14-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 14-a renkonto estas:
“Profilo de Rotary-volontuloj ” 

Protokolo

Nia Klubo estas memdecida pri siaj aktivecoj kaj projektoj, tamen ni apartenas al pli granda grupo, nomata Distrikto, kiun gvidas ĉiujare nova guberniestro. Lia devo estas orientigi ĉiumonate per la monata informilo la klubojn kaj viziti ilin almenaŭ unufoje jare. 

La guberniestro Jean Bosco Ribeiro Beze vizitos nian klubon, virtuale, en nia retejo la 11-an decembro kaj en vidkonferenco dum la 12-a decembro, do post kelkaj tagoj!

En nia distrikto 4560 ni estas la nura elektronika Klubo kaj li malfacile povus viziti niajn membrojn en siaj urboj, do li skribos mesaĝon en nia retejo kaj partoprenos la mardan  vidkonferencon la 12.12.

Estas signo de bona konduto, se vi ĉiuj per du frazoj salutus lin antaŭ lia publikigu! Ni ankaŭ klopodos paroli kun li la mardon je la  21-a horo GMT (19 h en Brasilia) kaj li  certe alte aprezos vian partoprenon en tiu vidkonferenco!

Kun la estraro de la Klubo li havos apartan konversacion pri la funkciado, pri niaj agadoj kaj celoj. Krome ni sendos al li post kelkaj  tagoj resumon de nia Klubo.

Amike,

Giuseppe

Sekretariejo

Kiajn sindevigojn transprenas  ĉiu aktiva membro de la klubo?

Montri sian kompromison kaj kunlaboron pere de observado de la  bazaj konceptoj:

  1. Partopreni aktive la kunvenojn, per retejo 3 foje monate, (1., 11., 21.) per propra komento kaj prezento de personaj ideoj  al la temo, prezentita de la prezidanto de la Klubo. Legi la komentojn de la aliaj membroj kaj interrilati kun ili skribe en la hejmpaĝo https://rotaryclubdeesperantobrasil.org por pli bone koni sin reciproke. Same estas dezirata ke vi aperu jen kaj jen en la vidkonferencoj kiel  indikata en nia retejo.
  2. La dua plej grava devo estas la financa kontribuo de ĉiu unuopulo en la proponata periodo. Nia Klubo pagas jare 150USD pagenda en du fojoj (1.7. kaj 1.1.). Per tiu sumo ni pagas la revuojn, la partoprenon en la distrikto kaj en la internacia organizaĵo ROTARY INTERNATIONAL, kies membroj ni estas.
  3. Estante internaciaj volontuloj ni kreis la klubon por realigi kiel plej eble baldaŭ edukajn kaj humanecajn projektojn en kunlaboro kun aliaj kluboj kaj la fondaĵo de Rotary. Pri la diversaj rajtoj de la membroj ni parolu venontfoje. Tamen en niaj rubrikoj vi trovas plurajn klarigojn.

Amike via sekretariino Ursula

Enketo de la Distrikto 4560 – 01/12/2017

Profilo de Rotary-volontuloj

 

13-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 13-a renkonto estas:
Ĉu vi konas ĉukpilkon?” 

Protokolo

La pasinta temo estas tiel interesa kaj signifa ke nia prezidanto Wally deziras daŭrigi la konversacion pri la temo inter niaj membroj. Vi trovas tekston pri la paca sporto Ĉukpilko detaligita de nia membro Julio kaj mi esperas, ke vi pretas helpi al li en tiu agado.

La 12-an de decembro nia guberniestro Jean Bosco vizitos formale nian klubon. Ĉar tiu ne povas okazi fizike, li publikigos sian mesaĝon kaj saluton al vi ĉiuj en nia retejo kaj atendas, ke ĉiuj respondu al li.

Pro tio mi petas vin trejni vin aperi en nia retejo ek de hodiaŭ plurfoje!!

La vidkonferencoj ankoraŭ havas kelkajn mankojn sed ni estas arde klopodante glatigi la vojojn.

Sekretariejo

Jam pasis 5 monatoj de funkciado de nia Klubo kaj la radoj komencas ekturniĝi, tamen ankoraŭ pluraj el vi ne sufiĉe partoprenas. Mi petas al tiuj, kiuj ne ricevas la revuon, ĉu internacian THE ROTARIAN, ĉu la brazilan ROTARY BRASIL, informi min por ke vi ricevu la revuojn.

Mi donas al vi taskon: serĉu en via urbo Rotarian klubon tradician ĉeestan kaj sendu al ni vian elkovron. Tiam vi ricevos interesajn rekomendojn….

Ĉu vi konas ĉukpilkon?

Projekto de Subtenado de la Edukaj Valoroj pere de la Disvastigado de Ĉukpilko (Tchoukball) en la kvartalo Jardim Sao Luis (Sao Paulo, Brazilo) farita de la teamo Esperanto Tchoukball Clube

La Historio de Ĉukpilko

Kreita en 1970 de svisa biologo nomata Hermann Brandt, ĉuk-pilko (tchoukball) estas pilkoludo, kiu celas esti sporta aktiveco tre rapida, plezuriga kaj saniga. Ĉefe temas pri ludo, kiu evitas ĉiun formon de perforto kaj koleraj tuŝoj inter la ludantoj. Ĉuk-pilko estas ege facile lernebla, ĉar ĝi enhavas kelkajn jam konatajn teknikojn kaj fundamentojn, kiuj similas al manpilko kaj flugpilko. Ĝi ankaŭ valorigas tutteaman partoprenon, ĉar ĉiuj devas “ataki” (poenti) kaj “defendi”.

Ĉe tiu ĉi sporto krome en difinitaj teamoj por internaciaj ĉampionecoj, oni povas ludi samteame homoj de diversaj seksoj, aĝoj kaj staturoj, kio eblas nur pro la senperforta karaktero de ĉuk-pilko.

Oni ludas en rektangula sportejo (oficiale 28m x 16m), kiu povas esti planko, tero, sablo aŭ herbo. La du teamoj devas enhavi po 7 ludantojn, sed se la sportejo estas malgranda, eblas adapti la kvanton proporcie. La pilko uzata estas simila al tiu de manpilko, sed en ĉuk-pilko ĝi neniam rajtas tuŝi la plankon, ĝi devas nur en la aero flugi de unu ludanto al alia. Ĉe la du mallongaj flankoj staras elasta lito, 1m x 1m, kiun oni nomas “kadro”, klinita 55 gradojn kaj protektita (same kiel en golejo de manpilko) per malpermesita areo desegnita kiel duonluno kun radiuso de 3 metroj.

Poenton oni ricevas, kiam ludanto ĵetas la pilkon kontraŭ iun ajn kadron (oni povas ataki ambaŭflanken, laŭplaĉe), kaj kiam ĝi revenas, neniu el la alia teamo ĝin prenas antaŭ ol ĝi tuŝis la plankon. Sed se la defendanta teamo ĝin prenas, ŝanĝiĝas ĝia posedo, kaj tiel la atakantoj fariĝas defendantoj kaj inverse. La teamo, kiu posedas la pilkon (atakantoj) rajtas fari maksimume tri paŝojn inter si (unu paŝon pli ol en flugpilko) antaŭ ol ĵeti la pilkon kontraŭ la kadro. Dum la atakanta teamo faras siajn paŝojn, la defendanta ne rajtas posedopreni (“ŝteli”) la pilkon. Ili rajtas tion fari nur post la ĵetado kontraŭ la kadro.

Konsiderante ke ne necesas forto, ne necesas esti tre forta aŭ tre alta por ludi ĉuk-pilkon. La kadro estas sur la planko kaj malproksimas nur tri metrojn, do ĉiuj povas ataki kaj poenti. Nuntempe la landoj kie ĝi plej kreskas, estas Svislando, Tajvano, Italio, Brazilo, Singapuro kaj Anglio. En tiuj landoj estas kluboj kaj lernejoj, kie eblas lerni ludi tiun ĉi sporton. La Internacia Ĉuk-pilko Federacio (FITB), estas en Tajvano kaj havas nun 44 lando-membrojn kaj havas gravan rolon en la disvastigado de la sporto, cetere en malriĉaj landoj en Afriko kaj Azio. Voluntul-trejnistoj jam vojaĝis al Ganao, Benino, Kenio kaj Ugando por helpi la disvastigadon kaj trejnadon de la sporto kaj pere de Esperanto, ĉuk-pilko atingis Ganao kaj Senegalo kaj ankaŭ ekzistas la ĝemelaj teamo Esperanto Tchoukball Clube en Brazilo kaj Togolando.

Projekto de Subtenado

Esperanto Tchoukball Clube: Jen la plej tradicia teamo de Sao Paulo, Brazilo. Ekde 1998! Jam partoprenis plurajn eventojn kaj estas nun plej granda parto de la teamo ludantoj en malriĉa kvartalo Jardim Sao Luis en la suda parto del a urbo Sao Paulo. Je la komenco de la jaro 2017, Esperanto Tchoukball Clube partoprenis la nacian ĉampeonecon kaj el 12 teamoj finiĝis kvina!

Nuntempe la teamo praktikas semajnfine (sabate kaj dimanĉe) en la sportejo de la Fondaĵo Julita ( www.fundacaojulita.org.br)  kiu estas granda NGO kiu helpas malriĉajn familiojn pere de edukado kaj sociaj eventoj.

La ĉefa ideo de la projekto estas pli grandigi la kvanton de praktikantoj kaj trejnistoj de ĉukpilko kiuj disvastigos la sporton kaj siajn internajn valorojn kiel mem-konfido, respekto kaj kunlaboro.

La plej granda kosto de la projekto estas rilate al la materialo (pilkoj, kadroj de ĉukpilko, genuo-protektilo, sport-vestaĵo) kaj kurso al la trejnistoj.

