas pri nova moderna pilkoludo sen perforto, sen fizika kontakto inter la ludantoj. Rapida, solidara, entuziasmiga sporto! Mi estis dum la jaroj tiel bonŝanca, ke mi kreis teamojn de tiu sporto, nomata de UNESKO “Pilko por Paco” en landoj kiel Pakistano, Tajvano, Benino, Togo, Angolo, Niĝerio, Alĝerio kaj nun tra nia Rotary Klubo eĉ en Alto Paraiso de Goiás. Cetere en Brazilo jam ekzistas teamoj de ĉukpilko en pluraj urboj.

Vidu, mi estas inter tiuj ne multaj homoj, kiuj amas sian laboron kaj pro tio ĝi iĝas preskaŭ hobio.

Mi esperas legi ankaŭ pri viaj profesioj!

Amike

Julio

La 3-a profesiulo estas Giuseppe Grattapaglia, en Brasilia, Brazilo.

Giuseppe Grattapaglia

La urbo Torino, en la nordo de Italio, tuj apud la franca kaj svisa landlimoj, estis eleganta urbo de la Savojaj reĝoj kun belaj kasteloj. Sed en la tempo kiam naskiĝis Esperanto kaj Rotary, same naskiĝis fabrikoj en la mondo.  Ankaŭ en Torino. Antaŭ pli ol cent jaroj la familio Agnelli decidis produkti aŭtomobilojn. Dum la jaroj estis konstruitaj unu fabriko post alia, entute 22 nur en la urbo mem, kelkfoje meze de elegantaj avenuoj. Kaj la tuta loĝantaro entuziasme havis ŝancon esti dungita, ricevi  salajron kaj la socia evoluo kreskis  rapide.

Mi naskiĝis en unu el tiuj FIAT familioj, kie la patro, la onklo, la avo, la  kuzo kaj la onklino estis  feliĉaj funkciuloj de fabriko, kiu produktis aŭtomobilojn, traktorojn, aviadilojn, militveturilojn, pagis bonajn salajrojn, sendis la gefilojn de la funkciuloj al la maro por ferii aŭ en la alpajn montojn, havis propran sansistemon,  propran teknikan lernejon por  la plej talentoj filoj de la funkciuloj. Giganta prospera familio. Kaj neniu povis eĉ imagi ke iam tiu fabriko fermos siajn pordojn.

Nu, mi ne nur naskiĝis en tia familio, sed tuj post la lasta tago de la dua mondmilito nenio  pli normala ol ke mia patro portis sian 14jaran filon al tiu speciala teknika lernejo, por  lerni esti bona projektisto  de motoroj.

Kaj en tiu tempo,post la milito, eĉ ne ekzistis aliaj laboreblecoj en tiu FIAT-urbo! Aŭ FIAT aŭ nenio.

Mi persone vivis en FIAT (Fabrica Italiana Aŭtomobili Torino) diversajn profesiajn periodojn post la diplomiĝo en la teknika lernejo. La instruistoj faris en tiu trijara lernejo siajn  specialajn trejnadojn al talentgrupoj laŭ kiuj mi estis elektita por la projektdepartamento, kie oni devas inventi motorojn desegnante ilin en du dimensioj imagante funkciadon de tridimensia mekanika giganta traktoro.

 Ne nur desegni,  sed kalkuli la rezistokapablon de miloj da pecoj kaj pecetoj de traktoro por difini la garantion kiun povas donas la fabrikanto al la aĉetanto. Dum la periodo antaú mia elmigro al Brazilo,  mi uzis mian tempon por instrui en la sama departamento, la novajn generaciojn pri desegno kaj  kalkulo de mekanikaj aparatoj.

 Mi bone memoras kiam en nia ĉefsidejo alvenis la unua komputilo! Kia monstro – 200 metroj longa kaj ni devis inventi la programojn por utiligi tiun aparaton, kiu matene diris al ni”buon giorno”. Kaj mi rifuzis saluti tiun mekanikan kaj elektronikan aparaton! Sed sekve iom amikiĝis kun ĝi.

Post 25 jaroj, tamen, mi decidis forlasi kun mia familio tiun riĉegan “patrinon FIAT” kaj koni aliajn horizontojn, kie  la homo povas vivi  laŭ aliaj reguloj.

Giuseppe Grattapaglia

Servi la homaron

%d bloggers like this: