15-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018

 La temo de nia 15-a renkonto estas:
VIZITO DE LA GUBERNIESTRO AL NIA KLUBO” 

Protokolo

Morgaŭ, marde,  la Guberniestro Jean Bosco Ribeiro Beze de nia Rotaria Distrikto 4560, loĝanta en la brazila ŝtato Minas Gerais, vizitos formale nian klubon, kiel ni jam avertis pasintsemajne.

Por li estos nova sperto, ĉar la nia estas la nura elektronika Klubo de la distrikto kaj li ne povos unuope konatiĝi fizike kun niaj membroj, sed nur sendi al ni elektronikan mesaĝon kaj vidi nin dum vidkonferenco.

Por ni ankaú estos nova sperto kaj pro tio mi varme invitas vin aperi hodiaŭ aŭ morgaŭ en nia retejo je ia ajn horo por saluti  lin skribante eĉ nur unu frazon bonvenigante lin en nia  hejmpaĝo https://rotaryclubdeesperantobrasil.org/ .

Ni esperas legi 23 frazojn de saluto! Neniu povos manki….

La fakto ke rotarianoj el 4 kontinentoj membras en nia klubo kaj ili perfekte inter-rilatas per Esperanto, estas absolute ne kutima fenomeno en nia movado.

Ni montru do per nia virtuala ĉeesto, ke nia klubo estas ĝisdata kun la novaj tempoj de revolucia komunikadteknologio, certe ne imagita de d-ro L.L.Zamenhof antaŭ cent jaroj.

Krom via skriba saluto, ni atendos vin je la 21-a horo Universala tempo GMT en nia vidkonferenco sub la numero: https://zoom.us/j/674386397 .

Amike, Giuseppe

Marde:

► Greenwich Mean Time, GMT je 21:00 GMT

► Brussels, Belgium je 22:00 CET

► Brasilia, Brazil je 19:00 BRST

► Kinshasa, Congo Dem. Rep. je 22:00 WAT

► Dubai, United Arab Emirates je 01:00 GST

► Weilheim in Oberbayern, Germany je 22:00 CET

► Parma, Italy je 22:00 CET

► Vancouver, Canada je 13:00 PST

► Washington DC, USA je 16:00 EST

Duonjaro de aktivecoj de nia Rotary Klubo

La unuan de julio komencis formale funkcii nia e-klubo kaj estas oportuna  momento por resumi niajn agadojn, okaze de la vizito de la guberniestro.

Dum la monatoj ni publikigis 26 diversajn temojn, al kiuj la membroj  donis siajn komentojn kaj sugestojn, ankoraŭ en ne kontentiga kvanto, tamen  la Estraro esperas, ke la konsciigo pri la kompromiso kreskos dum la venontaj monatoj, kiam ni planas konkretigi unu aŭ du el  pluraj planitaj projektoj.

Inter ĉiuj aktivecoj la plej grava estas, ke la membroj sentu la kompromison kaj la respondecon esti volontula membro en unu el la dek plej gravaj mondaj organizaĵoj kiuj ofertas volontulajn, solidarecajn helpojn al homoj en fazo de evoluo sed ankoraŭ kun gravaj problemoj.

Pro tio, la Fondaĵo de ROTARY INTERNATIONAL pere de siaj miloj da kluboj, klopodas entuziasme financi kaj realigi projektojn kaj programojn por ke la homa socio progresu en la ĵustan direkton.

Feliĉe ni povas konstati, ke ĉiuj membroj, krom du, pagis akurate sian financan kontribuon. Tamen ni certas ke ankaŭ ili komprenas la neceson de sia financa respondeco.

Jam nia Klubo estas registrita en la brazila aŭtoritato sub la impoŝtonumero  CNPJ 28.788.665/0001-20, jam niaj statuto kaj regularo estas rekonataj, jam nia konto en Banco do Brasil funkcias en Brasília, Asa Norte 504, Agentejo 1003-0, kuranta konto nº59.331-1, jam nia Klubo rezultas en MYROTARY kaj en nia Distrikto 4560.

Laŭdindaj la laboroj de nia komisiono por internaj agadoj: Roberto Gandara tute fidele kaj kompetente publikigis ĉiuj temojn, ŝanĝis kaj reŝanĝis la numerojn de la vidkonferencoj. Vanda kaj Ulisses zorgis la burokrataĵojn, Sônia malfermis la bankkonton, Wally fidele  malfermis la vidkonferencojn, sonoris komence per la belega donaco de Joâo Otávio kaj publikigis plurajn temojn de granda intereso.João Otávio zorgis kaj pagis por ke ĉiuj havu sian membrokarton kaj insignon kaj ricevu la revuojn. Vere grupa kunlaboro laŭdinda!

Ĉar komence en nia kaso ankoraŭ ne troviĝas donacoj, sed apenaŭ la jara kotizo, ni decidis komenci nian unuan senkostan  edukan projekton je  plej alta internacia nivelo  –  UNESKO. Vere mirinda donaco, oni povas diri!

Jes, du  el niaj membroj, Ileana (Danlando) kaj Malgosia (Pollando) jam volontule tradukis artikolojn de la UNESKO KURIERO, eldonata ankaŭ en Esperanto, de tiu agentejo de la Unuiĝintaj Nacioj en Parizo. Pluraj aliaj membroj de nia Klubo sin prezentis al la ĉina direktoro Sro.Trezoro por kunlabori dum la venontaj eldonoj de tiu prestiĝa eduka revuo.

Ekzistas alia propono por realigi projekton kiu estis jam pridiskutita en nia retejo “Paco per sporto”, kiun prizorgas nia membro Julio Calegari en Dubai.

Nia membro João Otávio proponas projekton profesiigi junulojn en la kampo de mekaniko. Alia projekto estas nia eventuala kunlaboro rilate promocion de talentaj gejunuloj el malfavoritaj sociaj tavoloj.

Nia prezidanto Wally jam proponis interesajn temojn rilate la mediprotektadon kaj konsumlimigojn, daŭripovecon kaj agadojn por la Paco. Nia ítala membro Davide Astori estas skribanta libron pri “akvo en la homa historio”(esperante kaj itale). La vendo de tia libro povus subteni la kostojn de la vakcinoj kontraŭ Poliomjelito.

Ni atendas pliajn proponojn de niaj membroj por prioritate decidi la konkretigojn laŭ niaj kondiĉoj. NIa Klubo havas nuntempe 23 membrojn, sed jam ni invitis novan membron el Kinŝasa, en la Konga Respubliko, kies nomo estas sama al nia guberniestro Jean Bosco (Malanda Lutete)! Kia bela coincido.

Estu tre bonvena Guberniestro Jean  Bosco (Ribero Beze) kaj konatiĝu kun nia Klubo!

Ursula, sekretariino. 

26 pensoj pri “15-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2017/2018”

 1. Karaj rotarianoj,

  Kiel planita okazis hieraŭ la formala renkonto kun la distrikta guberniestro Jean Bosco Ribeiro Beze dum la vidkonferenco.
  La ekranoj de niaj komputiloj estis imprese plenaj de 12 vizaĝoj!

  Ilena, Ursula, Giuseppe en la komenca vico; en la dua vico Jean Bosco en Kongo, Jean Bosco la guberniestro kaj João Otávio; en la tria vico Wally nia prezidanto en Kanado, Alfred en Germanio, Jozefo en Belgio (prezidanto de RADE); en la kvara vico Ruth en Waŝington, Ladislaŭ en Minas Gerais kaj Sônia en Brasilia.
  Post la salutoj kaj multaj demandoj de la guberniestro kaj la koncernaj respondoj, li deklaris sin kortuŝita pro tia situacio, ĉar ne imagis antaŭe ke io tia estus ebla: vidi interparoli rotarianojn en tiom da diversaj nacioj sen ia lingva problemo. Li ankaŭ deklaris ke niaj planitaj projektoj estas por li novaĵoj, ĉar kutime Rotary kluboj faras agadojn en siaj loĝurbetoj, dum nia loĝkomunumo estas praktike la tuta mondo.
  Hodiaŭ li vizitos nian retejon kaj konstatos ke tiuj, kiuj ne povis partopreni la vidkonferencon tamen publikigis siajn bonvenajn salutojn skribe.
  Kiu el inter vi ne povis partopreni hieraŭ, espereble aperos dum la dimanĉa renkonto!

  Ŝati

  1. La vizito de la Distrikta Guberniestro al E-Klubo estis la unua dum la distrikta (4560) historio. Neniam okazis tiun cxi antauxe!
   Estis vere tre interesa, malgraue tio la kunveno estis tre malrapida pro la neceso de tradukoj Esperanto-Portugalo/ Portugalo-Esperanto, servo ke nia amikino Ursula plenumis majstre!
   Nia klubo ekkomencas aperi en nia Distrikto.
   Gratulojn al cxiuj!
   Kore
   João Otávio Veiga Rodrigues

   Liked by 1 persono

   1. Amiko Otávio, vi deklaras nian kunvenon malrapida pro la tradukoj. Vi pravas, cxar nur unu persono ne parolis nian komunan lingvon. Kaj nia edukiteco devigis nin traduki por tiu unu nura persono! Imagu, se li ankau komprenus nin, ni sxparus 50% de la tempo.
    Mia profesio estis simultantradukisto (ne konsekutiva kiel kun la guberniestro) kaj pro tiu mia profesio mi laboras entuziasme por komuna neutrrala lingvo kiel Esperanto.
    Mi perceptis ke la DG fakte estis mirigite kaj certe parolos al sia distrikto pri nia klubo kaj nia lingvo. Ha, se en multaj distriktoj ni havus tiajn klubojn kiel la nian…. Sed estas tempo ke ni komencu realigi projektojn.
    Korajn salutojn al vi cxiuj de ursula

    Ŝati

 2. Bom dia, companheiro Governador João Bosco Ribeiro Beze !
  Hoje não posso apertar a Sua mão, mas saiba que o nosso clube virtual é profondamente consciente da missão do Rotary.
  Um bem vindo entre nos.
  Giuseppe Gratapaglia

  Liked by 1 persono

 3. Karega Guberniestro Jean Bosco kaj Sinjorino,
  Karaj Cxiuj,

  egan saluton el Italio!
  Mi estas geografie malproksima, sed pere de Rotary kaj de Esperanto mi sentas min hejme ankaux en Brazilo.
  Por teknikaj kialoj mi ne povos partopreni la renkontigxon en skype, sed mi cxeestas spirite kaj kore,

  Davide

  Liked by 1 persono

 4. Korajn salutojn, sinjoro Guberniestro Jean Bosco Ribeiro Beze.
  Nome de la belga rotaria klublo de Louvain-la-neuve, mi salutas vin. Ni fieras havi en nia klubo la filon de filozofo, kiu instruas en Brazilo. Eble, se li havos tempon ĉeesti la nunan kunvenon, li salutos vin en la portugala … li ne ankoraŭ lernis Esperanton, sed li certe konstatos ke nia komuna lingvo estas unika. Mi dankas vin pro via ĉeesto en nia kunveno.

  Liked by 2 people

 5. Saluton al cxiuj kaj speciale al la guberniestro !
  Mi logxas en Dubai kaj mi jxus alvenis el Kabul (Afganistano) sed mi ne scias cxu ankoraux mi sukcesos partopreni la renkontigxon hodiaux. Mi deziras plenan sukceson al vi kaj la partoprenantoj!
  Amike
  Julio

  Liked by 2 people

 6. Saluton, sinjoro Guberniestro Jean Bosco Ribeiro Beze. Mi ĝojas, ke vi partoprenos nian internacian kunsidon hodiaŭ. Mi estas kuracisto loĝanta en Vaŝingtono, la ĉefurbo de Usono. Mi provos partopreni la kunsidon, se mi havos iom da libera tempo inter vizitoj de miaj pacientoj!

  Liked by 2 people

 7. Korajn salutojn, sinjoro Guberniestro Jean Bosco Ribeiro Beze.
  Mi jam nun gxojas renkonti vin en la vidkonferenco post kelkaj horoj. Mi estas jxurnalisto logxanta en la plej suda parto de Germanio, en Weilheim en Supra Bavario. Mi jam havas kontakton kun multaj Rotarianoj de Weilheim, cxar dum multaj jaroj mi verkis artikolojn por loka la gazeto “Weilheimer Tagblatt” pri la aktivecoj de la Rotary Club de Weilheim.
  Gxis revido en la konferenco.
  Alfred Schubert

  Liked by 2 people

Lasi respondon

Entajpu viajn informojn sube aŭ alklaku piktogramon por ensaluti:

WordPress.com Logo

Vi komentas per via konto de WordPress.com. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Facebook photo

Vi komentas per via konto de Facebook. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.