Post la unua fazo de aĉetado de materialo kaj kurso al la trejnistoj, la daurigado okazos pere de kreado de novaj grupoj kaj teamoj en la regiono kiuj renkontiĝos por praktiki la sporton,  organizi eventojn kaj ankaŭ por amikumu kaj interrilati.  

Mi kaj ĉuk-pilko

Mi eklernis ludi ĉuk-pilkon en Brazilo, antaŭ preskaŭ 25 jaroj en la plaĝo Itanhaem. Mi tiam estis 14 jaraĝa kaj mi lernis de brazilano kiu loĝis en Svislando kaj estis ludanto de urba teamo en Lausanne kaj li estis unu el la unuaj disvastigantoj de la sporto en Brazilo.

En la jaro 2000 mi partoprenis mian unuan mondan ĉampeonecon kun la brazila ĉemizo. Tiam estis nur 6 landoj partoprenantaj kaj ĉuk-pilko ne estis tiel multe ludata tra la mondo. En la jaro 2005 mi estis invitita de la FITB por esti internacia disvastiganto pro mia sperto en la sporto kiel ludanto kaj trejnisto, kaj ankaŭ ĉar mi laboras en flugkompanio kaj scipovas 6 lingvojn, inter ili Esperanton!

Mi jam estis en pli ol 25 landoj por instrui ĉuk-pilkon kaj por mi estas plezuro vidi la sporton amatan de mi kreski en lando kie mi helpis komenci la disvastigadon. Mi multe vojaĝas en Afriko kaj tie ĉuk-pilko estas ege bone akcepitata de ĉiuj pro la facileco de la reguloj kaj la ebleco ludi  sur preskaŭ iu ajn surfaco.

Julio Calegari

Novembro 2017

Ĉu vi konas ĉuk-pilko? 1
Ĉu vi konas ĉuk-pilko? 2

12-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 12-a renkonto estas:
Konstrui pontojn tra sporto” 

PROTOKOLO

Kiel ĉiuj vi jam scias, novembro estas la monato de la Fondaĵo de nia organizo, kiu ĉiujare kunlaboras kun la kluboj tutmonde kun pluraj miliionoj da dolaroj por konkretigi programojn kaj projektojn.

Mi deziras koncize klarigi al  vi, ke ekzistas multege da diversaj manieroj por ke kluboj  realigu  projektojn pere de la financa helpo de tiu grandiosa fondaĵo de Rotary International.

Principe ekzistas 2 tipoj de projektoj, krom tradiciaj programoj en la kampo de edukado kaj konfliktsolvoj.

La plej simpla maniero organizi kaj konkretigi projekton en unu el la grandaj prioritataj  areoj de R.I. estas la Distrikta Fonduso.

La Distrikto distribuas al siaj kluboj financajn  subtenojn depende  de la socia valoro kaj pliboniga impakto por la koncerna komunumo.

La Globa financa subteno konsideras grandajn projektojn, kiuj devas havi la minimunan koston de almenaŭ 30.000 USD.

Grandaj humanecaj  projektoj de RI povas konsisti eĉ en cent mil usonaj dolaroj. Sed vi komprenas la  gravan respondecon kaj la grandegan volontulan laboron de la klubmembroj por realigi similajn projektojn.

Ni komencu nun per la projekto proponata de nia membro Julio  “PACO PER SPORTO” kun la proponho al  la distrikto por simpla projekto.

Mi esperas ke pluraj el inter vi pretas kunlabori kun Julio, ĉar jam pretas plia projekto por teknika edukado de malriĉaj junuloj, sub la iniciato de João Otávio.

Amike kun vi,

Giuseppe

Sekretariejo

Saluton, karuloj! Ni klopodas en ĉi tiuj tagoj difini la vidkonferencojn, kiuj eblas partopreni dum mardoj kaj dimanĉoj. Legu vian korektan lokan horon en nia retejo kiu iom ŝanĝiĝis.

Nia kandidato al membreco Jean Bosco Malanda Lutete en Kinŝasa, Konga Respubliko, jam konatiĝis antauhieraŭ en la vidkonferenco kun kelkaj el ni. Bonvenon kara samideano!

Afriko bezonas helpon de Rotary kaj ni povas antaŭvidi bonan kunlaboron, ĉar Jean Bosco laboras en la médio de sanasisto al la popolo. Vi legos pri tio baldaŭ pli.

La nuna temo estas sendube interesa kaj ni esperas legi viajn opiniojn!

Havu sunajn tagojn!

Ursula via sekretariino

KONSTRUI PONTOJN TRA  SPORTO

Nia membro Julio Calegari proponas al nia Klubo projekton pri tre speciala sport-tipo kies ne tre konata nomo estas Ĉukpilko.

Li mem en sia komento klarigos pli detale kial tio sporto promocias la Pacon kaj kunlaboran solidarecon inter la ludantoj kaj ne la sentojn de konkurenco kaj lukto.

Atendu la tekston de Julio, kiu klarigas, kiamaniere  La ludo ekskludas ajnan serĉon de prestiĝo, ĉu persona aŭ kolektiva.

Sporto kaj Paco (el publikaĵo  de U.N.)

 Ankaŭ Sporto estas internacia lingvo

Ĝia kapablo transiri kulturojn permesas sport-rilatajn programojn kaj servi kiel ponto inter sociaj kaj etnaj diferencoj. Kiel rezulto, sporto povas esti potenca ilo por antaŭenigi Pacon, ne nur simbole je tutmonda nivelo, sed ankaŭ praktike ene de komunumoj.

La potenco de sporto povas esti uzata kiel ilo por eviti konfliktojn, same kiel elemento de daŭrigebla paco-konstruado. Kiam aplikite efike, sportaj programoj promocias socian integriĝon kaj toleremon. Ĉi tiuj kernaj valoroj estas samaj kiel tiuj bezonataj por daŭra paco. Precipe en post-konfliktaj medioj, ĝi povas helpi redukti streĉiĝojn kaj generi dialogon.

 Ŝlosilaj konsideroj pri sporto kaj paco

 Ĉar la kapabloj kaj valoroj instruitaj tra sporto estas akordigeblaj kun  la penadoj por promocii pacon, sportoj devus esti konsiderataj kiel elemento de subteno por programoj en post-konflikto kaj alta socia tensio.

Estas imperative, ke sportaj programoj por paco emfazas la pozitivajn valorojn kaj la potencialon de la sportoj pri kuniĝo kaj ke ili estas ofertitaj en sekuraj medioj, kiuj estu agrabaj kaj senpremaj. La sportaj iniciatoj postulas respondecan kaj bone trejnitan gvidkapablon.

Kiel internacia lingvo, sporto devus esti konsiderata kiel rimedo por komuniki mesaĝojn de paco kaj helpi trovi neperfortajn solvojn al problemoj.

Sporto kaj Edukado 

Edukado estas centra por la atingo de ĉiuj Jarmilaj-Disvolviĝoj- Celoj  (U.N.) kaj sporto havas naturajn lokojn en edukado, ĉu kun formala, neformala aŭ senformala aliro.

En lernejoj, fizika eduko estas ŝlosila komponanto de alt-kvalita edukado kaj povas esti uzata por antaŭenigi edukadon inter junuloj. Ekstere de la klasĉambro, sporto estas “lernejo por la vivo”, kiu instruas bazajn valorojn kaj vivajn kapablojn, kiuj estas gravaj por kompleta disvolviĝo.

Sporto ankaŭ estas potenca rimedo  por publika edukado, ĉar sportaj eventoj povas efike pliigi konsciigon kaj nutri subtenon kaj konkretan agadon ĉirkaŭ ŝlosilaj  demandoj.

Sporto kiel “lernejo por la vivo” 

Sporto estas ideala lernejo por la  vivo. Kapabloj lernitaj per ludado, fizika edukado kaj sporto, estas ŝlosilaj por la kompleta disvolviĝo de junuloj. Ĉi tiuj kapabloj, kiel kunlaboro kaj mem-konfido, estas esencaj por socia kohereco kaj estas kondukitaj al plenkreskula vivo (vidu sube).

Kapabloj kaj valoroj lernitaj per sporto

Kunlaborado

Komunikado

Respekto por reguloj

Problemsolvoj

Kompreno

Konektante kun aliaj

Gvid-kapablo

Respekto por aliaj

Valoro de penado

Kiel gajni

Kiel perdi

Kiel sinteni rilate la konkuron                                        ./.

Pura ludado

Kunagado

Memestimo

Fido

Memrespekto

Toleremo

Rezisto

Teama laboro

Disciplino

Konfido

11-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 11-a renkonto estas:
“Rotary Fondaĵo” 

PROTOKOLO

Saluton, karaj geamikoj, mi ĝojas malfermi nian 11-an renkonton komence de novembro, monato  de la ROTARIA FONDAĴO.

Komence mi tuj havas gravan demandon  al vi  ĉiuj: Kiu konas la grandan oratoron, tre admirindan personon, kiu nomiĝas DIVALDO FRANCO?

Ekzistas  interesa propono, kiun membro de nia Klubo informas al ni:

La Rotary Kluboj de la distrikto 3450 en Mongolio, Hong Kong kaj Ĉinio, disdonas premion de cent mil USD al nekonataj herooj ĉie en la mondo. Sufiĉas ke unu  el  inter la 35.000 kluboj tutmonde proponas kaj aliaj subtenas, por ke tiu persono gajnos  la premion!  Mi atendas urĝe vian respondon ĉu vi pretas apogi la nomon Divaldo Franco por  tiu premio.

Se vi rigardas la pasintan temon pri la opinioj de la rotarianeco vi povas konstati ke  ni ricevis vizitojn kaj komentojn de rotarianoj el Svedio, el Belgio kaj el Kongo.

Sed bedaŭrinde la plej multaj el inter vi ne donis sian opinion, kion oni  bedaŭras, ĉar la frekvenco gravas, se ni  volas serioze labori por projektoj kaj tiam oni atendas de ni kunlaboron konkretan.

Mi petas ke vi ankoraŭ donu vian opinion pri  la 10-a temo kaj nur sekve pri  la 11-a, kiun mi nun malfermas.

Ne forgesu gratuli al nia membro Ladislaŭ Afonso la 16-an novembro okaze de lia naskigxdatreveno! Ladislau loĝas en São  Paŭlo kaj laboras kiel universitata profesoro pri arkitekturo kaj  urbanismo en la urbo Poços de Caldas.

Sincerajn gratulojn de la tuta Klubo al Ladislaŭ!

Informoj de la Sekretariejo

Finfine nia Rotary e-klubo posedas sian Nacian Registron kiel Jura Personeco de la Federacia Respubliko de Brazilo

kun la numero 28-788.665./0001-20  laŭ la kodo 94.30-8-00

(aktivecoj de asocioj por la defendo de sociaj rajtoj).

Niaj membroj Vanda kaj Ulisses meritus vian aplaŭdon por ilia granda dediĉo de pluraj tagoj por registrigi la statuton, la regularon, la protokolon de la kunsidoj de membroj por krei formale la klubon, la Akton de la fondo de la Klubo ktp.ktp.

Nia financa respondeculino Sônia Lúcio kaj  la  sekretariino estas en ĉi tiuj tagoj farante la  necesajn demarŝojn por malfermi la konton  de la Klubo ĉe BANCO DO BRASIL en Brasília, Asa Norte,  kien, ek de decembro, vi povos sendi  viajn kotizojn  de la dua semestro. Sed atendu detalojn pri  tio.

Plian fojon mi petas al tiuj membroj, kiuj ankoraŭ ne konfirmis al ni la regulan ricevon monate de la revuoj, krom la unufojan sendon  de la membro-identigilo kaj la insigno, nepre skribu por ke ni povus reguligi eventualajn erarojn.

Havu belajn tagojn,

Ursula via sekretariino

“La Rotary Fondaĵo”

“Ni vivigu la deziron servi, kiu ekzistas en ĉiu homo, memorante ke novaj fontoj ricevos tiuj, kiuj pretas uzi siajn proprajn energiojn kaj kapablojn”. ( Jack Davis, RI prezidanto 1978/79)

Tradicie la monato novembro estas dediĉata al la TRF (The Rotary Foundation) kaj ĉijare tiu Fondaĵo festas sian 100-jaran  jubileon.

Membroj kiuj jam volontulas de kelkaj jaroj en Rotary scias bone pri la signifo de tiu Institucio,  kiu nombras inter la tutmondaj dek plej prestiĝaj  senprofitcelaj organizoj kaj povas sin deklari kiel bonfaranto de la homaro.

La TRF havas du celojn:

  1. Ebligi edukadon al gejunuloj ĉie en la mondo  per stipendioj, interŝanĝprogramoj kaj projektoj;
  2. Sociprogresigaj programoj kaj projektoj, realigataj per 35.500 kluboj tutmonde en la plibonigo de sanservoj, de vakcinoj kontraŭ Poliomjelito, de akvoprovizo , ekonomia evoluo de popolgrupoj  kaj antaŭ ĉiu per la simultanaj aktivecoj inter kluboj en malsamaj landoj por plifortigi la interkomprenon kaj la Pacon inter la nacioj.

Nia Klubo komencis jam aktive studi kelkajn projektojn kaj por tio ni bezonas la membrojn por kunlabori.  Sendu viajn demandojn kaj sinoferon por novaj projektoj!

10-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 10-a renkonto estas:
“Ni estas rotarianoj, ĉar……” 

PROTOKOLO

La funkcioj de Direktoro de Protokolo  en iu e-klubo, estas faciligitaj kompare al iu tradicia ĉeestanta klubo. Li ne devas zorgi por esti bona oratoro, ĉar lia interveno estas nur skribata; ne devas ordigi la kunven-salonon kaj difini la menuon de la manĝoj, ĉar niaj kunvenoj estas nur virtualaj kaj ĉiu manĝas en sia domo; li ne devas paroli el la tribuno, ĉar la tribuno ne ekzistas sed nur nia skriba retejo!

Sed en nia kazo, la Direktoro de Protokolo devas komuniki al la membroj pri vizitoj al nia e-klubo, pri kandidatoj al novaj membrecoj, pri interesaj eventoj en nia distrikto 4560, pri virtualaj vizitoj de estraranoj de la distrikto, admoni pri manko de sufiĉa partopreno ktp.

Kaj hodiaŭ mi havas por vi specialan informon, preskaŭ nekredeblan!

En nia klubo membras vera heroo de la Rotaria Amikaro de Motorciklistoj.

João Otavio Veiga, nia tre aktiva membro, veturis ir-revene preskaũ 2.000 kilometrojn, inter Poço de Caldas(Minas Gerais) kaj Goiânia, per sia  potenca Yamaha motorciklo, por reprezenti nian klubon la vesperon de la 17-a oktobro, en la  Parlamento de Ŝtato Goias  dum la omaĝo al Fazenda-Escola Bona Espero pro ties 60 jaroj de  asista kaj eduka aktiveco en la regiono de Alto Paraiso de Goiás.

Necesas mencii ke kvar estraranoj de Bona Espero estas rotarianoj de nia Klubo kaj kun João Otávio ni estis kvinope inter pli  ol ducent gastoj de la solenaĵo.

Promotoro de la  formala  ŝtata rekono estas  la ŝtata Deputito Santana Gomes,  eksa lernanto  de Bona Espero. Partoprenis deko da aliaj eksinfanoj, nun profesiuloj en la ĉefurbo de nia ŝtato Goiás. Vi trovas kelkajn fotojn de la evento en nia dosierujo!

INFORMOJ DE LA SEKRETARIEJO

Intertempe nia membro João Otávio mendis kaj forsendis al ĉiuj membroj la identigan karton, la insignon RI kaj la revuojn.

De la 23 membroj jam 15 ricevis kaj konfirmis la bonan alvenon. 8 ankoraŭ ne konfirmis, sed ni supozas ke ankaŭ ili ricevis la materialon.

Bonvole nepre informu min pri la alveno!

Mi deziras rekomendi al vi legi la revuojn por ke vi komencu senti vin pli rotariano. Mi esperas ke unu membro sin proponos por fari ĉiumonate resumon de la plej interesaj temoj de la revuo por publikigi en nia retejo! La samo validas por la 9 eksterlandanoj en nia Klubo, kiu legas la revuon THE ROTARIAN.

NOTU:  En la sidejo de la fondaĵo Bill &  Melinda Gates en Seattle okazos la 24-an de oktobro grande evento pri la Monda Tago de la lukto kontraŭ la poliomjelito. Legu pli sur pago 10 de la revuo!

Ankaŭ nia RADE grupo forte apogas la lukton kontraŭ tiu terura malsano per la  eldono de libro pri PAŬL HARRIS, kies vendo estas destinata al la kampanjo POLIOPLUS.

“Ni estas rotarianoj, ĉar……”

Karaj rotarianoj,

Ĉiuj niaj 23 membroj aniĝis al la Klubo kaj samtempe en la  tutmonda Organizo ROTARY pro la samaj motivoj. Se oni demandas vin nun, kion rotarianoj faras kaj kial ili faras, ĉiu el vi sentas sin devigata doni sian opinion. Gravas ke vi estu en via medio ambasadoro de la filozofio de ROTARY.

Rotary estas monde konata kiel grupo de personoj kun serioza reputacio, kiel spertaj profesiuloj, pretaj entusiasme kaj kompetente kunlabori por renkonti per sia persona investo  plibonigajn solvojn ĉie en la mondo en solidara kunlaboro kun siaj amikaj klubanoj.

Ni devas ankoraŭ en nia Klubo krei tiun spiriton…

Vi ĉiuj nun disponas  pri kelkaj revuoj de nia organizo, en kiuj vi povas legi pri la diverstipaj projektoj kaj servoj realigataj de la kluboj.

Ekzistas projektoj, kiuj kostas grandan kvanton da financaj kaj volontulaj rimedoj, dum aliaj nur bezonas servohorojn.

Bona ekzemplo estas la tradukoj kaj provlegadoj de la UNESKO Kuriero (Ileana, Malgosia kaj Alfred) aŭ la longa tradukado kiun nun realigas nia kara Cleder pri la ĉukpilko-projekto de Julio Calegari.

Ni atendas de Davide en Italio la tekstojn de lia libro pri “AKVO” tra la jarcentoj kaj nun. Kaj certe li trovos helpon de kelkaj el inter niaj klubanoj por skribi kontribuojn por la libro.  Davide, ni atendas viajn sugestojn!!

Finante, sciu ke la estraro de la klubo, forte esperas povi kalkuli je via preteco honori sian kompromison ĉeesti aktive niajn renkontojn por sekve volontuli en projektoj, ĉar ne povas ekzisti respondecigaj projektoj sen la garantio de via aktiva partopreno.

Amikan brakumon de,

Ursula 

9-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 9-a renkonto estas:
“LA MUROJ” 

PROTOKOLO

Alvenis antaũ nelonge peto pri membriĝo en nia klubo de la esperantisto Jean Bosco Malanda Lutete loĝanta en Kongo, Afriko.
Dum interŝanĝo de kelkaj mesaĝoj, li ŝajnas serioze interesita aliĝi ek de 2018 al nia klubo.
Niaj membroj estas invitataj kontakti la kandidaton al membriĝo, inviti lin viziti nian retejon kaj surbaze de tiu konatiĝo opinii pri la akcepto de lia peto.
Lia adreso estas jbmalandal@yahoo.fr
Oni invitas ankoraûfoje niajn membrojn komentarii la proponitajn temojn kaj doni vivsignon, esenca kondiĉo por konservi la frekvencon en la klubo.
Kelkaj niaj membroj estas tre aktivaj en facebook kaj alie, sed sisteme ignoras dedicxi kelkajn minutojn semajne por aperi en la retejo de la klubo.
Konsideru nian instigon ne kiel devigon sed kiel amikan konsideron de la rotariaj reguloj.
Estu viaj printempo(sude) kaj autunoj (norde) inter la plej belaj,
deziras Giuseppe

INFORMOJ DE LA SEKRETARIEJO

Mi petas vin urĝe komuniki,( povas esti ĉi tie en la retejo), ke vi ricevis (aŭ ne!!) la revuojn kaj la kuverton kun la identiga karto kaj la insigno de R.I.
La financan flankon zorgis provizore nia kolego João Otávio kaj en decembro ni komunikos la rezulton.

Mi atendas viajn respondojn plezure por ke nia Klubo funkciu ĉiam pli akurate kaj dinamike. Pro tio necesas, ke vi komprenu la moralan devigon skribi komentante la temon almenaŭ tri foje monate, krom aperi en la vidkonferenco, kiu okazos hodiaŭ en Brasilia je la 17ª horo kaj 22-a en Europo.
Ni sxatus konversacii kun Ileana kaj Malgosia kaj eble Davide.
Cxu ankau Georgo? Estus bela momento por tiuj kiuj ne konas sin persone.
Ni atendas vin.

Bonegan semajnon!
Ursula via sekretariino

Muroj

MUROJ

Ludoviko Zamenhof abomenas murojn kaj obstinajn barojn al homara unuiĝo en sia poemo, ‘La Espero’. En unu strofo li verkas:

“Forte staras muroj de miljaroj

Inter la popoloj dividitaj;

Sed dissaltos la ostinaj baroj,

Per la sankta amo disbatitaj.”

Obstinaj baroj estas multspecaj, ĉu lingvaj, ĉu rasaj, ĉu seksaj, ĉu religiaj ĉu ideoligiaj. Tiuj baroj estas ofte nevideblaj. La videblaj baroj estas muroj.

Homaj civilizacioj ĉiam konstruis murojn. En la unua jarcento, la Romia imperiestro Hadriano konstruis kalkŝtonan muron en norda Anglio. Akademiuloj ankoraŭ debatas kion Adriano intencis per tiu barilo. Iuj sugestas ke li konstruis la muron por ekskludi de sia imperio la tiel nomataj sovaĝulojn, kiujn li malsukcesis konkeri, aŭ por kontroli komercon kaj enmigradon. Aliaj scivolas ĉu la muro havis neniun utilecon preter tute teatra esprimo de imperia potenco – spektaklo. Kalkita kaj blankigita, la muro estus brile blanka por mejloj sub la norda suno.

La Muro de Hadriano daŭrigis impresi longe post la gipso defalis grunden kaj la Romia Imperio cedis al tiu de la Brita. En 1754, la angla antikvaĵisto William Stukely fanfaronis ke la Muro de Hadriano estas superigata nur per la grandioza patriarko de homaj muroj, la Granda Muro de Ĉinio. Stukely skribis, “La Ĉina Muro faras konsiderindan figuron sur la terglobo, kaj povas esti spektita de la luno.” Oni devas admiri la konfidon de dekok-jarcenta sciencisto kiu priskribas la videblecon el spaco. Tamen, lia aserto estis kaj aŭdaca kaj kaj malĝusta: la Granda Muro de Ĉinio ne povas esti vidita de la luno. Sed tiu mito daŭras.

Daŭras ankaŭ la impulso por konstrui murojn. En la 1800-a, la Danlando reuzis antikvan muron de la Vikingoj kiel armea fortikaĵo en ilia milito kontraŭ la Prusoj. En la 1870, Argentino konstruis muron por protekti la provincon de Bonaero de la invado de la indiĝenaj popoloj Mapuche. Komence de la Dua Mondmilito, Francio konstruis konkretan baron laŭ ĝia limo kun Germanio por defendi kontraŭ germana atako kaj nomis ĝin la Linio ‘Maginot’. La francoj fortikigis ilian linion kun artilerio kaj kontraŭtankaj barikadoj, sed malsukcesis impresi la Hitleran armeon, kiu simple marŝis ĉirkaŭ ĝi. Poste, Orienta Germanio konstruis sian propran muron. Oni konstruis la Berlinan Muron en 1961, kiu dividis Orientan Germanion de Okcidenta Germanio por preskaŭ tridek jaroj.

Muroj ne nur devidas nin. Ili povas fari nin malsana. Ili povas peli nin al frenezo. En 1973, orientgermana psikiatro Dietfried Muller-Hegemann observis ke la Berlina Muro kaŭzis psikozo, skizofrenio, kaj fobioj en la orientgermanoj kiuj vivis en ĝia ombro. Ili suferis kolerego, deprimo, kaj alkoholismo – kaj estis pli verŝajna ke oni mortigos sin. La pli proksima al la fizika muro sia paciento vivis, des pli akutaj estis iliaj malordoj. La kuracisto donis la nomon ‘muro malsano’ al la aro de malordoj disvastiĝintaj proksime al la muro; depresio, angoro kaj ege alta tendenco al memmortigo. Li diris ke la sola kuraco estas la defalo de la Muro.

En 1990 ’emocia liberigo’ estis sentita je la novembra nokto kiam la muro fine falis. Miloj de ĝojegaj germanoj grimpis la ‘Muron’, ploris, kaj brakumis unu la alian sur la pinto de la konkreta barilo. Ili dispecigis la ‘Muron’ kun ĝoja emocio. La falo de la ‘Muro’ estis la ekvivalento de emocia obstrukcio forigita, la subpremitaj emocioj bobelis en la aeron kiel vezikoj.

La psika doloro kiun la Berlina Muro ekis kaj la humiliga fiasko de la Linio Maginot jarojn antaŭe, apenaŭ malkonvinkis la mondon de murkonstruistoj. Sudafriko konstruis 120-kilometran elektran barilon, nomita ‘la Serpento de Fajro’, laŭ ĝia limo kun Mozambiko en 1975 por malebligi ke la civila milito en Mozambiko transiri en Sudafrikon. La 3500 volta dratbarilo mortigis pli da homoj ol la Berlina Muro. Usono konstruitis konkretajn murojn en Bagdado kaj konstruas muron kontraŭ Meksiko. Donald Trump, Prezidanto de Usono volas fari pli grandan muron, la plej altan kaj la plej bonan en la mondo. Hindio konstruis murojn kontraŭ Pakistano kaj Bangladeŝo kaj en la disputata landlima regiono de Kaŝmiro. Muroj apartigas Nordan kaj Sudan Koreion kaj baras homoj el Zimbabvio el Bocvano. Izraelo konstruis murojn kontraŭ Egiptujo kaj la Palestinanoj. Muroj devidis homojn de homoj en Kipro kaj Belfast.Nun pli da muroj estas ekstarigitaj en Hungario kontraŭ la rifuĝintoj kiuj fuĝis de la civila milito en Sirio. Kiam finos?

Nu, la Zamenhofa amo estis ligita al la ‘interna ideo’ de Esperanto, al la filosofio de homaraneco. Tiu filosofio aŭguris ĉiujn ideojn ene de la Unuiĝinta Naciaro, UN, nome, la Deklaracio de Homaj Rajtoj. Sed vortoj estas nur vortoj sur papero forgesitaj, aŭ vortoj parolitaj en la aeron negravaj, se ili ne venas de koro ama, aŭ se oni aŭskultas ilin per oreloj ne amserĉaj.

La scio en la mondo pli ol sufiĉas por detrui la murojn kaj la obstinajn barojn inter la popoloj, por establi daŭran pacon inter homoj, kaj por trovi la harmonion por daŭripova ekzistado kun la natura medio. Kion vi kaj mi povas fari por efektivigi tiun eblon? Finfine, estas nia ESPERO kiu postulas ke ni agu por krei pli bonan mondon.

8-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 8-a renkonto estas:
“La Protektado de la Natura Medio” 

PROTOKOLO

BONVENON AL LA 8-A RENKONTO DE NIA KLUBO!

La Estraro decidis, daŭrigi la temon de nia antaŭa renkonto pri MEDIPROTEKTADO, pro ĝia nuntempa aktualeco.

Krome  pro la fakto ke nur 4 membroj ĝis nun donis sian opinion.

Ni ĉiuj esperas, ke niaj geamikoj en aliaj mondpartoj rakontos al ni pri la tiea maniero vidi la tutmondan problemon de la  protektado de la naturo,

kaj laŭeble kun ekzemploj.

Amike, Giuseppe

INFORMOJ DE LA SEKRETARIO

Nia membro João Otávio, loĝanta en Poçocs de Caldas, okupiĝas en ĉi tiuj tagoj pri la eldono de la  identigaj membrokartoj produktitaj de rekonata firmao, kiu laboras oficiale por R.I.

Kiam ili pretos, ni sendos al viaj loĝadresoj tiujn kartojn kune kun la insigno de ROTARY.

Kiam vi vizitos tradiciajn klubojn aŭ partoprenos Rotary eventojn en via urbo, vi povas uzi la insignon sur via jako por esti rekonata kiel rotariano plenrajta.

Bonvolu tiucele sendi denove vian hejmadreson al la sekretaria retadreso (ursula.eclub@gmail.com) por ke ni kontrolu kaj vi sekure ricevu la kuverton kun la karto kaj  la insigno.

La vidkonferenco ĝis nun daŭre okazas marde je la 20:00 UT, ĉar neniu membro opiniis pri la eventuala ŝanĝo ĝis nun.

Amike, Ursula

Servi la homaron

%d bloggers like this: